Dubbel crisis-overbruggingsrecht combineerbaar met takeaway tot en met juni

Datum flash: 

24 feb 2021

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Even geleden kondigde de federale regering aan dat ze het dubbel crisis-overbruggingsrecht bij volledige onderbreking van de activiteit door COVID-19 verlengt tot en met juni. Toen was nog niet duidelijk of je dit zou kunnen combineren met takeaway.

Maar intussen heeft Horeca Vlaanderen bevestiging gekregen dat dit wel degelijk zo is. Tot en met juni zal je het dubbel crisis-overbruggingsrecht kunnen combineren met takeaway!

De verlenging van deze steunmaatregel staat wel los van een heropeningsdatum. Dit is geen signaal dat de maatregel tot eind juni moet worden toegepast, maar wel dat ze voor handen is voor ondernemers die er blijvend nood aan hebben.

We geven hieronder de volledige info over de twee pijlers van het crisis-overbruggingsrecht mee, met de aanpassingen. Als de wetteksten, die hierover nog gepubliceerd moet worden, nog details aanpassen, laten we dit uiteraard meteen weten!

 1. Het crisis-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting

Deze steunmaatregel is er voor zelfstandigen van wie de onderneming verplicht gesloten is omwille van een maatregel van de overheid, zoals bijvoorbeeld cafés en restaurants.

Januari, februari, maart, april, mei en juni 2021:

 • Je hebt recht op de dubbele uitkering.
 • Deze uitkering is combineerbaar met takeaway.
 • Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een sector die verplicht gesloten is, kan je een beroep doen op deze uitkering op voorwaarde dat je de activiteit volledig onderbreekt.
 1. Het crisis-overbruggingsrecht bij een ernstige omzetdaling

Deze federale steunmaatregel is er voor ondernemingen die geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Je hoeft dus niet volledig gesloten te zijn, zoals bijvoorbeeld hotels en traiteurs.

 • De maatregel loopt vanaf 1 januari 2021 en al zeker tot en met 30 juni 2021.
 • Om in aanmerking te komen voor deze steun, moet je in de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je steun vraagt een aanzienlijk inkomstenverlies kunnen aantonen van minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019.

Voorbeeld: Je hebt recht op een uitkering voor de maand maart 2021 op voorwaarde dat je omzet van februari 2021 minstens 40% lager ligt dan je omzet in februari 2019.

 • Je moet je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Hierbij geldt een uitzondering voor starters: als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebt betaald.

Vragen over het crisis-overbruggingsrecht

Hoeveel bedraagt het crisis-overbruggingsrecht?

De basisuitkering bedraagt:

 • € 1.614,10 per maand voor zelfstandigen met gezinslast
 • € 1.291,69 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast

Deze uitkering kan verdubbeld worden, zoals dit het geval is bij volledige sluiting in januari tot juni 2021. Dan bedraagt de uitkering:

 • € 3.228,20 per maand voor zelfstandigen met gezinslast
 • € 2.583,38 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast

Deze uitkering kan gehalveerd worden in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld voor zelfstandigen in bijberoep die een referte-inkomen hebben tussen € 7.021,29 en € 14.042,57).

Bepaalde categorieën van zelfstandigen kunnen eventueel uit de boot vallen omdat ze te weinig sociale bijdragen betalen (bijvoorbeeld bepaalde zelfstandigen in bijberoep of bepaalde gepensioneerde zelfstandigen).

Heb je hierover nog vragen? Contacteer dan zeker je sociaal verzekeringsfonds!

Waar vraag ik het crisis-overbruggingsrecht aan en wanneer?

Je vraagt de uitkering aan bij je sociaal verzekeringsfonds, vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt.

Wat met het relance-overbruggingsrecht?

 • Het relance-overbruggingsrecht is afgelopen op 31 december 2020.
 • In de plaats daarvan zijn er nu dus die twee pijlers bij het crisis-overbruggingsrecht.

Wat als er iets niet duidelijk is voor mij of ik niet weet welke pijler van het crisis-overbruggingsrecht op mij van toepassing is?

 • Bij verdere vragen, aarzel dan niet om je sociaal verzekeringsfonds te contacteren.
 • Zij staan in voor de uitkering van het crisis-overbruggingsrecht en beheren je persoonlijk dossier, waardoor ze je snel met je specifieke situatie zullen kunnen verder helpen!

Horeca Vlaanderen ijvert volop voor een snelle en rendabele heropening, en blijft vechten voor crisissteunmaatregelen, verhoogde steun én steunmaatregelen voor na heropstart. Daar blijven we onophoudelijk op inzetten. Van zodra we meer weten, brengen we je onmiddellijk op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen