Flash berichten

Onderstaande FLASH-berichten zijn normaal gezien alleen voor de leden van Horeca Vlaanderen beschikbaar. Door de omvang van de crisis en de nood aan correcte informatie voor heel onze sector, heeft het bestuur van Horeca Vlaanderen beslist om de FLASH-berichten met iedereen te delen.

Bent u nog geen lid van Horeca Vlaanderen? Laat dit de ideale gelegenheid vormen om dit zo snel mogelijk aan te passen. Sluit je aan en krijg alle correcte informatie als eerste in je mailbox, laat je belangen verdedigen en versterk onze sector.
INSCHRIJVEN OF MEER INFORMATIE VRAGEN

maart 2021

februari 2021

24 feb 2021

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Even geleden kondigde de federale regering aan dat ze het dubbel crisis-overbruggingsrecht bij volledige onderbreking van de activiteit door COVID-19 verlengt tot en met juni. Toen was nog niet duidelijk of je dit zou kunnen combineren met takeaway.

Maar intussen heeft Horeca Vlaanderen bevestiging gekregen dat dit wel degelijk zo is. Tot en met juni zal je het dubbel crisis-overbruggingsrecht kunnen combineren met takeaway!

De verlenging van deze steunmaatregel staat wel los van een heropeningsdatum. Dit is geen signaal dat de maatregel tot eind juni moet worden toegepast, maar wel dat ze voor handen is voor ondernemers die er blijvend nood aan hebben.

We geven hieronder de volledige info over de twee pijlers van het crisis-overbruggingsrecht mee, met de aanpassingen. Als de wetteksten, die hierover nog gepubliceerd moet worden, nog details aanpassen, laten we dit uiteraard meteen weten!

 1. Het crisis-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting

Deze steunmaatregel is er voor zelfstandigen van wie de onderneming verplicht gesloten is omwille van een maatregel van de overheid, zoals bijvoorbeeld cafés en restaurants.

Januari, februari, maart, april, mei en juni 2021:

 • Je hebt recht op de dubbele uitkering.
 • Deze uitkering is combineerbaar met takeaway.
 • Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een sector die verplicht gesloten is, kan je een beroep doen op deze uitkering op voorwaarde dat je de activiteit volledig onderbreekt.
 1. Het crisis-overbruggingsrecht bij een ernstige omzetdaling

Deze federale steunmaatregel is er voor ondernemingen die geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Je hoeft dus niet volledig gesloten te zijn, zoals bijvoorbeeld hotels en traiteurs.

 • De maatregel loopt vanaf 1 januari 2021 en al zeker tot en met 30 juni 2021.
 • Om in aanmerking te komen voor deze steun, moet je in de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je steun vraagt een aanzienlijk inkomstenverlies kunnen aantonen van minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019.

Voorbeeld: Je hebt recht op een uitkering voor de maand maart 2021 op voorwaarde dat je omzet van februari 2021 minstens 40% lager ligt dan je omzet in februari 2019.

 • Je moet je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Hierbij geldt een uitzondering voor starters: als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebt betaald.

Vragen over het crisis-overbruggingsrecht

Hoeveel bedraagt het crisis-overbruggingsrecht?

De basisuitkering bedraagt:

 • € 1.614,10 per maand voor zelfstandigen met gezinslast
 • € 1.291,69 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast

Deze uitkering kan verdubbeld worden, zoals dit het geval is bij volledige sluiting in januari tot juni 2021. Dan bedraagt de uitkering:

 • € 3.228,20 per maand voor zelfstandigen met gezinslast
 • € 2.583,38 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast

Deze uitkering kan gehalveerd worden in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld voor zelfstandigen in bijberoep die een referte-inkomen hebben tussen € 7.021,29 en € 14.042,57).

Bepaalde categorieën van zelfstandigen kunnen eventueel uit de boot vallen omdat ze te weinig sociale bijdragen betalen (bijvoorbeeld bepaalde zelfstandigen in bijberoep of bepaalde gepensioneerde zelfstandigen).

Heb je hierover nog vragen? Contacteer dan zeker je sociaal verzekeringsfonds!

Waar vraag ik het crisis-overbruggingsrecht aan en wanneer?

Je vraagt de uitkering aan bij je sociaal verzekeringsfonds, vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt.

Wat met het relance-overbruggingsrecht?

 • Het relance-overbruggingsrecht is afgelopen op 31 december 2020.
 • In de plaats daarvan zijn er nu dus die twee pijlers bij het crisis-overbruggingsrecht.

Wat als er iets niet duidelijk is voor mij of ik niet weet welke pijler van het crisis-overbruggingsrecht op mij van toepassing is?

 • Bij verdere vragen, aarzel dan niet om je sociaal verzekeringsfonds te contacteren.
 • Zij staan in voor de uitkering van het crisis-overbruggingsrecht en beheren je persoonlijk dossier, waardoor ze je snel met je specifieke situatie zullen kunnen verder helpen!

Horeca Vlaanderen ijvert volop voor een snelle en rendabele heropening, en blijft vechten voor crisissteunmaatregelen, verhoogde steun én steunmaatregelen voor na heropstart. Daar blijven we onophoudelijk op inzetten. Van zodra we meer weten, brengen we je onmiddellijk op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

16 feb 2021

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Vanaf nu, dinsdag 16 februari 2021, tot en met vrijdag 15 maart 2021 kan je het ‘Vlaams Beschermingsmechanisme 4’ aanvragen, de Vlaamse premie om je omzetverlies van de voorbije weken te kunnen compenseren.

Wat houdt de premie algemeen in?

 • De premie is er voor ondernemingen die minstens 60% omzetverlies hebben geleden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021.
 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2020, weliswaar beperkt tot bepaalde maximumbedragen. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
 • Bekijk hier alle specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Heb je vragen over de voorwaarden of je specifieke situatie? Contacteer dan zeker VLAIOdie de premie uitkeert!

Vraag de premie nu aan via de roze knop op de website van VLAIO!

Onderhandelingen over verlenging en verhoging van de Vlaamse premie zijn nog volop bezig. Vanaf dat we hierover meer weten, brengen we je uiteraard meteen op de hoogte!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

16 feb 2021
Caféhouders West-Vlaanderen

Geachte lid,
Beste ondernemer, 

Horeca West-Vlaanderen en POM West Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de financiële weerbaarheid van West-Vlaamse caféhouders te verhogen.

Samen met de Horecafederatie West-Vlaanderen werkte POM West-Vlaanderen een ondersteunend traject uit. De focus ligt daarbij op de financiële bestendigheid van de cafés. Yves Van Moorter, voorzitter Horeca West-Vlaanderen: “We zetten in op die subsector die quasi geen alternatieven heeft om een volledige sluiting uit de weg te gaan. Van deze periode willen we gebruik maken om de financiële draagkracht van onze café-uitbaters te versterken. Via de Horeca Academie zetten we in eerste fase een webinarreeks op rond financiële en fiscale thema’s.”

“Naast het zuiver economisch belang verdient de sociale rol die cafés spelen onze inspanningen om deze ondernemers te begeleiden naar een crisisbestendig en duurzaam ondernemerschap”, onderstreept Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.
De begeleiding van starters en groeiers, die de POM de afgelopen jaren ontwikkelde, leverde de inspiratie om een specifiek traject uit te werken voor deze doelgroep. “In de POM vonden we een partner om complementair aan de steunmaatregelen van andere overheden iets nieuws uit te werken met structurele meerwaarde voor onze ondernemers”, beaamt Van Moorter.

Al de opleidingen zijn gratis.

Een overzicht van alle opleidingen vind je op www.horeca-academie.be.

 

 

OPLEIDINGEN UITGELICHT  

 

07 Doorstart in tijden van corona  
Traject 1. Cashflow creëren in tijden van corona
In deze sessie overlopen we onder andere:
- Cash in: wat doet de overheid voor jou vs. wat kan je zelf doen?
- Cash out: hoe kan je zelf vaste kosten beperken vs. waar steunt de overheid?
- Je hoort ook over initiatieven die momenteel lopen en je een duwtje in de rug kunnen geven.

Praktisch:
Woensdag 17 februari van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

49 Fiscaliteit  
Traject 2. Boekhoudkundige aspecten
We lichten op een toegankelijke manier toe wat al die getallen die je van je boekhouder ziet verschijnen zoal betekenen: hoe zijn een balans en een resultatenrekening opgebouwd? Wat is de betekenis van de belangrijkste boekhoudkundige posten en rekeningen? Waaraan moet je zeker de nodige aandacht schenken?
Praktisch:
Woensdag 24 februari van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

48 Boekhouding  
Traject 3. Investeringen, financieringen & fiscaliteit
Hoe betaal je investeringen terug en vooral : hoe verdien je die terug? We raken ook enkele fiscale aspecten aan: afschrijvingen, financieringen en hun impact op uw netto inkomen.  Wat staat er in de gedragscode: ken uw rechten en plichten wanneer u een drankafnameovereenkomst tekent met een brouwer of een drankenhandelaar.
Praktisch:
Woensdag 3 maart van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

18 Café-opleiding  
Traject 4. Brouwerijcontract
Wat staat er in de gedragscode? In deze webinar zoomen we in op je rechten en plichten wanneer je een drankafnameovereenkomst tekent met een brouwer of een drankenhandelaar.
Praktisch:
Woensdag 10 maart van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 
16 feb 2021
Caféhouders West-Vlaanderen

Geachte lid,
Beste ondernemer, 

Horeca West-Vlaanderen en POM West Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de financiële weerbaarheid van West-Vlaamse caféhouders te verhogen.

Samen met de Horecafederatie West-Vlaanderen werkte POM West-Vlaanderen een ondersteunend traject uit. De focus ligt daarbij op de financiële bestendigheid van de cafés. Yves Van Moorter, voorzitter Horeca West-Vlaanderen: “We zetten in op die subsector die quasi geen alternatieven heeft om een volledige sluiting uit de weg te gaan. Van deze periode willen we gebruik maken om de financiële draagkracht van onze café-uitbaters te versterken. Via de Horeca Academie zetten we in eerste fase een webinarreeks op rond financiële en fiscale thema’s.”

“Naast het zuiver economisch belang verdient de sociale rol die cafés spelen onze inspanningen om deze ondernemers te begeleiden naar een crisisbestendig en duurzaam ondernemerschap”, onderstreept Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.
De begeleiding van starters en groeiers, die de POM de afgelopen jaren ontwikkelde, leverde de inspiratie om een specifiek traject uit te werken voor deze doelgroep. “In de POM vonden we een partner om complementair aan de steunmaatregelen van andere overheden iets nieuws uit te werken met structurele meerwaarde voor onze ondernemers”, beaamt Van Moorter.

Al de opleidingen zijn gratis.

Een overzicht van alle opleidingen vind je op www.horeca-academie.be.

 

 

OPLEIDINGEN UITGELICHT  

 

07 Doorstart in tijden van corona  
Traject 1. Cashflow creëren in tijden van corona
In deze sessie overlopen we onder andere:
- Cash in: wat doet de overheid voor jou vs. wat kan je zelf doen?
- Cash out: hoe kan je zelf vaste kosten beperken vs. waar steunt de overheid?
- Je hoort ook over initiatieven die momenteel lopen en je een duwtje in de rug kunnen geven.

Praktisch:
Woensdag 17 februari van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

49 Fiscaliteit  
Traject 2. Boekhoudkundige aspecten
We lichten op een toegankelijke manier toe wat al die getallen die je van je boekhouder ziet verschijnen zoal betekenen: hoe zijn een balans en een resultatenrekening opgebouwd? Wat is de betekenis van de belangrijkste boekhoudkundige posten en rekeningen? Waaraan moet je zeker de nodige aandacht schenken?
Praktisch:
Woensdag 24 februari van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

48 Boekhouding  
Traject 3. Investeringen, financieringen & fiscaliteit
Hoe betaal je investeringen terug en vooral : hoe verdien je die terug? We raken ook enkele fiscale aspecten aan: afschrijvingen, financieringen en hun impact op uw netto inkomen.  Wat staat er in de gedragscode: ken uw rechten en plichten wanneer u een drankafnameovereenkomst tekent met een brouwer of een drankenhandelaar.
Praktisch:
Woensdag 3 maart van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

18 Café-opleiding  
Traject 4. Brouwerijcontract
Wat staat er in de gedragscode? In deze webinar zoomen we in op je rechten en plichten wanneer je een drankafnameovereenkomst tekent met een brouwer of een drankenhandelaar.
Praktisch:
Woensdag 10 maart van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 
10 feb 2021
Caféhouders West-Vlaanderen

Geachte lid,
Beste ondernemer, 

Horeca West-Vlaanderen en POM West Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de financiële weerbaarheid van West-Vlaamse caféhouders te verhogen.

Samen met de Horecafederatie West-Vlaanderen werkte POM West-Vlaanderen een ondersteunend traject uit. De focus ligt daarbij op de financiële bestendigheid van de cafés. Yves Van Moorter, voorzitter Horeca West-Vlaanderen: “We zetten in op die subsector die quasi geen alternatieven heeft om een volledige sluiting uit de weg te gaan. Van deze periode willen we gebruik maken om de financiële draagkracht van onze café-uitbaters te versterken. Via de Horeca Academie zetten we in eerste fase een webinarreeks op rond financiële en fiscale thema’s.”

“Naast het zuiver economisch belang verdient de sociale rol die cafés spelen onze inspanningen om deze ondernemers te begeleiden naar een crisisbestendig en duurzaam ondernemerschap”, onderstreept Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.
De begeleiding van starters en groeiers, die de POM de afgelopen jaren ontwikkelde, leverde de inspiratie om een specifiek traject uit te werken voor deze doelgroep. “In de POM vonden we een partner om complementair aan de steunmaatregelen van andere overheden iets nieuws uit te werken met structurele meerwaarde voor onze ondernemers”, beaamt Van Moorter.

Al de opleidingen zijn gratis.

Een overzicht van alle opleidingen vind je op www.horeca-academie.be.

 

   

 

OPLEIDINGEN UITGELICHT  

 

07 Doorstart in tijden van corona  
Traject 1. Cashflow creëren in tijden van corona
In deze sessie overlopen we onder andere:
- Cash in: wat doet de overheid voor jou vs. wat kan je zelf doen?
- Cash out: hoe kan je zelf vaste kosten beperken vs. waar steunt de overheid?
- Je hoort ook over initiatieven die momenteel lopen en je een duwtje in de rug kunnen geven.

Praktisch:
Woensdag 17 februari van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

49 Fiscaliteit  
Traject 2. Boekhoudkundige aspecten
We lichten op een toegankelijke manier toe wat al die getallen die je van je boekhouder ziet verschijnen zoal betekenen: hoe zijn een balans en een resultatenrekening opgebouwd? Wat is de betekenis van de belangrijkste boekhoudkundige posten en rekeningen? Waaraan moet je zeker de nodige aandacht schenken?
Praktisch:
Woensdag 24 februari van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

48 Boekhouding  
Traject 3. Investeringen, financieringen & fiscaliteit
Hoe betaal je investeringen terug en vooral : hoe verdien je die terug? We raken ook enkele fiscale aspecten aan: afschrijvingen, financieringen en hun impact op uw netto inkomen.  Wat staat er in de gedragscode: ken uw rechten en plichten wanneer u een drankafnameovereenkomst tekent met een brouwer of een drankenhandelaar.
Praktisch:
Woensdag 3 maart van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

18 Café-opleiding  
Traject 4. Brouwerijcontract
Wat staat er in de gedragscode? In deze webinar zoomen we in op je rechten en plichten wanneer je een drankafnameovereenkomst tekent met een brouwer of een drankenhandelaar.
Praktisch:
Woensdag 10 maart van 17u tot +/- 18u
Voor meer info en inschrijven, klik hier.
 

 

januari 2021

04 jan 2021

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het is zover: vanaf nu, maandag 4 januari 2021, kan je het ‘Vlaams Beschermingsmechanisme 3’ aanvragen, de Vlaamse premie om een deel van je omzetverlies van de voorbije weken te kunnen compenseren.

Wat houdt de premie algemeen in?

 • De premie is er voor ondernemingen die minstens 60% omzetverlies hebben geleden in de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.
 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019, weliswaar beperkt tot bepaalde maximumbedragen al naargelang de gekozen periode. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
 • Bekijk hier alle specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Heb je vragen over de voorwaarden of je specifieke situatie? Contacteer dan zeker VLAIOdie de premie uitkeert!

Vraag de premie nu aan via de roze knop op de website van VLAIO!

Een tijdje geleden deelden we ook al mee dat de Vlaamse regering heeft beslist om de premie te verlengen tot en met februari 2021. De premie kan in januari en februari 2021 elk apart per maand aangevraagd worden. Dezelfde voorwaarden blijven voorlopig gelden, maar worden nog volop besproken en Horeca Vlaanderen houdt dit nauwlettend in de gaten.

We houden je op de hoogte vanaf dat er meer duidelijkheid is over wanneer de premie voor januari en februari 2021 aangevraagd kan worden. Maar het ‘Vlaams Beschermingsmechanisme 3’ kan je dus zoals hierboven omschreven al aanvragen vanaf nu!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 

december 2020

24 dec 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent traditiegetrouw een pak kosten, zeker tijdens deze crisisperiode. Omdat alle beetjes helpen, herinneren we je graag aan alle voordelen die je hebt als lid van onze sectorfederatie. We sommen er hieronder enkele op, maar een compleet overzicht vind je hierVergeet zeker niet alle voordelen te halen uit jouw lidmaatschap.

Heb jij deze voordelen al benut?

 • een korting van 10% op auteursrechten bij Unisono
 • een voordeelbon van 50 euro bij Metro Cash & Carry
 • een voordeelbon van 100 euro bij Sligro-ISPC
 • een voordeelbon van 50 euro bij Hanos
 • een korting van 15% op beheerskosten bij Liantis
 • een voordeeltarief op VISA en Mastercard bij Europabank
 • een gedrukte versie van de HACCP-gids
 • een voordeeltarief bij Sodexo, Edenred en Monizze voor maaltijdcheques
 • een voordeeltarief bij Edenred voor ecocheques
 • een Q8-tankkaart met 12,10 eurocent korting per liter
 • een korting van 100 euro bij een betaaloplossing van CCV
 • een voordelig pakket aan verzekeringen via Horeca Vlaanderen Verzekeringen

Daarnaast wil Edenred onze sector extra ondersteunen met een dubbele actie voor onze leden:

 • naast het huidige voordeeltarief wordt de Edenred-kaart gratis aangeboden voor klanten die nog niet elektronisch bekend zijn bij Edenred
 • de actie loopt tot 31 januari 2021 en bekom je met deze promocode: EC1220FHV15

Uiteraard heb je als lid ook steeds recht op onbeperkt en correct eerstelijnsadvies van onze juridische dienst. Daarnaast organiseren we jaarlijks heel wat gratis opleidingen met onze Horeca Academie, zodat horecaondernemers zich door professionele begeleiding verder kunnen ontplooien. Tenslotte vertalen we jouw stem in beleid. Jouw problemen zijn ook de onze en samen spreken we veel luider.

Dankzij jullie vertrouwen in onze sectorfederatie, kunnen wij blijven strijden voor onze horeca, voor meer steun en voor een snelle heropening. Van zodra we hier iets meer over weten, brengen jullie zoals steeds als eerste op de hoogte met flashes, nieuwsberichten en via onze sociale mediakanalen.

We wensen je veel warmte en fijne feestdagen!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
23 dec 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Zoals een maand geleden is aangekondigd, is dankzij onderhandelingen van Horeca Vlaanderen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de horeca een overheidssubsidie toegekend. Dankzij deze subsidie wordt de uitbetaling van de eindejaarspremie van 2020 verzekerd aan de werknemers. Maar er is nu anderzijds ook een definitieve regeling zodat 80 à 100 miljoen euro bij de horecaondernemers blijft!

Het Waarborgfonds staat in voor de betaling van het deel van de eindejaarspremie dat overeenkomt met de periode van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis. Deze periode van tijdelijke werkloosheid is namelijk gelijkgesteld met arbeid voor wat de berekening van de eindejaarspremie betreft.

Na de tweede sluiting hebben we de problematiek van de eindejaarspremie meteen aangekaart met minister Dermagne en de federale regering. Er is nu een definitieve regeling: enerzijds krijgen de werknemers wel hun volledige premie en anderzijds moeten onze ondernemers niet betalen voor de periode van ‘tijdelijke werkloosheid via overmacht – corona’. Door deze tussenkomst van de regering blijft er naar schatting 80 tot 100 miljoen euro bij onze ondernemers. Een win-win en een bewijs dat blijvend overleg opnieuw resultaat oplevert!“ , aldus Matthias De Caluwe CEO van Horeca Vlaanderen  

Dankzij deze steun:

 • zullen de ondernemers alleen moeten betalen voor de effectief gewerkte dagen van de werknemer, en de hiermee gelijkgestelde dagen behalve tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis;
 • staat het Waarborgfonds in voor de dagen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona;
 • zijn onze horecawerknemers zeker van hun eindejaarspremie.

Het basisprincipe is dat de werkgever enkel zijn deel moet betalen aan het Fonds:

 • Als in jouw onderneming dit jaar bijvoorbeeld 7 op 12 maanden effectieve prestaties waren en 5 op 12 maanden tijdelijke werkloosheid wegens coronaovermacht, dien je enkel die 7/12de te betalen aan het Sociaal Fonds.
 • Het Fonds zal op haar beurt 5/12de toevoegen met de overheidsmiddelen, om jouw werknemers hun volledige eindejaarspremies uit te betalen.
 • Alles moet wel berekend en aangegeven worden aan het Fonds.

De maatregel is van toepassing op alle werkgevers die vallen onder het Paritair Comité 302 voor de horeca, inclusief de bedrijven die niet gedwongen gesloten zijn geweest (zoals catering, hotels, …).

We geven je graag een voorbeeld om deze steunmaatregel concreet te maken:

 • Een medewerker in een snackbar werkt voltijds, 6 dagen per week, met een bruto-uurloon van € 13,1827. Hij is in dienst geweest gedurende het volledig jaar 2020.
 • Hij heeft dit jaar geen niet-gelijkgestelde periodes, dus heeft hij recht op het maximumbedrag van de eindejaarspremie (164,67 x € 13,1827 = € 2.170,80).
 • Van de 312 dagen in 2020 heeft hij 140 dagen tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis.
 • De tijdelijke werkloosheid vertegenwoordigt dus 44,87% van het totaal aantal dagen. Dit deel is niet ten laste van de werkgever, maar wordt betaald door de subsidie van de overheid.

Voor vragen kan je terecht bij het Waarborgfonds en je sociaal secretariaat. Zij hebben de praktische instructies ontvangen wat de aangifte van de eindejaarspremie voor dit jaar betreft.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
21 dec 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Als werkgever (in het paritair comité voor het hotelbedrijf, nr. 302) moet je je werknemers jaarlijks, in december, ecocheques toekennen, tenzij je een gelijkwaardig voordeel hebt afgesproken. Dat is ook deze maand het geval.

Hoe werkt de berekening van het bedrag?

 • voor de deeltijdse werknemers en sommige voltijdse werknemers is het totaalbedragaan ecocheques, toe te kennen aan de werknemer, afhankelijk van zijn/haar prestaties gedurende de referteperiode
 • de referteperiode voor dit jaar loopt van 1 december 2019 tot en met 30 november 2020
 • werknemers met een volledige referteperiode ontvangen het maximumbedrag, namelijk 250 euro aan ecocheques

Na overleg van Horeca Vlaanderen met het paritair comité is beslist dat je geen ecocheques moet uitbetalen voor de dagen dat de werknemer op ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona’ stond. De vakbonden wilden die dagen eenmalig toch meerekenen, maar daar is Horeca Vlaanderen dus niet op ingegaan. Daarom is beslist de dagen in tijdelijke werkloosheid door overmacht – corona niet gelijk te stellen met het aantal gewerkte dagen om het bedrag van de ecocheques te berekenen.

Voorbeeld van berekening:

Stel, een deeltijdse werknemer heeft tijdens de referteperiode de volgende prestaties:

 • 164 gewerkte dagen
 • 8 betaalde feestdagen
 • 8 ziektedagen
 • 12 verlofdagen
 • 120 dagen ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona’

Dan heeft de werknemer van de 312 dagen, 192 dagen over (als je de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona ervan aftrekt).

Het resultaat: 250 euro x 192/312 = 153,85 euro. Je betaalt deze werknemer dus 153,85 euro aan ecocheques.

Heb je hierover nog vragen? Dan kan je steeds bij ons terecht met vragen. Neem zeker ook contact op met je sociaal secretariaat. Je sociaal secretariaat berekent normaal gezien het bedrag van de ecocheques.

Matthias De Caluwe: “Deze regeling zorgt voor een besparing in de horecasector, bovenop de andere steun die er al is. Verder blijven we hameren op duidelijkheid en perspectief voor onze ondernemers."

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
19 dec 2020

POM West-Vlaanderen en Horeca West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de financiële weerbaarheid van West-Vlaamse caféhouders te verhogen.
In dit economisch rampjaar voor de horecasector werden vanuit diverse overheden verschillende steunmaatregelen gelanceerd. Federaal en Vlaams vormen daarbij de (financiële) hoofdbrok, maar ook lokale besturen doen her en der hun duit in het zakje. POM West-Vlaanderen zette deze week het licht op groen voor een extra duit.
Financiële leefbaarheid
Samen met de Horecafederatie West-Vlaanderen werkte POM West-Vlaanderen een ondersteunend traject uit. De focus ligt daarbij op de financiële bestendigheid van de cafés. Yves Van Moorter, voorzitter Horeca West-Vlaanderen: “We zetten in op die subsector die quasi geen alternatieven heeft om een volledige sluiting uit de weg te gaan. Van deze periode willen we gebruik maken om de financiële draagkracht van onze café-uitbaters te versterken. Via de Horeca Academie zetten we in eerste fase een webinarreeks op rond financiële en fiscale thema’s.”
“Naast het zuiver economisch belang verdient de sociale rol die cafés spelen onze inspanningen om deze ondernemers te begeleiden naar een crisisbestendig en duurzaam ondernemerschap”, onderstreept Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.
De begeleiding van starters en groeiers, die de POM de afgelopen jaren ontwikkelde, leverde de inspiratie om een specifiek traject uit te werken voor deze doelgroep. “In de POM vonden we een partner om complementair aan de steunmaatregelen van andere overheden iets nieuws uit te werken met structurele meerwaarde voor onze ondernemers”, beaamt Van Moorter.

Leven in de brouwerij
Beide partners verkennen ondertussen de mogelijkheden om een aanvullend project op te zetten, waarbij dergelijke webinars worden aangevuld met een individueel aanbod aan de betrokken ondernemers voor een financiële screening en coaching.
De eerste acties worden opgezet in het voorjaar. Jean de Bethune hoopt in dezelfde periode perspectief op meer te kunnen bieden. Vandaag legt de POM contact met verschillende partners om vorm te geven aan een steunaanvraag voor Europese middelen. Ze kijkt daarbij in eerste instantie naar een samenwerking met Noord-Frankrijk. “Op die manier hoop ik samen met Horeca West-Vlaanderen een bredere actie te kunnen opzetten voor de lokale middenstand”, alsnog de Bethune. “Als er één ding is dat de huidige crisis ons leert is het toch wel het belang van onze lokale handelaars en ondernemers, die ook figuurlijk leven in de brouwerij van ons dagelijks leven steken.”

Contact POM West-Vlaanderen: Jean de Bethune, voorzitter – 0495 50 40 82
Contact Horeca West-Vlaanderen: Yves Van Moorter, voorzitter – 0475 25 81 52
 

 
 
 
19 dec 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De Vlaamse regering heeft zonet, beslist een akkoord bereikt over verlenging en uitbreiding van Vlaamse premies. De komende weken gaat de regering verder aan de slag om de details en specifieke informatie te onderhandelen en af te werken. Dit zullen we als Horeca Vlaanderen uiteraard verder opvolgen. Via deze mail willen we de beslissingen van het akkoord al meegeven:

1. Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme wordt verlengd tot eind februari 2021:

 • de premie kan in januari en februari 2021 elk apart per maand aangevraagd worden.
 • dezelfde voorwaarden blijven voorlopig gelden

2. De globalisatiepremie wordt gelanceerd:

 • premie voor ondernemingen die uitzonderlijk zwaar omzetverlies leden
 • voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020 (1 april tot 31 december 2020) minstens 70% of 90% omzetverlies hadden
 • steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019 (dus de laatste drie kwartalen van 2019)
 • van het totale premiebedrag worden de al uitbetaalde premies (hinder- compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams Beschermingsmechanisme) afgetrokken worden
 • het steunbedrag mag:
  • voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn
  • voor middelgrote en grote ondernemingen niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn

De maximumbedragen van globalisatiepremie per onderverdeling:

Horeca Vlaanderen

 

Meer details over waar en hoe je deze verlengde premie en nieuwe premie kan aanvragen, zijn nog niet gekend. Zodra deze beschikbaar zijn, brengen we je direct op de hoogte.

Horeca Vlaanderen is tevreden dat er blijvend gedacht wordt aan onze zwaar getroffen sector.

“Het verlengen van het Vlaams Beschermingsmechanisme geeft stabiliteit. Dit staat uiteraard los van de hopelijk snelle heropening van onze sector. Daarnaast is de nieuwe, extra globalisatiepremie een baxter voor de zwaarst getroffenen. Denk bijvoorbeeld maar aan hotels in de kunststeden en vele cateraars die theoretisch open waren de voorbije periode, maar in de praktijk geen of amper werk hadden. We willen de Vlaamse regering bedanken voor dit signaal en blijven in constructief overleg over verdere oplossingen voor onze horecasector”, zegt CEO Matthias De Caluwe.

We blijven vechten, iedere dag opnieuw, voor jou. 

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
14 dec 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Op 6 november 2020 kondigde de federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aan, waaronder de verlenging van de mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten.

We informeerden je hier toen al over en allicht heeft je boekhouder de nodige zaken hiervoor getroffen, maar toch herinneren we je graag nog eens aan de mogelijkheid van een afbetalingsplan.

Ondernemers die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31 maart 2021 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën om financiële moeilijkheden te overbruggen.

Komt mijn onderneming in aanmerking om een afbetalingsplan aan te vragen? 

 • Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector;
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus;
 • en dit ook kunnen aantonen: bv. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een kettingreactie met partnerondernemingen.
 • De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Voor welke fiscale schulden kan ik een afbetalingsplan aanvragen?

 • Bedrijfsvoorheffing,
 • btw,
 • personenbelasting,
 • vennootschapsbelasting,
 • rechtspersonenbelasting.

Voor deze schulden is er ook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling mogelijk.

Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan? 

 • Volgens deze website van de FOD Financiën kan aanvragen tot 31 maart 2021.
 • Per schuld moet een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht met dit formulier.
 • Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente.
 • Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

Meer informatie over deze steunmaatregel lees je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Daarnaast vind je ook op de website van VLAIO heel wat andere mogelijkheden om tijdens deze crisis financiële ademruimte te bekomen.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
11 dec 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer,
 

Een nieuwe stap in de goede richting! Horecaondernemers in moeilijkheden zullen tot minstens 31 maart 2021 op steun kunnen blijven rekenen, al is het wel onder andere voorwaarden. Toen onze sector in maart getroffen werd door de coronacrisis zorgde de overheid op korte termijn voor een crisis-overbruggingsrecht. Omdat de crisis langer blijft aanhouden dan verwacht, werden deze steunmaatregel opnieuw bekeken.

Het crisis-overbruggingsrecht in 2021 zal bestaan uit twee pijlers:

Steun bij een verplichte sluiting
 • Tot 31 januari 2021: De bestaande regeling voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten of afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren, blijft gelden.
  • Dit betekent dat het dubbele crisis-overbruggingsrecht ook verlengd wordt voor de maanden december 2020 en januari 2021.
  • Of dit ook het geval is voor de maanden nadien, indien de verplichte sluiting langer zou duren, is nog niet beslist.
 • Vanaf 1 februari 2021: Wie verplicht zijn of haar zaak moet sluiten én daarbij de activiteiten volledig onderbreekt, komt in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht.
  • Wie nog bepaalde activiteiten voorzet, zoals het aanbieden van takeaway, valt niet onder deze categorie. In dat geval maak je mogelijks wel aanspraak op de tweede categorie.
  • Ook zelfstandigen die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector, kunnen alleen nog beroep doen op steun als ze een ernstige omzetdaling kennen.
Steun bij een ernstige omzetdaling
 • Vanaf 1 januari 2021: Om in aanmerking te komen, zal je een aanzienlijk inkomstenverlies moeten kunnen aantonen van 40%.
 • Daalde je omzet in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor je steun vraagt met minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019, dan heb je recht op een crisis-overbruggingsuitkering.
 • Deze pijler vervangt de huidige relance-uitkering en is niet combineerbaar met de eerste pijler van het crisis-overbruggingsrecht.

Wat betekent dit concreet?

 • Je hebt recht op een uitkering voor de maand januari 2021 op voorwaarde dat je omzet van december 2020 minstens 40% lager ligt dan je omzet in december 2019.
 • Je hebt recht op een uitkering voor de maand februari 2021 op voorwaarde dat je omzet in januari 2021 minstens 40% lager is dan je omzet in januari 2019.

Hoe wordt deze steun toegewezen aan starters?

 • Ben je 12 kwartalen of minder zelfstandige? Dan moet je voor minstens 2 van deze kwartalen je wettelijke voorlopige sociale bijdrage betaald hebben.
 • Ben je langer dan 12 kwartalen zelfstandige? Dan moet je minstens 4 van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je de steun vraagt, daadwerkelijk hebben betaald.

Vanaf wanneer gaat het nieuwe systeem in?

 • Deze nieuwe steunmaatregelen zullen gelden vanaf 1 januari 2021.
 • Ze vervangen de huidige steunmaatregelen.

Wanneer kan je je uitkering voor januari 2021 aanvragen?

 • Je kan het crisis-overbruggingsrecht voor januari nog niet aanvragen.
 • De wet daarover moet nog finaal goedgekeurd worden.

Wat als er iets niet duidelijk is voor mij?

 • Bij verdere vragen kan je steeds terecht bij je sociaal verzekeringsfonds.
 • Zij staan in voor de uitkering van het crisis-overbruggingsrecht en beheren je persoonlijk dossier, waardoor ze je snel met je specifieke situatie zullen kunnen verder helpen.

 

De verlening van het crisis-overbruggingsrecht in 2021 biedt stabiliteit, maar we blijven in overleg.

Enerzijds eisen we meer steun voor onze zwaargetroffen horecasector, en anderzijds vragen we ook de verdubbeling van het overbruggingsrecht met behoud van minimale activiteit voor zowel onze hotels- en logiessector als onze cateraars.

Van zodra we iets meer weten, brengen we zoals steeds op de hoogte!

Vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

 
02 dec 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Vanaf 4 januari 2021 kan je een uitgebreidere handelshuurlening aanvragen. Vlaams minister Hilde Crevits heeft namelijk beslist om het aantal maanden uit te breiden. Een huurder zal een lening van maximaal 4 maanden (in plaats van 2 maanden) kunnen aangaan als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt.

Wat is de handelshuurlening precies?

 • een vrijwillige overeenkomst tussen de huurder en verhuurder
 • de verhuurder scheldt 1 of 2 maanden huur kwijt, de huurder kan een lening aangaan bij de Vlaamse overheid voor maximaal 4 maanden huur

Wat zijn de voorwaarden?

 • huurders kunnen tot 60.000 euro per pand (in plaats van 35.000 euro) lenen aan een rente van 2% per jaar
 • een ondernemer die meerdere panden huurt, kan in totaal tot maximaal 150.000 euro lenen
 • pas na 6 maanden start de terugbetaling van de lening
 • als je al een handelshuurlening hebt lopen, kan je die uitbreiden tot de maximale vernieuwde voorwaarden
 • je kan geen beroep doen op de handelshuurlening als je al een achtergestelde lening hebt lopen
 • het is ook mogelijk voor ondernemingen die na 12 maart 2020 opgestart zijn

Wat als ik niet meteen tot een overeenkomst kom met de verhuurder?

 • je kan bemiddeling aanvragen bij de Vlaamse overheid

Vanaf wanneer treden deze veranderingen in werking?

 • op maandag 4 januari 2021
 • je kan hier de handelshuurlening aanvragen via VLAIO. Je vindt er ook meer info en kan er steeds terecht bij bijkomende vragen

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 

november 2020

30 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Beslissingen in het Overlegcomité, dat betekent ook een nieuw Ministerieel Besluit. We geven je enkele zaken uit het MB mee, die eventueel belangrijk of interessant kunnen zijn voor jou.

De volgende zaken gelden vanaf dinsdag 1 december 2020, tot vrijdag 15 januari 2021:

 • zwembaden mogen terug openen, met uitsluiting van de recreatieve onderdelen en van de subtropische zwembaden. Daarbij moet rekening gehouden worden met volgende minimale regels:
  • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding
  • 1,5 meter afstand tussen elke persoon wordt gegarandeerd
  • het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen, en worden ook gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit
  • samenscholingen moeten vermeden worden
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting
 • ieder huishouden met per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen
 • een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact nog één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment
 • hierop geldt één afwijking: een alleenstaande mag het duurzaam onderhouden nauw contact en de bijkomende persoon tegelijkertijd in huis of in een toeristische logies ontvangen op 24 of 25 december 2020

Horeca Vlaanderen is in overleg voor bijkomende en verhoogde steunmaatregelen, omdat deze broodnodig zijn en blijven voor de horeca. We houden jullie zoals steeds op de hoogte vanaf dat we meer informatie hebben hierover.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
30 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Vorige week vrijdag heeft het Overlegcomité beslist dat de horeca nog langer gesloten moet blijven. Dat is een zware financiële klap. Het is dan ook belangrijk om op alle mogelijke manieren te kunnen besparen.

Zo kan je bijvoorbeeld besparen op je Unisono-licentie van 2021 door deze tijdelijk op te zeggenDat kan je ten laatste vandaag doen, dus wees er snel bij! We leggen hieronder uit wat dit precies inhoudt, hoe je dit doet en waar je rekening mee moet houden.

Hoe zit mijn licentie precies ineen?

 • een licentie bij Unisono vervalt op 31 december, maar wordt daarna stilzwijgend, automatisch verlengd met één kalenderjaar
 • wil je je licentie opzeggen, dan moet je dat minstens 1 maand voor de vervaldatum van je licentie laten weten
 • zeg je je licentie te laat op, dan wordt je licentie automatisch met één kalenderjaar verlengd

Hoe kan ik mijn licentie opzeggen?

 • begin januari zijn de horecazaken zeker nog gesloten, en er is nog geen bevestigde openingsdatum gecommuniceerd. Je licentie bij Unisono dus in afwachting daarvan even stopzetten, is zeker iets dat je kan overwegen
 • je kan via je persoonlijke MyUnisono-account, via hun contactformulier of via company@unisono.be je licentie gemakkelijk stopzetten

Waar moet ik rekening mee houden?

 • bij het stopzetten van je licentie is er een verschil tussen het feit of je stopt met je zaak of geen muziek meer speelt in je bedrijf
 • bij stopzetting van je bedrijf: zeg je je licentie op per mail met een bewijs met datum stopzetting naar company@unisono.be

Met welke deadline moet ik rekening houden?

 • om je licentie voor volgend jaar stop te zetten, moet je ten laatste vandaag maandag 30 november 2020 je licentie opzeggen, anders moet je toch het komende kalenderjaar betalen
 • kijk zeker ook even bij je persoonlijke licentie wat daar als datum voor vervaldag staat, voor het geval deze zou afwijken van 31 december

Hoe kan ik nadien mijn licentie terug aanvragen?

 • je bent verplicht om ten minste 5 dagen vóór het begin van het muziekgebruik een volledig ingevulde licentieaanvraag in te dienen
 • meer informatie over de voorwaarden vind je via deze link bij artikel twee.

Bij specifieke vragen kan je het best Unisono contacteren. Horeca Vlaanderen is momenteel in overleg met Unisono om jullie belangen te verdedigen voor 2020.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
27 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het Overlegcomité is zonet samengekomen om de stand van zaken van de coronacrisis te bespreken. Daarbij zijn ze ook dieper ingegaan op enkele lichte versoepelingen voor een beperkt aantal sectoren, en op wat mogelijk is met de feestdagen.

Daarbij is gezegd dat onder meer de horeca zeker gesloten blijft onder de huidige regels tot 15 januari 2021. Er zal eerst nog een evaluatiemoment plaatsvinden begin januari 2021 om de coronasituatie te bekijken. Door de nog steeds hoge besmettingscijfers, wilt het Overlegcomité de horeca en enkele andere sectoren dus nog langer gesloten houden.

“We weten alleen dat we zeker nog tot 15 januari gesloten blijven. Wel is het jammer dat onze sector niet specifiek is vermeld op de persconferentie van het Overlegcomité. Dat is heel hard voor onze 60.000 horecaondernemers en 140.000 personeelsleden. Uiteraard waren we realistisch in onze verwachtingen, want de winkels gingen ook na de eerste lockdown als eerste open, en erna wij. We rekenen nu op eenzelfde scenario want ook wij hebben reeds bewezen veilig te kunnen werken. De volksgezondheid en zorg zijn cruciaal. Maar dit zijn opnieuw economisch en mentaal donkere maanden voor onze sector. We hebben zonet al contact gehad om verder overleg in te plannen over enerzijds perspectief voor een duurzame heropening, en anderzijds over onze vraag om extra, verhoogde steunmaatregelen. Want we zijn nu al een van de langst gesloten en zwaar getroffen sectoren. Dan is dit voor ons de logica zelve”, zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe.

Het is een Bloody Friday voor de horeca, waarbij we het nieuws binnenkrijgen met gemengde gevoelens. We begrijpen dat de gezondheidssituatie momenteel nog te ernstig is. Maar dit is en blijft een enorm zware klap voor de horeca. We ijveren dat ook meteen voor verhoogde, extra en doorlopende steunmaatregelen. Zo is er al een verlenging tot eind dit jaar van het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme en het (dubbel) overbruggingsrecht. De komende periode is noodzakelijk om blijvende steun te garanderen, zeker voor de zwaarst getroffenen.

Hieronder geven we mee welke beslissingen genomen zijn, die belangrijk of interessant kunnen zijn voor jou. Deze beslissingen gelden tot 15 januari 2021.

 • horeca blijft gesloten, volgens de geldende regels
 • niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen vanaf 1 december 2020
  • individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt
  • gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zo veel mogelijk beperkt
  • maximaal 30 minuten in de winkel
 • zwembaden en musea mogen terug openen vanaf 1 december 2020
 • tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden
  • de feestdagen vieren zal met het gezin zijn
  • alleenstaanden mogen op Kerstavond of Kerstdag met beide contacten tegelijkertijd vieren
  • avondklok tussen middernacht en 5u ’s nachts blijft van kracht
  • samenkomsten buiten blijven gelden volgens de regel van vier personen

Vanaf dat de wetteksten in het Ministerieel Besluit gepubliceerd zijn, houden we jullie hiervan op de hoogte.

De horeca gaat opnieuw door een zware en lange lockdownperiode, terwijl aan zware capaciteitsvermindering gewerkt werd tijdens de geopende periode. Daarom blijven we hameren op gepaste steun, niet alleen nu maar ook volgend jaar. De beslissing om de horeca zeker tot 15 januari 2021 gesloten te houden, is een zeer zware pil om te slikken. We zullen ons verder focussen op gepaste, extra steun en een veilige heropbouw. 

Samen geraken we hierdoor, door deze lang aanslepende en loodzware crisis. We kunnen het. Samen gaan we terug naar een leefbare, veilige en duurzame horeca, in alle kamers van ons huis. Daar blijven we voor vechten!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
26 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Om de kostendruk in deze periode, waarbij er amper tot geen inkomsten zijn, te verlagen, is er na overleg over deze problematiek door Vlaams minister Matthias Diependaele beslist om de Vlaamse ondernemers een belastinguitstel voor de Onroerende Voorheffing te geven. Zo krijgen ondernemers die deze kost nu niet kunnen dekken, of liefst wat later betalen, ruimte om deze betaling uit te stellen.

Concreet?

 • Vlaamse ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst de mogelijkheid om de betaling van de verschuldigde onroerende voorheffing:
  • uit te stellen
  • en in schijven te betalen die ze zelf mogen kiezen
 • ondernemingen krijgen hiervoor de tijd tot 30 april 2021
 • tot 30 april 2021 zijn er geen interesten verschuldigd
 • staat er op jouw afrekening 31 december 2020? Geen probleem, je mag dit negeren. Het uitstel geldt automatisch

Wat met eenmanszaken?

 • voor wie als eenmanszaak beroepsmatig gebruikmaakt van de privéwoning, geldt ook dit belastinguitstel
 • wie in dit geval zit, moet wel het belastinguitstel aanvragen. Neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst

Wat als ik nog vragen heb hierbij?

 • momenteel is dit aangekondigde steun, maar moet dit nog in het Staatsblad gepubliceerd worden. Het kan dus nog heel even duren vooraleer alle details gekend zijn
 • je kan daarna eventueel verdere vragen stellen aan de Vlaamse Belastingdienst

Dit helpt horecaondernemers die nu anders met te veel kosten zitten, terwijl er weinig inkomsten zijn. We houden verder in de gaten wanneer alles in het Staatsblad verschijnt. Ondertussen kijken we voort hoe we ook op Vlaams niveau kunnen voortwerken aan extra ondersteuning. Het overleg over deze steunmaatregel en alle andere blijft zeker lopen!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
19 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het is ons gelukt. We hebben het aangevraagd, we hebben ervoor gevochten en het bevlogen verdedigd. We hebben het belang ervan uitgelegd en hulp geboden bij onderhandelingen hierover. En nu is het goedgekeurd in het federaal parlement: een steunpakket met de RSZ-kwijtschelding van het derde kwartaal van 2020, het dubbel overbruggingsrecht en een subsidie voor uitbetaling van de eindejaarspremies!

CEO Matthias De Caluwe: “Na de beslissing om onze horeca opnieuw te sluiten, hebben we meteen deze steunmaatregelen op tafel gelegd in overleg met de federale regering. Nu is het overleg ook omgezet in daden. Na de stemming van dit pakket, van ongeveer 500 miljoen euro, vragen we de snelle en concrete uitvoering ervan. Ook de komende weken blijven we in overleg om bij te sturen waar nodig, duidelijkheid te krijgen over perspectief voor onze sector en voor de verdere uitwerking van het horeca relanceplan voor 2021 met passende steunmaatregelen. Tevreden vandaag en morgen terug vol aan de slag!”

We sommen hieronder de steunmaatregelen op, aan de hand van informatie die we momenteel gekregen hebben. Weet dat de goedgekeurde stemming een cruciaal moment is, maar dat het nu nog officieel in het Staatsblad gepubliceerd moet worden. Dan kunnen de bevoegde diensten echt beginnen met de uitbetaling. En bij publicatie zal nog duidelijker worden of er nog ergens aanpassingen, nuances of technische finaliteiten bijgevoegd worden. We houden je uiteraard op de hoogte vanaf dat het gepubliceerd is!

 

RSZ-kwijtschelding
 

Voor wie geldt deze steunmaatregel?

 • Ondernemingen die verplicht moeten sluiten op basis van de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en 1 oktober 2020
 • Ondernemingen die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zwaar getroffen zijn

Hoe kan ik zelf nagaan of mijn onderneming in aanmerking komt voor deze premie?

 • De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid heeft zelf een onlinedienst ‘Check RSZ-compensatie’ opgestart waarmee je kan nagaan of je onderneming in aanmerking komt voor de premie
 • Je hoeft alleen het KBO-nummer van je onderneming in te voeren
 • Krijg je een negatief antwoord, maar meen je toch in aanmerking te komen? Dien dan bezwaar in met een webformulier bij RSZ
 • Bekijk de ‘Check RSZ-compensatie’ hier!

Hoe werkt deze premie precies?

De premie wordt in twee fasen toegekend:

Fase 1

 • In de loop van november berekent de RSZ eerst een voorlopige premie, op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020
 • Het bedrag van die premie wordt gecommuniceerd via de e-Box Ondernemingen en dan gestort op de RSZ-rekening van de werkgever

Fase 2

 • Als de aangiften voor het derde kwartaal definitief zijn, berekent de RSZ de bijdrage voor dat derde kwartaal en vergelijkt die met het bedrag van de voorlopige premie
 • Is het bedrag voor het derde kwartaal hoger dan de voorlopige premie? Dan wordt het verschil toegekend
 • Is het bedrag voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie? Dan behoudt de werkgever de voorlopige premie

Heb je nog vragen over deze premie?

 

Dubbel overbruggingsrecht
 

Over deze federale steunmaatregel – een vervangingsinkomen voor zelfstandigen - hebben we eerder al informatie verspreid. Omdat het nog niet officieel gestemd was en gepubliceerd was in het Staatsblad, hebben sociale verzekeringsfondsen tot nu toe het dubbel overbruggingsrecht nog niet uitbetaald, of enkel enkelvoudig. Vanaf dat het nu binnenkort in het Staatsblad zal verschijnen, zal het dus wel degelijk uitbetaald kunnen worden.

Wie heeft recht op het crisis-overbruggingsrecht?

 • Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten
 • Startende zelfstandigen
 • Bepaalde zelfstandigen in bijberoep

Krijg ik een enkelvoudige of dubbele vergoeding?

 • Dubbele vergoeding
  • in geval van verplichte volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit van de betrokken zelfstandige of wanneer de activiteit voor ca. 60% afhankelijk is van een stilgelegde sector en de onderneming volledig sluit
  • restaurants (takeaway toegelaten)
  • bars/cafés
  • discotheken
  • zaakvoerders van feest- en receptiezalen
  • wellnesscentra met jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
  • zaakvoerders van binnenspeeltuinen
  • zaakvoerders van bowlingzalen
 • Enkelvoudige vergoeding
  • als de activiteit van de zelfstandige voor ca. 60% afhankelijk is van een sector die stil ligt en de onderneming niet volledig sluit
 • Voor enkele horecazaken zoals hotels, cateraars… vragen we duidelijkheid in het staatsblad om 100% zekerheid te hebben welke vergoeding ze kunnen aanvragen. We houden jullie hiervan op de hoogte

Hoeveel krijg ik?

 • Bij een dubbele vergoeding krijg je:
  • 2.583,38 euro zonder gezinslast
  • 3.228,20 euro met gezinslast
 • Bij een enkelvoudige vergoeding krijg je:
  • 1.291,69 euro zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro met gezinslast

Hoe vraag ik dit aan?

 • Je kan dit aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds

 

Subsidies voor eindejaarspremies
 

Specifiek voor de horecasector wordt een subsidie toegekend van 167 miljoen euro aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de horeca. Dat fonds is verantwoordelijk voor de uitkering van de eindejaarspremies. De betaling van de eindejaarspremies kwam in het gedrang door de lange periodes van sluiting, en dat is voor zowel de ondernemer als het personeel een groot probleem.

Dankzij deze steun:

 • Zijn onze horecawerknemers zeker van hun eindejaarspremie
 • Zullen de ondernemers geen eindejaarspremie moeten betalen voor de periode van tijdelijke werkloosheid van de werknemer

Hoe deze subsidie voor eindejaarspremies exact uitgewerkt zal worden, wordt de komende tijd besproken. We houden jullie hiervan verder op de hoogte.

 

Een van de komende dagen komt dit goedgekeurde steunpakket in het Staatsblad, en kan de echte aanvraag en uitbetaling beginnen. Dit is niet meer lang wachten, maar we geven jullie uiteraard alle info mee vanaf dat het gepubliceerd is. Dan zullen we ook weten of er nog enkele details, aanpassingen, nuances of technische zaken zijn die op basis van de officiële teksten toegevoegd moeten worden. En of er dus nog veranderingen nodig zijn aan bovenstaande info. 

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
18 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme is een belangrijke premie, en dat brengt uiteraard ook de nodige vragen met zich mee. Daarom geven we hieronder enkele veelgestelde vragen en antwoorden mee, in de hoop hiermee twijfel weg te nemen en extra duidelijkheid mee te geven.

- Welke tewerkstellingscijfers worden gebruikt bij het bepalen van het maximaal steunplafond?

 • Enkel het aantal personeelsleden die voor je onderneming ingeschreven zijn bij de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zijn van tel. Bij de online aanvraag wordt automatisch de RSZ-personeelsklasse van je onderneming opgehaald uit de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO).
 • Op dit moment beschikken we over de personeelsklasse van je onderneming van het derde kwartaal 2019. Zoals wettelijk bepaald wordt op basis van deze personeelsklasse nagegaan welk maximum steunbedrag van toepassing is.

- Waarom moet ik kiezen tussen twee referentieperiodes en wat is het verschil?

 • Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor één van de volgende twee referentieperiodes: de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 of de periode van 19 oktober tot 15 november 2020.
  • Voor de eerste referentieperiode moet je je omzetdaling van minstens 60% aantonen om in aanmerking te komen.
  • Voor de tweede referentieperiode hoeven verplicht gesloten cafés en restaurants dit niet.
 • Afhankelijk van voor welke periode je kiest, varieert de maximale steun die je kan verkrijgen.
  • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020 bedraagt de maximale steun 11.250 euro voor ondernemingen tot en met 9 werknemers en 22.500 euro voor ondernemingen vanaf 10 werknemers tot 49 werknemers.
  • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 15 november 2020 bedraagt de maximale steun 7.500 euro voor ondernemingen tot en met 9 werknemers en 15.000 euro voor ondernemingen vanaf 10 werknemers tot 49 werknemers.

- Hebben cafés en restaurants ook de keuze om alsnog de omzetdaling aan te tonen voor de periode van 1 oktober tot 15 november?

 • Ja. Je krijgt hier de keuze.
 • Indien je de premie wenst aan te vragen voor de periode van 1 oktober tot 15 november zal je wel de omzetdaling van minstens 60% moeten aantonen. Voor de periode van 19 oktober tot 15 november hoef je dat niet aan te tonen.

- Welk omzetcijfer wordt precies gevraagd bij de aanvraag?

 • Als je kiest om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020, vul je het omzetcijfer exclusief btw in van de periode 1 oktober tot 15 november 2019. Bij keuze voor deze periode dien je steeds de omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.
 • Als je kiest om een aanvraag in te dienen voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020, vul je het omzetcijfer exclusief btw in van de periode 19 oktober tot 15 november 2019. Bij keuze voor deze periode dien je steeds de omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.
 • Ben je verplicht gesloten dan kan je er ook voor kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode vanaf verplichte sluitingsdag 19 oktober tot 15 november. Je vult dan het omzetcijfer exclusief btw in van 2019 voor de periode 19 oktober tot 15 november. Je hoeft dan de omzetdaling niet aan te tonen.
 • Opgelet: haalde je vorig jaar (2019) in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 50% of meer van je omzet uit takeaway-activiteiten, dan moet je wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

- Wat als je in de referentieperiode een abnormaal lage omzet realiseerde (voorbeelden: zwangerschapsverlof, arbeidsongeschiktheid, hinder wegenwerken,…)?

 • Dan mag je de periode vervangen door een andere referentieperiode.
 • In je aanvraag moet je dan wel omstandig motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest. Jaarlijks verlof geldt niet als een reden van abnormale lage omzet.

- Wordt de premie uitbetaald per vestiging?

 • Neen, de steun wordt berekend en toegekend op ondernemingsniveau.
 • De premie Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme houdt geen rekening met het aantal vestigingen.

- Wat als de onderneming enkel gedeeltelijk verplicht gesloten moet worden en je zelf beslist om je onderneming volledig te sluiten?

 • In dit geval beschouwen we dit als een vrijwillige sluiting en betekent dit dat je niet in aanmerking kan komen voor de steunmaatregel.

- Is het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme combineerbaar met de corona-lening bij PMV?

 • Ja, zelfs bij corona-leningen bij PMV vanaf 75.000 euro.

Heb je een vraag over jouw specifieke situatie? Contacteer dan zeker rechtstreeks VLAIO. Zij behandelen de aanvraag en uitbetaling van de premie, zij kunnen je dus zeker mee op weg helpen. Horeca Vlaanderen blijft intussen in overleg met de bevoegde kabinetten om de blijvende onduidelijkheden uit te klaren. We bundelen steeds zaken die nog niet geheel duidelijk zijn, en leggen die voor aan VLAIO.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
16 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het is zover: vanaf nu maandag 16 november kan je het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen, de Vlaamse premie om je omzetverlies van de voorbije weken te kunnen compenseren.

Wat houdt de premie algemeen in?

 • De premie is er voor ondernemingen die minstens 60% omzetverlies hebben geleden in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 of van 19 oktober tot en met 15 november 2020.
 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019, weliswaar beperkt tot bepaalde maximumbedragen al naargelang de gekozen periode.
 • Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.

Ondernemingen kunnen kiezen tussen twee periodes:

 • 1 oktober tot en met 15 november 2020
 • of 19 oktober tot en met 15 november 2020.

Bekijk hier alle specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen, en voor welke periode je in aanmerking komt.

Heb je vragen over de voorwaarden of je specifieke situatie? Contacteer dan zeker VLAIOdie de premie uitkeert!

Vraag de premie nu aan via de roze knop op de website van VLAIO!

Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering beslist dat de premie verlengd wordt tot en met 31 december 2020. Bij dit volgende deel van de premie zullen ook o.a. deze twee aanpassingen gelden vanaf 16 november: het minimumbedrag van de premie bedraagt 1.000 euro, en er wordt een nieuwe schijf met aangepast plafond toegepast voor zaken met meer dan 50 werknemers. Lees alles daarover op onze website!

We houden je op de hoogte vanaf dat er meer duidelijkheid is over wanneer dit tweede deel van de premie aangevraagd kan worden. Maar het eerste deel van de premie kan je dus zoals hierboven omschreven al aanvragen vanaf nu!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
13 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het virus evolueert, en dus ook de economische noden. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist dat de Vlaamse premie, het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanismeverlengd wordt tot en met 31 december 2020! Dit zorgt voor extra financiële stabiliteit in het vooruitzicht. Los van de beslissing over de heropening van de horeca, die genomen moet worden.

We hebben sterk aangedrongen op een verlenging en aanpassingen. We zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse regering hiernaar geluisterd heeft. We blijven verder in overleg om bij te sturen waar nodig.

De premie is er voor ondernemingen die minstens 60% omzetverlies hebben geledenWie verplicht gesloten is, moet geen omzetverlies aantonen. De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019, weliswaar beperkt tot bepaalde maximumbedragen al naargelang de periode waarover het gaat. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.

Bij dit bijkomende deel van de premie komen enkele aanpassingen, voor de periode van 16 november tot en met 31 december, o.a.:

 • het minimumbedrag van de premie bedraagt 1.000 euro, ook al bedraagt 10% van je omzet van vorig jaar in die periode minder dan 1.000 euro
 • er komt een derde categorie bij voor de bepaling van een maximumplafond. De drie categorieën zijn:
  • ondernemingen tot en met 9 werknemers
  • ondernemingen met 10 – 50 werknemers
  • ondernemingen met meer dan 50 werknemers (tot 60.000 euro steun, bij een periode van anderhalve maand)
  • De maximumbedragen bij deze drie categorieën worden verhoudingsgewijs aangepast naar de periode van anderhalve maand. Bij de derde categorie zal dit alvast voor een premie tot maximum 60.000 euro zorgen. De andere twee worden nog berekend.

Vanaf nu maandag 16 november 2020 kan je via VLAIO al het eerste deel van de premie aanvragen, die van toepassing is voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 of van 19 oktober tot en met 18 november 2020. Bekijk het overzicht van de voorwaarden hier.

Daarnaast laat Vlaams minister Hilde Crevits nog weten dat de indieningsperiode van de handelshuurlening verlengd wordt tot 1 maart 2020. Meer info daarover lees je hier.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
12 nov 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer,

We willen je graag over enkele zaken inlichten. Daarbij geven we je een herinnering om uiterlijk nu zondag je Vlaams Beschermingsmechanisme aan te vragen. Ook vertellen we je meer over een nieuw moratorium voor bedrijven tot 31 januari 2021.

Deadline Vlaams Beschermingsmechanisme

Graag herinneren wij je aan de deadline van het Vlaams Beschermingsmechanisme. Als je in de periode augustus en september een omzetverlies van minstens 60% kende, kan je via het Vlaams Beschermingsmechanisme een steunpremie aanvragen, die 7,5% van de omzet bedraagt. Deze premie is in augustus in het leven geroepen om vooral onze zwaar getroffen hotels, cateraars en feestzalen en andere horecazaken met zwaar capaciteitsverlies te ondersteunen. Opgelet: de aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op zondag 15 november 2020 op de website van VLAIO. Doe dus nu nog snel het nodige, moest dit nog niet gebeurd zijn. De nieuwe premie voor de periode oktober en november, het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, kan je vanaf nu maandag 16 november 2020 aanvragen.

Nieuw moratorium voor bedrijven en burgers

Daarnaast kunnen wij u ook nieuws meegeven over een nieuw moratorium voor bedrijven en burgers. Voor heel wat van onze bedrijven die gezond waren vóór de coronacrisis was het belangrijk hen de eerste coronagolf te helpen overleven. Bedrijven die nu verplicht de deuren gesloten hebben door de tweede coronagolf, worden opnieuw tijdelijk beschermd tegen faillissementprocedures tot 31 januari 2021. Anderzijds worden particulieren terug beschermd tegen bepaalde beslagen, met name het uitvoerend beslag en het uitvoerend en bewarend beslag onder derden (loonbeslag), zoals dat in het voorjaar het geval was. Horeca Vlaanderen legde dit onmiddellijk op tafel toen de nieuwe lockdown werd ingevoerd en reageert dan ook tevreden dat deze levensnoodzakelijke maatregel door de regering wordt bekrachtigd.

We zetten op alle mogelijke manieren alles op alles om niemand achter te laten in deze loodzware periode. Dat zullen we ook blijven doen voor onze prachtige sector.

Vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

 
11 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Na de beslissing om onze sector te sluiten ging Horeca Vlaanderen direct in overleg met de federale regering met de vraag om extra steunmaatregelen, zoals onder meer een van onze voorstellen: de kwijtschelding van de patronale RSZ-basisbijdrage van het 3e kwartaal van 2020. De federale regering kondigde ondertussen al aan dat deze maatregel effectief in het voorziene steunpakket zit voor de sector! Graag geven we jullie een voorlopige stand van zaken over deze maatregel mee.

Concreet zal dit gebeuren door de toekenning van een premie die overeenstemt met de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdragen voor studenten voor het derde kwartaal van 2020. We zeggen hierbij ‘normaal gezien’, want de steunmaatregel kan pas volgende week effectief in het parlement gestemd worden. Dit nadat eergisteren een 2elezing van de ingediende wetteksten in de commissie gevraagd werd.

In voorbereiding van een snelle uitvoering na de goedkeuring, heeft de RSZ ons laten weten dat je nu al de nodige informatie en de online dienst ‘Check RSZ-compensatie’ kunt vinden.

We wachten voorlopig nog op de definitief goedgekeurde wettekst, maar onderstaande informatie wil de RSZ al onder alle voorbehoud ter beschikking stellen. Vanaf dat de wet dan definitief gestemd is, houden we je hiervan uiteraard op de hoogte!

Voor wie geldt deze steunmaatregel?

 • Ondernemingen die verplicht moeten sluiten op basis van de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en 1 oktober 2020
 • Ondernemingen die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zwaar getroffen zijn

Hoe kan ik zelf nagaan of mijn onderneming in aanmerking komt voor deze premie?

 • De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid heeft zelf een onlinedienst ‘Check RSZ-compensatie’ opgestart waarmee je kan nagaan of je onderneming in aanmerking komt voor de premie
 • Je hoeft alleen het KBO-nummer van je onderneming in te voeren
 • Krijg je een negatief antwoord, maar meen je toch in aanmerking te komen? Dien dan bezwaar in met een webformulier bij RSZ
 • Bekijk de ‘Check RSZ-compensatie’ hier!

Hoe werkt deze premie precies?

De premie wordt in twee fasen toegekend

Fase 1

 • In de loop van november berekent de RSZ eerst een voorlopige premie, op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020
 • Het bedrag van die premie wordt gecommuniceerd via de e-Box Ondernemingen en dan gestort op de RSZ-rekening van de werkgever

Fase 2

 • Als de aangiften voor het derde kwartaal definitief zijn, berekent de RSZ de bijdrage voor dat derde kwartaal en vergelijkt die met het bedrag van de voorlopige premie
 • Is het bedrag voor het derde kwartaal hoger dan de voorlopige premie? Dan wordt het verschil toegekend
 • Is het bedrag voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie? Dan behoudt de werkgever de voorlopige premie

Heb je nog vragen over deze premie?

 

We hopen dat je met deze voorlopige informatie jezelf al kan voorbereiden op de premie en bij twijfel, vragen of problemen zo snel mogelijk de RSZ kan contacteren.

Daarnaast zijn we in permanent overleg voor een snelle uitrol van alle andere steunmaatregelen: neem hier een kijkje naar het overzicht van het grote federale steunpakket, dat er naast het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme bestaat. We houden jullie over het verdere verloop van alles zoals steeds als eerste op de hoogte.

#samensterk

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
07 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De federale regering heeft zopas een uitgebreid pakket bijkomende maatregelen bekendgemaakt om onder meer ondernemers en bedrijven extra financiële ademruimte te geven. Horeca Vlaanderen heeft hierbij de afgelopen weken intens en constructief overleg gehad, van in het begin. Vandaag is de principebeslissing dus bekendgemaakt, de komende dagen worden de concrete uitwerking en de specifieke voorwaarden uitgewerkt.

Het pakket bevat veel verlengingen van bestaande steunmaatregelen én een aantal nieuwe steunmaatregelen, voor zowel de bedrijven, de zelfstandigen als de werknemers. We sommen ze hieronder op:

 

Steun aan bedrijven

 

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind-2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst.
 • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen.
 • Verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze daarna nog te verlengen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Nieuwe maatregelen

 • Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.

 

Steun aan zelfstandigen

 

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn.Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per maand.
 • Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte termijn worden uitgewerkt.
 • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht  (voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval). Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro per maand.

Nieuwe maatregelen

 • Tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw.
 • Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

 

Steun aan werknemers

 

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om dit op hetzelfde niveau te trekken als de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Concreet wil dit zeggen dat indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering lager uitvalt dan 70% van het gemiddeld bruto maandloon (geplafonneerd op754,76 euro), deze aangevuld zal worden met een toeslag van 5,63 euro per dag tot aan dat bedrag.

Nieuwe maatregelen

 • Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.

 

Heb je vragen over de specifieke voorwaarden van deze steunmaatregelen? De regering heeft vandaag de principebeslissingen bekendgemaakt, maar heeft de komende dagen nog even de tijd nodig om alles concreet uit te werken. Vanaf dat meer officiële en concrete informatie gekend is, zullen we hierover zoals steeds communiceren.

Vanaf dat meer over de concrete invulling bekend is, zullen we hierover communiceren. Neem zeker ook contact op met je sociaal secretariaat en/of je boekhouder bij vragen of twijfels.

“Na intensief overleg is dit tweede pakket steunmaatregelen bekendgemaakt. We vragen dat er een snelle invoegetreding komt van de maatregelen en zodat spoedig duidelijk is wat dit concreet allemaal betekent voor u als ondernemer. We gaan ook verder in gesprek over korte- én langetermijnmaatregelen, een verdere uitrol van de steun in het horecarelanceplan  2021 en perspectief over de heropening van de horeca”, zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe.

We blijven je intussen op de hoogte houden van extra steun en andere beslissingen, vanaf dat hierover meer geweten is.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
04 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Stilzitten zit niet in je DNA. Je wilt vooruit. Zeker nu. Daarom willen we met Horeca Vlaanderen je extra ondersteunen in deze zware periode. We zijn in permanent overleg voor bijkomende, extra steun op korte termijn en daarnaast het verlengen van tijdelijke maatregelen (zoals betalingsuitstel van de kredieten, tijdelijke werkloosheid via overmacht…). Maar daarnaast willen we jullie met volgende campagne digitaal extra ondersteunen. Want we geven niet op.

Daarom stelt Horeca Academie maar liefst 29 webinars voor op 5 weken tijd! Breid je socialemediakanaal uit, leer alle do’s & don’ts van takeaway, verfijn je takeaway-vaardigheden of optimaliseer de positionering van je zaak op de markt.

Doe digitaal de spurt vooruit. Maar liefst 3.600 horecaondernemers gingen je al voor! Neem hieronder meteen een nieuwsgierig kijkje naar het uitgebreide aanbod, en schrijf je meteen in via Horeca Academie!

 
02 nov 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Volgens het nieuwe Ministerieel Besluit moet elke onderneming telewerk voorzien waar mogelijk. Dat is weliswaar vaak onmogelijk bij horecazaken die takeaway organiseren of nog geopend zijn (zoals sommige hotels en logies). Werknemers die niet kunnen telewerken, hebben een attest nodig.

Horeca Vlaanderen heeft opnieuw, zoals tijdens de eerste lockdown, een aangepast attest opgemaakt dat jij kan gebruiken bij werknemers die niet kunnen telewerken. Heb je een werknemer die sporadisch of regelmatig naar de zaak moet? Overhandig dan zeker dit attest ingevuld aan je werknemer!

Dit attest kan je ook gebruiken als de werknemer na de avondklok (middernacht tot 5u ’s ochtends) zich moet verplaatsen voor het werk.

Je kan het document hier downloaden!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
01 nov 2020

Beste lid,
Geachte ondernemer,

Het Ministerieel Besluit is gepubliceerd, met de meest recente verstrengde maatregelen en een overzicht van alle geldende regels. We geven je hieronder een overzicht van wat de wetteksten precies zeggen voor de horeca.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf maandag 2 november 2020. Alle volgende maatregelen gelden zeker tot en met zondag 13 december 2020:

 • De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20 uur.
 • Volgende horecazaken mogen hierin als uitzondering wel openblijven:
  • alle logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten
  • grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen
  • eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens.
 • Volgende logiesvormen moeten wel gesloten worden voor het publiek vanaf 3 november 2020:
  • vakantieparken (het geheel van vakantieverblijven aangeboden in de toeristische sector)
  • bungalowparken (het geheel van bungalows en/of chalets in een aangelegde omgeving en aangeboden in de toeristische sector)
  • campings (een terrein met voorzieningen om te kamperen, aangeboden in de toeristische sector)
  • met uitzondering de vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeervoorzieningen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, en enkel voor dit gebruik.
 • Horeca-activiteiten die door dit Ministerieel Besluit worden toegelaten, moeten zich aan het horecaprotocol en aan volgende zaken houden:
  • tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter
  • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van het huishouden
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
  • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het personeel
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan
  • contactregistratie volgens de geldende regels is verplicht.
 • De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek, met inbegrip van onder meer:
  • wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
  • discotheken en dancings
  • feest- en receptiezalen
  • binnenspeeltuinen
  • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren
  • bowlingzalen
  • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen
  • zwembaden
 • Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen.
 • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact, nog één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment.
 • Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is in elk geval verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op onder andere volgende plaatsen:
  • inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten.
  • wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt
  • de personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.

We hopen dat dit Ministerieel Besluit voor iedereen voldoende duidelijkheid geeft. Bij eventuele extra vragen zullen we een FAQ opstellen en meegeven aan de overheid met de vraag deze vragen zo spoedig mogelijk uit te klaren.

Vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

 

oktober 2020

30 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Na de beslissing over de sluiting van de horeca zijn we meteen als eerste in gesprek gegaan met de federale ministers om broodnodige steunmaatregelen te kunnen voorzien. Je kan alles over onze eerste stappen hier herbekijken.

Zoals steeds willen we je informeren vanaf wanneer de informatie over de steun finaal, concreet en duidelijk is.

We zijn tevreden te kunnen meegeven dat de steunmaatregel ‘crisis-overbruggingsrecht’nu concreet en finaal afgewerkt is. Hieronder kom je alles te weten over deze steunmaatregel.

Crisis-overbruggingsrecht

Deze federale steunmaatregel is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, die zeker tot 31 december 2020 loopt. De nieuwigheid hier is dat er nu zowel een enkelvoudige als een dubbele vergoeding is. In de maanden oktober en november kan je crisis-overbruggingsrecht alleszins al verdubbeld worden.

Wie heeft recht op het crisis-overbruggingsrecht?

 • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten
 • startende zelfstandigen
 • zelfstandigen in bijberoep

Krijg ik een enkelvoudige of dubbele vergoeding?

 • Dubbele vergoeding
  • in geval van volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit van de betrokken zelfstandige of wanneer de activiteit voor 100% afhankelijk is van een stilgelegde sector
  • restaurants (takeaway toegelaten)
  • bars/cafés
  • discotheken
  • zaakvoerders van feest- en receptiezalen
  • wellnesscentra met jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
  • zaakvoerders van binnenspeeltuinen
  • zaakvoerders van bowlingzalen
  • hotels (indien volledig gesloten)
 • Enkelvoudige vergoeding
  • als de activiteit van de zelfstandige slechts gedeeltelijk afhankelijk is van een sector die stil ligt
  • hotels (indien behoud minimale activiteit)

Hoeveel krijg ik?

 • bij een dubbele vergoeding krijg je:
  • 2.583,38 euro zonder gezinslast
  • 3.228,20 euro met gezinslast
 • bij een enkelvoudige vergoeding krijg je:
  • 1.291,69 euro zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro met gezinslast

Hoe vraag ik dit aan?

 • je kan dit aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds

Wat als iets niet duidelijk is voor mij/of ik hierboven niet vermeld ben?

 • Bij vragen kan je steeds terecht bij je sociaal verzekeringsfonds. Ze hebben er een praktische gids gekregen van bevoegd minister David Clarinval die alle vragen zou moeten beantwoorden. (bijvoorbeeld voor bijberoepers)

 

Relance-overbruggingsrecht

Ook het relance-overbruggingsrecht kan aangevraagd worden tot 31 december 2020. Hier heb je recht op als je als zelfstandige je activiteit geheel of gedeeltelijk hebt moeten onderbreken én vervolgens hebt kunnen hervatten en hierbij omzetverlies lijdt.

Wat moet ik kunnen aantonen?

 • je moet aantonen dat je minstens een maand hebt moeten sluiten, en je activiteit hebt kunnen hervatten
 • je moet kunnen aantonen dat de bestellingen in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand met ten minste 10% zijn gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar

Hoeveel krijg ik?

 • 1.291,69 euro zonder gezinslast
 • 1.614,10 euro met gezinslast

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Onlangs gaven we je al meer informatie mee over deze Vlaamse premie. Alle gekende details hierover kan je hier nalezen.

Andere federale steunmaatregelen

De federale ministers leggen ondertussen ijverig verder de laatste hand andere federale steunmaatregelen.

Daarbij wordt gekeken naar:

 • schrapping van RSZ van het derde kwartaal
 • de eindejaarspremie: kan de overheid hiervoor een deel tussenkomen?
 • tijdelijke steunmaatregelen verlengen tot het einde van het jaar en/of volgend jaar

Ze zijn hier nu volop mee bezig. We blijven met hen in contact om te bekijken wat iedere steunmaatregel in de praktijk voor je betekent, welke steun absoluut noodzakelijk is en welke zaken ademruimte kunnen geven.
Niet alleen nu tijdens deze zwarte periode, maar ook volgend jaar.

We strijden altijd onmiddellijk voor gepaste steun voor onze zwaar getroffen sector, en we zullen dat sowieso blijven doen. Voor de huidige maatregelen, voor extra maatregelen en voor structurele maatregelen het komende jaar. We houden jullie zoals steeds op de hoogte vanaf de informatie definitief, bevestigd en volledig correct is.

We blijven strijden. Voor de horeca. Voor jou.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
30 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Een nieuwe nationale lockdown is helaas een feit. Dit is nodig om de druk op de ziekenhuizen te verlichten, om ervoor te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft verzorgd kan worden en om iedereen zijn vrienden en familie veilig te houden.

Deze nationale lockdown heeft een extra impact op de horeca, dat al zo goed als volledig gesloten was. We duiden hieronder deze extra verstrengde maatregelen.

De volgende regels gelden vanaf maandag 2 november. De lockdown geldt voor anderhalve maandtot en met zondag 13 december 2020. Voor niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité. Deze bijkomende maatregelen zijn genomen:

 • Hotels en logies blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op de kamer.
 • Rouwmaaltijden zijn verboden. Een maaltijd of receptie na een begrafenis is niet meer mogelijk.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In de vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
 • Niet-essentiële winkels moeten sluiten. Afhaal en leveringen zijn wel nog mogelijk.
 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Buiten geldt de regel van vier wel nog, qua sociale contacten. Je moet afstand houden en een mondmasker gebruiken.
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.

CEO Matthias De Caluwe: “De zwarte periode was al begonnen voor onze sector op 19 oktober. Maar deze moeilijke tijd zal nu nog langer duren. De volksgezondheid en de zorgsector redden is nu uiteraard essentieel. Maar dit treft onze horecasector ongemeen hard. Een verlenging van de gesloten periode en met bijkomende verstrengingen voor wie nog beperkt actief was zoals de hotels en B&Bs. Daarom vragen we aan de overheid dat iedereen nu moet kunnen kiezen om te sluiten en dan van dezelfde steun moet kunnen genieten. Daarnaast zal het verlengen van alle tijdelijke steunmaatregelen cruciaal zijn. Dit vragen we aan alle overheden. Daar kan je op rekenen.”

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme en het crisis-overbruggingsrecht zijn reeds aangekondigd, en we zullen hiervoor onmiddellijk een verlenging aanvragen. Ook andere steunmaatregelen moeten verlengd worden of erbij komen.

Als je je afvraagt of bijkomende maatregelen iets veranderen voor jouw Vlaamse premie of jouw crisis-overbruggingsrecht, dan kan je hiervoor respectievelijk terecht bij VLAIO en je sociaal verzekeringsfonds.

Het is onwezenlijk dat we opnieuw in een lockdown beland zijn. Maar we moeten en zullen erdoor geraken. We zullen je hierbij helpen. We blijven ijveren voor steunmaatregelen, we blijven de mooiste sector onder de aandacht brengen en jullie ondersteunen doorheen deze loodzware periode.

Samen kunnen we dit aan. Samen sterk!

Blijf al onze online kanalen volgen voor updates over nieuwe steunmaatregelen.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
28 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De Vlaamse regering heeft beslist dat er extra strikte maatregelen genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te kunnen gaan. Daardoor zullen enkele extra zaken moeten sluiten, en dit vanaf vrijdag 30 oktober om 18 uur op het hele Vlaamse grondgebied.

De volgende indoor activiteiten moeten dicht:

 • binnenspeeltuinen
 • zwembaden
 • bowling
 • fitness
 • wellness & sauna’s
 • casino’s en gokkantoren
 • bioscopen

Alle evenementen zijn verboden, inclusief:

 • winterdorpen
 • kerstmarkten
 • winterdorpen
 • kermissen
 • rommelmarkten
 • enige uitzondering: wekelijkse markten mogen wel plaatsvinden

De avondklok blijft gelden van middernacht tot 5u ’s morgens.

Let op: neem best contact op met je lokale overheid. Sommige overheden willen niet wachten tot en met vrijdag, en willen de verstrengde maatregelen al eerder – soms zelfs al vandaag – laten ingaan.

De bovenstaande beslissingen hebben nog geen einddatum, al zeggen de bevoegde ministers wel dat dit zeker drie weken zal gelden.

De Vlaamse regering heeft al meegegeven dat ondernemingen die door deze maatregelen verplicht gesloten worden, voor de periode van verplichte sluiting hun omzetverlies niet moeten bewijzen om in aanmerking te komen voor het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme.

Dit zijn nieuwe, zware maatregelen voor veel zelfstandigen. Horeca Vlaanderen houdt de gezondheidssituatie nauwlettend in de gaten en die is momenteel alarmerend slecht. Maar als zelfstandigen hierdoor telkens bijna al hun activiteiten moeten stopzetten, moet daar ook steun tegenover staan. Dat is ook het geval. Er is al het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, en we zullen binnenkort ook eindelijk meer details kunnen versturen over de andere steunmaatregelen.

We houden jullie op de hoogte. Aan iedereen heel veel sterkte en moed gewenst. Samen geraken we hierdoor!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
22 okt 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer, 

Zoals we eerder al aangekondigd hebben, zijn we volop in gesprek gegaan met de Vlaamse regering zodat horecaondernemers de premie ‘Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme’ kunnen aanvragen tijdens deze zware periode. We zijn blij dat we nu al meer voorwaarden en details kunnen bekendmakenVerdere details werken we volgende week uit. We zullen ook een FAQ doorgeven om zo veel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden.

Daarnaast blijven we hard voortwerken aan federale steunmaatregelen, daarover later meer!

Wat is het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme?

 • Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 door de coronamaatregelen een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op deze premie.
 • Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor één van de volgende twee referentieperiodes:
  • de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020
  • óf de periode van 19 oktober tot 18 november 2020
 • Cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn, komen ook in aanmerking voor deze steun voor de periode van sluiting.

Hoeveel bedraagt de steun?

 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.
 • Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
 • Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Wat bedraagt de maximale steun?

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • 11.250 euro voor ondernemingen met 9 werknemers of minder
  • 22.500 euro voor ondernemingen met 10 werknemers of meer
 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:
  • 7.500 euro voor ondernemingen met 9 werknemers of minder
  • 15.000 euro voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

Wat met cafés en restaurants?

 • Uitbaters van cafés en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen.
 • De premie is combineerbaar met takeaway.
 • De premie bedraagt 10% van de omzet van vorig jaar exclusief btw, met een maximale subsidie van 7.500 euro tot en met 9 werknemers en maximaal 15.000 euro vanaf 10 werknemers.

Opgelet: belangrijke uitzondering!

 • Ondernemingen die in dezelfde periode vorig jaar 50% of meer omzet gehaald hebben uit takeaway, moeten wél kunnen aantonen dat ze nu een omzetdaling hebben van minstens 60%, ook al zijn ze verplicht gesloten.
 • We vragen nog bij VLAIO aan hoe je moet aantonen welk aandeel van de omzet vorig jaar uit takeaway bestond.

Wat als je niet verplicht gesloten bent?

 • Als je niet verplicht gesloten bent, dan kan je deze premie aanvragen als je eerst een omzetverlies van 60% kan aantonen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
 • Je kan hierbij kiezen tussen één van bovenstaande referentieperiodes. Zo wil de Vlaamse regering ook de zaken ondersteunen die voor 19 oktober al zware omzetverliezen leden.

Vanaf wanneer kan ik deze premie aanvragen?

 • De maatregel kan aangevraagd worden vanaf 16 november.
 • De Vlaamse regering bekijkt nog of de zaken die verplicht gesloten zijn al eerder aanspraak kunnen maken op deze premie, maar daarover hebben we voorlopig nog geen verdere info.

Wat met discotheken, dancings en andere zaken die al sinds maart verplicht gesloten zijn?

 • De Vlaamse regering heeft ons verzekerd dat dit beschermingsmechanisme ook door hen aangevraagd kan worden, net als bij andere zaken die nu verplicht gesloten zijn.

Kan een verplicht gesloten café of restaurant ook de premie aanvragen voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november?

 • We doen navraag hiernaar en zoeken dit uit.

Wanneer komen alle voorwaarden online?

 • VLAIO is hier nu volop mee bezig. Vanaf dat meer info gekend is, en een link wordt aangemaakt, geven we dit sowieso mee.

Kan de periode van de premie nog verlengd worden?

 • Dit wordt momenteel nog volop besproken en bekeken.

Wat met de andere steunmaatregelen?

 • Voor de andere steunmaatregelen hebben we gesprekken op federaal niveau. Die zijn volop bezig en verlopen zeer constructief. We hopen in de komende week hier meer info over te hebben. We zullen dit dan ook uiteraard meteen communiceren.

We willen de Vlaamse regering bedanken voor de constructieve gesprekken en voor het tot stand brengen van deze premie voor zo veel getroffen horecaondernemers. We blijven vechten voor deze prachtige sector, want we beseffen maar al te goed dat één premie niet genoeg is. Alle steun is nodig, daarom blijven we in overleg voor bijkomende ondersteuning. We houden jullie zoals steeds op de hoogte!

Vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

 
 
22 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Enkele openstaande vragen zijn eindelijk beantwoord. En we geven die dan ook meteen mee aan je. Enkele andere vragen zijn nog steeds niet beantwoorden. We stellen nog steeds alles in het werk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Vanaf dat we extra beantwoorde vragen hebben, houden we je uiteraard op de hoogte, net zoals nu!

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

 • Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Dit is ook geldig voor de afhaal en levering van maaltijden en dranken.
 • Wat betreft horeca-inrichtingen is het bovendien zo dat alcoholische dranken tijdens deze periode enkel kunnen worden aangeboden om mee te nemen of te leveren in combinatie met het aanbieden of leveren van afhaalmaaltijden.

Wat met de horecasector?

 • Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot en met 19 november 2020, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur
 • Volgende inrichtingen kunnen openblijven:
  • Alle logiesvormen, met inbegrip van hun restaurant uitsluitend voor de gasten die er verblijven, maar met uitzondering van hun bars, lobby’s en andere drankgelegenheden.
  • De grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants.
  • Faciliteiten voor dak- en thuislozen.
 • Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?

 • Ja, deze mogen hun activiteiten uitoefenen volgens het geldende protocol.

Wat met toerisme?

 • Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.
 • Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden met inbegrip van hun restaurant uitsluitend voor de gasten die er verblijven, maar met uitzondering van hun bars, lobby’s en andere drankgelegenheden
 • Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privé bijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat het elk huishouden is toegelaten om met maximum 4 andere personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) een wooneenheid te huren waarbij iedereen waakt over het naleven van de aanbevelingen omtrent “de nauwere contacten”.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?

 • Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen binnen dus plaatsvinden met een maximum van 40 personen rekening houdend met de social distancing-maatregelen. Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

Mag een conferentie georganiseerd worden?

 • Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld. Bovendien kunnen seminaries van bedrijven voor hun werknemers georganiseerd worden onder dezelfde voorwaarden als de conferenties. Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria.
 • In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Hoe zit het met gezeten recepties en banketten?

 • Recepties en banketten zijn verboden. Een koffietafel na een begrafenis kan wel doorgaan met maximum 40 personen en met respect voor de regels van de toegelaten horeca activiteiten.

We vullen ook steeds de FAQ-pagina op www.heropstarthoreca.be aan. Daar kan je deze beantwoorde vragen ook nog even nalezen.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
22 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Enkele openstaande vragen zijn eindelijk beantwoord. En we geven die dan ook meteen mee aan je. Enkele andere vragen zijn nog steeds niet beantwoorden. We stellen nog steeds alles in het werk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Vanaf dat we extra beantwoorde vragen hebben, houden we je uiteraard op de hoogte, net zoals nu!

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

 • Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Dit is ook geldig voor de afhaal en levering van maaltijden en dranken.
 • Wat betreft horeca-inrichtingen is het bovendien zo dat alcoholische dranken tijdens deze periode enkel kunnen worden aangeboden om mee te nemen of te leveren in combinatie met het aanbieden of leveren van afhaalmaaltijden.

Wat met de horecasector?

 • Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot en met 19 november 2020, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur
 • Volgende inrichtingen kunnen openblijven:
  • Alle logiesvormen, met inbegrip van hun restaurant uitsluitend voor de gasten die er verblijven, maar met uitzondering van hun bars, lobby’s en andere drankgelegenheden.
  • De grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants.
  • Faciliteiten voor dak- en thuislozen.
 • Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?

 • Ja, deze mogen hun activiteiten uitoefenen volgens het geldende protocol.

Wat met toerisme?

 • Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.
 • Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden met inbegrip van hun restaurant uitsluitend voor de gasten die er verblijven, maar met uitzondering van hun bars, lobby’s en andere drankgelegenheden
 • Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privé bijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat het elk huishouden is toegelaten om met maximum 4 andere personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) een wooneenheid te huren waarbij iedereen waakt over het naleven van de aanbevelingen omtrent “de nauwere contacten”.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?

 • Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen binnen dus plaatsvinden met een maximum van 40 personen rekening houdend met de social distancing-maatregelen. Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

Mag een conferentie georganiseerd worden?

 • Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld. Bovendien kunnen seminaries van bedrijven voor hun werknemers georganiseerd worden onder dezelfde voorwaarden als de conferenties. Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria.
 • In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Hoe zit het met gezeten recepties en banketten?

 • Recepties en banketten zijn verboden. Een koffietafel na een begrafenis kan wel doorgaan met maximum 40 personen en met respect voor de regels van de toegelaten horeca activiteiten.

We vullen ook steeds de FAQ-pagina op www.heropstarthoreca.be aan. Daar kan je deze beantwoorde vragen ook nog even nalezen.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
20 okt 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer, 

Er kwamen vele vragen binnen over het al dan niet toelaten van alcoholverkoop via takeaway. We hebben dan ook meteen de vraag voorgelegd aan het kabinet van Binnenlandse Zaken. Ze hebben ons zonet het volgende meegedeeld:

Takeaway (afhaal en levering) is toegestaan met alcoholische dranken tot 20u.
Afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken kunnen afgehaald en geleverd worden tot 22u.

Door het algemeen verbod op verkoop van alcoholische dranken, zowel in de horeca, winkels, nachtwinkels, automaten… na 20u00, is dit dus sowieso iets beperkter in tijd.

We zijn blij met deze officiële bevestiging.

We hebben ook vragen gesteld over andere zaken, zoals bijvoorbeeld binnenspeeltuinen en vergaderzalen. Vanaf dat we op deze en andere openstaande vragen antwoord krijgen, melden we het meteen.

Vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

 
 
19 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,
 
Het Ministerieel Besluit is zonet eindelijk gepubliceerd. Veel vragen worden hiermee beantwoord, maar anderen zeker nog niet. We zullen de komende periode alles in het werk stellen om zo snel mogelijk antwoord te hebben op de nog steeds openstaande vragen.

Al hetgeen dat duidelijk is door het Ministerieel Besluit, sommen we hieronder op. Deze wetgeving geldt vanaf 19 oktober tot en met 19 november 2020:
 

 • Horecazaken en andere eet- en drinkgelegenheden (met uitzondering van horecazaken genoemd bij streepje 2 en 3) zijn verplicht gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22u.
 • Alle logiesvormen mogen wel openblijven, met inbegrip van hun restaurant maar niet de drinkgelegenheden, en dit uitsluitend voor gasten die er verblijven.
  • Hierbij moet het horecaprotocol gerespecteerd worden en moeten de tafels op minstens 1,5 meter afstand tussen de tafelgezelschappen staan, of gescheiden door een plexiglazen wand of gelijkwaardig alternatief met minimale hoogte van 1,8 meter
  • Een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan (een huishouden mag wel een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden)
  • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
  • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
  • Het dragen van een mondmasker, of wanneer dit omwille van medische redenen niet mogelijk is een gelaatsscherm, is verplicht
  • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan
  • Contactgegevens van één klant per tafel (die beperkt kunnen worden tot een telefoonnummer of e-mailadres), worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen
 • Grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen mogen wel openblijven.
 • Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
 • De volgende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen blijven gesloten:
  • De jacuzzi’sstoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is
  • De discotheken en dancings
  • De feest- en receptiezalen, behalve voor de organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies
 • Bij wellnesscentracasino’s en speelautomatenhallen, zwembaden en gemeenschappelijke sportlessen worden de contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) bij aankomst geregistreerd. Wanneer de bezoekers of deelnemers dit weigeren, wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Ook hier worden persoonsgegevens 14 kalenderdagen bijgehouden, uitsluitend voor doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze worden na 14 kalenderdagen vernietigd.
 • De verkoop van alcoholische dranken is in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, verboden vanaf 20u ’s avonds tot 5u ’s morgens.
 • Ieder huishouden mag maximum vier dezelfde personen per 14 dagen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, in huis ontvangen. De afstandsregels gelden hier, afstand moet dus bewaard worden.
 • Een maximum van één huishouden + maximaal vier personen(kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) per groep is toegestaan in logies.
 • Een maximum van 40 personen mag aanwezig zijn binnen en in dezelfde ruimte, zoals in het kader van georganiseerde activiteiten op professioneel, religieus, onderwijs-, verenigings- of sportief vlak. Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verbodenbehalve voor wat betreft rouwmaaltijden die plaatsvinden, na begrafenissen en crematies, rekening houdend met het horecaprotocol.
  • Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en,
  • in de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten zijn toegelaten, zijn mondmaskers verplicht voor zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken of aan tafel zitten.
 • Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0u00  en 5u ’s morgens, behalve in het geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:
  • toegang hebben tot medische zorgen
  • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen
  • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer

 
Enkele vragen blijven onbeantwoord, zoals bijvoorbeeld voor de binnenspeeltuinen en vergaderzalen. We proberen hier zo snel mogelijk duidelijke antwoorden op te krijgen, en houden je op de hoogte.
 
We willen iedereen enorm veel sterkte toewensen in deze zware periode. We hebben reeds enkele steunmaatregelen aangekondigd, en zullen hierover de komende tijd op blijven inzetten. Zowel steunmaatregelen op korte termijn, als structurele maatregelen.
 
Samen geraken we uit deze loodzware periode.
#samensterk
 
Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen
 

 
 
17 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

We hebben al iets meer duidelijkheid over voorwaarden voor het beschermingsmechanisme. Een aantal zaken klaren we nog uit, we gaan de komende dagen ook nog in gesprek met de Vlaamse regering hierover, maar deze zaken kunnen we je al meegeven.

Verplicht gesloten restaurants en cafés:

 • Hier wordt aangenomen dat je automatisch voldoet aan de voorwaarde van omzetverlies
 • Je moet omzetverlies niet aantonen
 • Bij indiening van aanvraag krijg je meteen het beschermingsmechanisme voor de periode 1 oktober – 15 november
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

Niet verplicht gesloten horeca, maar wel zwaar getroffen:

 • Je moet je omzetverlies aantonen
 • Heb je 60% omzetverlies in periode 1 oktober – 15 november? Dan krijg je het beschermingsmechanisme
 • Bedrag: 10% van de normale omzet van dezelfde periode vorig jaar: indien je toen nog niet open was, wordt waarschijnlijk gekeken naar je financieel jaarplan (dit wordt nog besproken en bekeken)
 • Kleine bedrijven: maximumbedrag op 11.250 euro
 • Ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag op 22.500 euro

De premie kan normaal gezien gecombineerd worden met takeaway. We zijn de specifieke voorwaarden, zoals takeaway, nog definitief aan het afkloppen.

We zijn nog steeds in overleg met de bevoegde ministers om de premie ‘beschermingsmechanisme’ te verfijnen en alle voorwaarden af te spreken. Gelieve hiervoor even geduld te hebben. Vanaf dat we meer weten, laten we het meteen weten, zoals altijd!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
17 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Zowel de federale als Vlaamse regering hebben beloofd onze zwaar getroffen horecasector te steunen. We hebben voor deze steunmaatregelen al zeer hard geijverd en onderhandeld, en zullen ook de komende dagen en weken bekijken welke andere steun hier bovenop ook nog mogelijk is.

Deze steunmaatregelen worden ondertussen volop uitgewerkt. Nog niet alle details zijn bekend, nog niet alles kan nu al aangevraagd worden. Vanaf dat we hier extra informatie over hebben, zullen we opnieuw een bericht versturen.

Op Vlaams niveau zal het Vlaams beschermingsmechanisme aangepast en verlengd worden.

 • voor wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt
 • premie van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een gelijkaardige periode (wie vorig jaar nog niet gestart is, kan hier waarschijnlijk een beroep op doen op basis van het financieel jaarplan)
 • voor kleine bedrijven: maximumbedrag van 11.250 euro
 • voor ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag van 22.500 euro

De federale regering heeft ook steunmaatregelen aangekondigd voor de horeca:

 • het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, wordt verdubbeld. Dit komt neer op 3.228 euro per maand met gezinslast en 2.584 euro per maand zonder gezinslast
 • bestaande steunmaatregelen worden verlengd
 • vrijstelling van RSZ

Deze federale maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt. Vanaf dat we hierover extra informatie krijgen, lichten we jullie meteen in!

Ondertussen zit de federale regering ook samen om het overbruggingsrecht te verlengen tot eind dit jaar. We houden deze gesprekken in de gaten, en houden jullie op de hoogte.

Het zullen zeer zware weken worden, voor iedereen in de horeca. We zullen er dan ook alles aan doen om alle mogelijke steunmaatregelen uit de brand te slepen en nog extra steun te bekomen. Zeer veel sterkte en succes allemaal. Samen slaan we ons hierdoor!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
16 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer, 

Het is vandaag een gitzwarte dag voor de horeca. Het Overlegcomité (wat vroeger de Nationale Veiligheidsraad was) heeft beslist dat de cafés en restaurants vanaf maandag 19 oktober voor een maand de deuren moet sluiten. Dit is een loodzware klap die de horeca opnieuw moet incasseren, in de strijd tegen het stijgende aantal besmettingen in ons land. Het is een disproportionele beslissing waarmee onze sector afgestraft wordt. Er moeten meteen steunmaatregelen komen.

We willen je met deze mail alle info geven die we al hebben, en geven ook mee wat we nog niet weten en zo snel mogelijk zullen uitzoeken. Ook is Horeca Vlaanderen al meteen in overleg om financiële steunmaatregelen te krijgen voor de sector. Denk maar aan verlenging van het beschermingsmechanisme (eventueel met aangepaste voorwaarden), verlenging overbruggingsrecht, alle uitstel van betalingen en kwijtschelding van de eindejaarspremies.

Daar willen we onmiddellijk voor gaan. De steunmaatregelen zijn absoluut noodzakelijk en hebben voor ons de hoogste prioriteit. We houden jullie hier dus zeker van op de hoogte.

De volgende maatregelen gaan in vanaf maandag 19 oktober, voor een maand: (dit alles wordt na twee weken geëvalueerd)

 • Restaurants en cafés zijn de hele maand verplicht gesloten
 • Afhaal van maaltijden bij restaurants is mogelijk tot 22u ‘s avonds
 • Alcoholverbod vanaf 20u ’s avonds
 • Koffietafels na uitvaarten zijn mogelijk tot maximaal 40 personen
 • Nachtklok tussen middernacht en 5u ’s ochtends
 • Maximaal één persoon buiten je huishouden in je sociale bubbel
 • Kerstmarkten kunnen niet plaatsvinden

Wat we nog niet weten, en zo snel mogelijk uitzoeken:

 • Wat is de specifieke situatie voor hotels en logies?
 • Wat is de specifieke situatie voor feestzalen en cateraars?
 • Valt onder takeaway enkel maaltijden of ook drank?
 • Welke zaken mogen takeaway organiseren?

Dit is een zware financiële, mentale en menselijke klap voor iedereen in de horeca. Wij zullen al het mogelijke doen om jullie zo goed mogelijk door deze periode te loodsen. Door jullie vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, door zwaar te vechten voor steunmaatregelen en al onze energie is deze prachtige sector te steken.

We zijn er voor jullie. We strijden voor jullie. Samen geraken we hieruit. Samen sterk.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
14 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Wegens het groeiend aantal besmettingen willen we je nogmaals informeren over de stappen die gezet moeten worden bij een mogelijke besmetting in je zaak. We hebben enkele vragen en antwoorden gebundeld. We behandelen zowel vragen op het vlak van gezondheid als van financiële en administratieve aard. Ze geven geen antwoord op alle mogelijke vragen hierover, maar kunnen toch als leidraad dienen voor het geval je met een besmetting te maken krijgt. Sommige steden en gemeenten hebben ook nog apart uitgewerkte plannen. Je kan ook steeds bij hen navraag doen of ze dit in jouw stad of gemeente ook hebben.

Wat als een klant besmet is?

Indien een klant ziek is, mag hij uiteraard de zaak niet betreden. Als hij na zijn bezoek meldt dat hij besmet is met COVID-19, moet je als uitbater niet veel stappen ondernemen. Ontsmet de plaatsen waar de klant is geweest extra goed, en wacht op instructies van de overheid. Die kunnen komen via het contact tracing-systeem.

Wat als een personeelslid positief heeft getest op corona?

Het personeelslid moet op zijn minst in quarantaine, dat zal de dokter hem doorgeven.

Op vlak van gezondheid en veiligheid moet je als werkgever niet veel doen. Je kan je beperken tot het ontsmetten van de plaatsen waar de besmette werknemer is geweest. De externe dienst voor preventie en welzijn op het werk kan hierbij advies geven. Verder moet je de berichten van de overheid afwachten. Deze kan eventueel opleggen dat de zaak gesloten moet worden, of collega’s getest moeten worden, enzovoort.

Wat als er een vermoeden van corona is bij een personeelslid?

Je kan het personeelslid niet eenzijdig de toegang tot de werkplek ontzeggen, maar moet wel de veiligheid en gezondheid van alle werknemers waarborgen. Het is dus aangewezen bij een vermoeden van besmetting aan het personeelslid te vragen om de behandelend arts te contacteren. In afwachting van het resultaat kan je de werknemer thuis laten werken, of wanneer telewerk niet mogelijk is, thuis laten zitten. In deze situatie wordt het loon doorbetaald.

Bij symptomen (en vermoeden van) COVID-19 kan de behandeld arts een ziekteattest aanleveren (hierbij geldt 30 dagen gewaarborgd loon wegens ziekte).  Bij bevestiging van (vermoeden van) besmetting kan ook een quarantaineattest afgeleverd worden (waarbij de werknemer telewerk krijgt of anders de werkgever tijdelijke overmacht kan inroepen). Bij een positieve COVID-19-test moet de werknemer dus uiteraard thuis blijven uitzieken.

Bij een negatieve COVID-19-test moet de werknemer, indien hij arbeidsgeschikt is, terug gaan werken. Weigert de werknemer naar de huisarts te gaan? Dan moet je als werkgever je arbeidsgeneesheer raadplegen. Die zal beslissen wat de te volgen stappen zijn.

De uitbater kan gevraagd worden om de registratiegegevens van een bepaalde periode mee te geven als er sprake is van besmetting.

Als een personeelslid positief test, moeten andere personeelsleden of de volledige zaak in quarantaine

Het federale callcenter zal in dit geval door de behandelend arts op de hoogte worden gebracht. Dat zal alle contacten van de werknemer vervolgens verwittigen en hen inlichten over wat zij moeten doen, en of enkelen/allen al dan niet ook in quarantaine moeten gaan.

Wat als een personeelslid in quarantaine moet, maar niet ziek is?

Wanneer de werknemer niet ziek is maar wel in quarantaine moet, levert de arts een ‘getuigschrift van quarantaine’ af. Wanneer de werknemer niet van thuis uit kan werken, kan de werkgever hem op ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ zetten. De werknemer ontvangt dan werkloosheidsuitkeringen.

Wat als een personeelslid uit coronagebied komt?

Bij terugkeer uit een rode zone moet de werknemer meteen in quarantaine én moet hij/zij zich laten testen op de vijfde dag. Deze verplichting geldt niet voor wie een zelfevaluatiedocument invult en na analyse daarvan groen licht krijgt. Bij een positieve test moet de werknemer opnieuw in quarantaine voor zeven dagen. Bij een negatieve test houdt de quarantaine op na zeven dagen. Je werknemer moet je daarvan verwittigen en concreet betekent dit dat jij je werknemer gedurende die tijd de toegang tot de werkvloer kunt weigeren. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft je werknemer recht op gewaarborgd loon of een ziekte-uitkering, op voorwaarde dat hij/zij een geldig medisch attest kan voorleggen. Is je werknemer niet ziek, dan bezorgt de arts een zogeheten quarantainegetuigschrift. Is telewerk mogelijk, dan betaal je de medewerker loon voor de verrichte arbeid. Is thuiswerken geen optie, dan stel je hem/haar tijdelijk werkloos wegens overmacht.

Bij terugkeer uit een oranje zone kan de werkgever niet eenzijdig de toegang tot de werkplek ontzeggen. Met het oog op de veiligheid van de collega’s kun je de betrokken medewerker wel vragen om zich te laten testen, al zijn medewerkers die geen symptomen vertonen niet verplicht om dat ook effectief te doen. In zo’n geval kun je eventueel tot een akkoord komen met je werknemer dat hij/zij zich tijdelijk afzondert van de andere collega’s. Is de medewerker echt ziek en vormt hij/zij een risico voor de gezondheid van zijn/haar collega’s, dan stuur je hem/haar zo snel mogelijk naar de arbeidsarts. Zo’n controleonderzoek kan je werknemer niet weigeren. Afhankelijk van het testresultaat heeft je werknemer dan recht op (gewaarborgd) loon of een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht (idem als bij rood).

Wat als een ondernemer (een vermoeden van) corona heeft?

Als zelfstandige contacteer je in dit geval je huisarts voor een COVID-19-test. Bij ziekte heb je als zelfstandige recht op ziekte-uitkeringen op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft. Bedrijven die moeten sluiten omwille van COVID-19 kunnen zich tot eind augustus beroepen op het crisis-overbruggingsrecht. Deze maatregel kan verlengd worden.

Is er een tegemoetkoming voor ondernemers die terug moeten sluiten, bijvoorbeeld door een besmetting?

Bedrijven die moeten sluiten omwille van COVID-19 kunnen gebruikmaken van het crisis-overbruggingsrecht indien zij minstens 7 ononderbroken kalenderdagen gesloten zijn. Wanneer ze gesloten zijn door een beslissing van de overheid valt de voorwaarde van 7 kalenderdagen weg. De premie bedraagt 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast). Deze premie kan aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds. De regeling geldt tot eind augustus maar kan verlengd worden.

Welke hygiënische maatregelen kan een zaak ondernemen na een bevestigde besmetting?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon zich bevond en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.
Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen. Daarbij moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden en moet steeds grondig nagespoeld worden met drinkbaar water. Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het ontsmetten van de ruimtes in uw onderneming. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water. Bewust biociden vernevelen over groenten en fruit met als doel deze te ‘ontsmetten’ is geen toegelaten praktijk. Biociden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Je vindt een overzicht met de toegelaten biociden en de voorwaarden voor gebruik hier.

Neem zeker ook even een kijkje bij je stad of gemeente. Sommigen hebben extra veiligheidsmaatregelen of andere scenario’s. En laat ons voor de rest hopen en ervoor zorgen dat je zelf niet in aanraking komt met corona.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
08 okt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het Ministerieel Besluit is zonet gepubliceerd. Hieronder duiden we wat daar precies instaat dat van toepassing is op de horecasector. Hierbij zijn nog enkele bemerkingen te maken. We zullen zo goed mogelijk meegeven waar je op moet letten. En ook wat nog steeds onduidelijk blijft en waarop we dus helaas nog geen antwoord hebben.

Voor velen is er discussie over of ze onder drinkgelegenheden vallen, of onder restaurant. Het MB maakt hierin volgend onderscheid: je valt bij onderstaande wetgeving onder de term ‘restaurant’ als je een toelating hebt van het FAVV. Hoe zo’n toelating eruit ziet, vind je hier. Heb je dit niet, dan val je onder de wetgeving van ‘drinkgelegenheden’, die hieronder omschreven staat.

Onderstaande zaken zijn verplicht vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 8 november.

Restaurants:

 • hebben een maximum van 10 personen per tafel, behalve wanneer het om één huishouden gaat dat samenwoont (in dat geval kan de tafel dus nog meer mensen bevatten)
 • mogen openen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 1 uur ’s nachts. De zaak blijft ononderbroken gesloten vanaf dit sluitingsuur tot 6 uur ’s ochtends. De gemeentelijke overheid kan een eerder sluitingsuur opleggen.

Drinkgelegenheden:

 • hebben een maximum van 4 personen per tafel, behalve als het gaat om een huishouden dat samenwoont. Als een samenwonend gezin bijvoorbeeld uit 6 personen bestaat, kunnen zij wel samen aan tafel zitten.
 • mogen openen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 23 uur ’s avonds. De zaak blijft ononderbroken gesloten vanaf dit sluitingsuur tot 6 uur ’s ochtends. De gemeentelijke overheid kan een eerder sluitingsuur opleggen.

Feestzalen en cateraars:

 • De huidige wetgeving verandert niet. Er is nog steeds een onbeperkt aantal personen toegelaten bij gezeten recepties en banketten als ze verzorgd worden door een professionele catering/traiteur. Mits strikte opvolging van het horecaprotocol met alle nodige afstands- en veiligheidsregels.

Wat we voorlopig nog niet weten:

 • Mogen mensen alleen samen aan tafel als ze uit dezelfde sociale bubbel komen?
 • Worden kinderen onder de 12 jaar wel of niet meegeteld bij maximum aantal personen per tafel?
 • Mogen feesten met professionele catering/traiteur bij de mensen thuis plaatsvinden met onbeperkte capaciteit?

Zoals je kan zien zijn er nog steeds enkele zaken onduidelijk. We blijven aankloppen bij de bevoegde diensten om hier duidelijkheid over te krijgen. Heb je zelf dringende vragen hierover waarop wij nog geen antwoord hebben? Contacteer je stadsdiensten en politiezone die controles uitvoert, of contacteer rechtstreeks de bevoegde instanties met jouw specifieke vraag op het e-mailadres info-coronavirus@health.fgov.be.

Let op, verschillende politiezones hebben aangegeven de komende periode strenger te controleren. Bekijk dus zeker of je met alles in orde bent, en contacteer bij twijfel bovenstaande instanties.

We blijven de situatie opvolgen en strijden voor alle onderdelen van ons mooie horecahuis!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 

september 2020

29 sep 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer, 

Vandaag werd in de Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de horecasector vrijstelt van de heffingen aan het federaal voedselagentschap FAVV voor dit jaar. Nadat de Europese Commissie eerder gunstig antwoordde, reageert nu ook de Kamer positief op het voorstel van Minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR). Dit betekent dat u dit jaar geen bijdrage hoeft te betalen aan het FAVV. Deze beslissing zorgt ervoor dat de horeca maar liefst 10,1 miljoen euro binnen de sector kan houden.

Iedere euro telt in deze crisis en daarom zoeken we steeds naar oplossingen. Onze sector had het helaas voor corona al moeilijker dan andere sectoren. Dan is doelgerichte steun, zoals vandaag, gerechtvaardigd. Deze crisis is echter nog niet voorbij en de komende weken blijven we in overleg om te bekijken wat nodig is voor 2021. Het verlengen van een aantal tijdelijke maatregelen zoals de BTW-verlaging, de werkloosheid wegens overmacht... zal onontbeerlijk zijn om onze sector door deze periode te loodsen. Wij vechten aldus verder!

Meer praktische informatie over deze nieuwe maatregel en hoe u deze kwijtschelding kan bekomen, volgt snel van zodra we hier meer over weten! 

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
23 sep 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De Nationale Veiligheidsraad is vandaag opnieuw bijeengekomen. Daarbij zijn verschillende belangrijke aanpassingen gecommuniceerd, ook voor de horeca. Wat we nu al weten, geven we hieronder mee. Zoals steeds is het nog enkele dagen wachten op het Ministerieel Besluit dat meer in detail de wetteksten zal publiceren. We houden jullie daarover uiteraard ook op de hoogte.

De onderstaande maatregelen gelden vanaf 1 oktober.

 • De sociale bubbel wordt een individuele keuze. Iedere maand mag je, naast je huisgenoten, met maximaal 5 personen nauw contact hebben, zoals bijvoorbeeld samen iets gaan drinken. Voor zover we dit nu te horen krijgen, betekent dit dat het maximum aantal personen per tafel NIET verandert. De regel blijft dus maximaal 10 personen per tafel uit dezelfde sociale bubbel.
   
 • Evenementen die georganiseerd worden door professionals (cateraars, feestzaaluitbaters…) zoals feesten, recepties, huwelijksfeesten… volgen vanaf nu alle regels van het horecaprotocol. Dit betekent dat er GEEN maximumcapaciteit meer Dit is een enorm belangrijke aanpassing voor onze feestzalen en cateraars. Er is geen limiet meer op het aantal gasten per feest. Let wel op, de regels van het horecaprotocol moeten hierbij strikt gevolgd worden:
  • maximaal 10 personen per tafel,
  • tijdens het rondlopen wordt steeds een mondmasker gedragen,
  • mensen mogen niet tussen tafels wisselen.
  • Dit zijn enkele van de regels die ook in restaurants, cafés enzovoort gelden. Het volledige horecaprotocol kan nagelezen worden op onze website www.heropstarthoreca.be. We proberen deze website zo snel mogelijk te updaten aan de hand van de Nationale Veiligheidsraad.
 • Evenementen met publiek karakter blijven beperkt tot 200 personen binnen en 400 personen buiten.
   
 • De komende dagen worden de regels voor de protocollen herwerkt. We staan de volgende dagen dan ook in nauw contact met de bevoegde ministers om te kijken welke zaken nog veranderen, die nu niet in de persconferentie gecommuniceerd zijn. Of er bijvoorbeeld een aanpassing komt aan de bar, moeten we de volgende dagen bekijken. We houden jullie uiteraard bij iedere aanpassing op de hoogte.

Al sinds het begin hebben we de experts en politici duidelijk gemaakt dat we dezelfde regels wilden bij feesten en alle andere horecazaken. Een maximumcapaciteit wilden we absoluut niet, maar we mogen helaas niet zelf de beslissing nemen. We zijn er deze afgelopen maanden tegen blijven vechten.

De afgelopen dagen hebben we constructief overlegd met de politici, waardoor deze zware beperking voor feesten nu wegvalt. Dat is geweldig nieuws voor onze cateraars en feestzaaluitbaters. We moeten de komende tijd nu tonen dat we de horecaregels strikt opvolgen. En vooral ervoor zorgen dat onze gasten terug op een veilige manier van feesten kunnen genieten.

We hebben ook nog andere aanpassingen gevraagd. We bekijken de komende dagen met de bevoegde instanties of ze deze andere zaken nu aan het protocol zullen aanpassen.

We blijven vechten voor logische aanpassingen in deze epidemiologisch moeilijke tijden. Want de horeca moet veilig én rendabel door deze crisis geraken! Daarom blijven we bekijken welke extra steunmaatregelen mogelijk zijn.

We houden jullie de komende dagen op de hoogte van eventuele extra aanpassingen, gewijzigde protocollen en het Ministerieel Besluit. We blijven voor jullie strijden, zoals we dat al die tijd al gedaan hebben!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 

 
18 sep 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het is zover! Onze Horeca Academie stelt trots haar nieuwe opleidingsaanbod voor dit najaar voor. Je krijgt daarbij voor het eerst een unieke mix van klassieke opleidingen op fysieke locaties én online opleidingen, nadat jullie afgelopen voorjaar massaal interesse toonden voor de online webinars.

De klassieke opleidingen zullen veilig en coronaproof verlopen volgens de regels. Daardoor is het aantal deelnemers ook beperkt. Schrijf je dus zeker op tijd in!

 

Bekijk hier het nieuwe aanbod.

We hebben een ruim en vernieuwd programma voor jullie dit najaar. Daarnaast spelen we kort op de bal. Veel interesse voor een bepaalde opleiding? We zorgen voor extra dagen! Kunnen opleidingen plots door verstrengde coronamaatregelen niet doorgaan? Geen probleem, wandel naar je computer en volg de les online!

Ben je niet vertrouwd met al die moderne technologieën? Geen paniek, we gebruiken bijzonder gemakkelijke en gebruiksvriendelijke toepassingen.

Als lid willen we je absolute voorrang geven, daarom krijgen jullie nu al vroeger een sneak peak van het volledige overzicht van opleidingen. Laat je dus verleiden door de interessante en verfrissende onderwerpen, haast je naar de website van onze Horeca Academie, bekijk alle verschillende opleidingen en schrijf je meteen in!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
14 sep 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Horeca Vlaanderen wilt weten hoe het gaat met jou, je zaak en de horecasector in het algemeen. Het is belangrijk om te weten hoe de afgelopen tijd is gegaan, maar ook hoe jij de komende maanden tegemoetziet.

Om specifiek te kunnen kijken naar de verschillende kamers van ons huis, hebben we opnieuw verschillende enquêtes opgesteld. Gelieve de enquête in te vullen die toegespitst is op jouw zaak. De vragenlijst neemt slechts 1 à 2 minuten in beslag.

Klik op een van de volgende sectoren om de juiste enquête in te vullen:

De antwoorden worden volkomen anoniem behandeld. Achteraf komen de algemene resultaten op onze website. Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
11 sep 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Particulieren en bedrijven die voor hun hypothecair of ondernemingskrediet betalingsuitstel hebben gevraagd en gekregen tot uiterlijk 31 oktober 2020, kunnen nog bijkomend uitstel krijgen tot eind dit jaar, indien ze aan alle voorwaarden voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je ook nu financieel lijdt onder de gevolgen van de coronacrisis.

Uitstellen die aanvankelijk liepen tot 31 oktober 2020, kunnen uitstel krijgen als de aanvraag tot verlenging ten laatste 20 september 2020 wordt aangevraagd. De verlenging moet aangevraagd worden bij je bank.

Ook particulieren en bedrijven die nu nog betalingsuitstel moeten aanvragen, kunnen van het verlengde uitstel genieten. De aanvraag van het betalingsuitstel moet in dit geval goedgekeurd zijn voor 30 september 2020.

Meer info over wat het betalingsuitstel voor krediet inhoudt, en wat de voorwaarden zijn, vind je bij Febelfin.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
09 sep 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De FOD Economie monitort of alles rond de btw-verlaging goed verloopt. Het wil absoluut vermijden dat het voordeel voor de horecaondernemer teniet gedaan wordt door bijvoorbeeld prijsverhogingen van leveringsdiensten.

Om alles goed in kaart te brengen, hebben ze een enquête gemaakt. Het is zeer belangrijk dat dit massaal ingevuld wordt. Alleen zo kunnen we verzekeren dat de steunmaatregel optimaal benut kan worden door de horecaondernemers. En het kan ook duidelijk meegeven aan de overheidsdiensten hoe belangrijk de btw-verlaging is voor de sector, en dat ook de komende jaren een (permanente) btw-verlaging nodig is in onze sector.
 

Je kan de enquête hier invullen. Het neemt ongeveer tien minuten in beslag.

De komende maanden wordt de enquête meermaals herhaald. Zo willen ze bekijken in hoeverre de situatie verandert in de tijd.

Hieronder kan je het bericht en de uitleg van de FOD Economie over de enquête lezen:

De corona-crisis, en de daarmee gepaarde maatregelen voor zowel gezinnen als bedrijven, hebben zware gevolgen gehad voor de Belgische economie. Een van de sectoren die bijzonder hard getroffen werd is de horecasector.

Om die sector te ondersteunen, heeft de federale regering, met ingang van 8 juni 2020, het btw-tarief voor bepaalde horecaproducten en -diensten verlaagd naar 6 % en dat tot en met 31 december 2020.

Die steunmaatregel moet ten goede komen van de horecaondernemingen. Het zou echter kunnen dat de positieve impact van die maatregel voor de sector deels teniet gedaan wordt doordat leveranciers zouden kunnen beslissen om hun prijzen aan te passen. Om hierop toe te zien heeft de minister van Economie het Prijzenobservatorium gevraagd om de prijzen en de marges van de producten en diensten, aangekocht door de horecasector bij toeleveranciers, op te volgen.

In samenspraak met de verschillende horecafederaties in België, heeft het Prijzenobservatorium daarom een enquête ontwikkeld in twee luiken. In het eerste luik wordt via een online enquête bij de horeca-uitbaters gepeild of er leveranciers zijn die voor bepaalde producten of diensten hun prijzen hebben verhoogd sinds de btw-verlaging en zo ja, welke verklaring daarvoor werd gegeven. In het tweede luik van de enquête worden, via telefonische diepte-interviews (op basis van een steekproef), de prijsaanpassingen verder bevraagd. De bedoeling van de enquête, voor alle duidelijkheid, is dus niet de horecazaak zelf te controleren maar er op toe te zien dat de btw-verlaging financiële ruimte schept, en dat deze niet teniet gedaan wordt door een verhoging van de aankoopprijzen door toeleveranciers.

De enquête zal, in de periode september 2020 – juni 2021, viermaal afgenomen worden, de eerste maal in september 2020. De bekomen gegevens zullen op anonieme en confidentiële basis verwerkt worden. De enquête zelf mag slechts éénmaal ingevuld worden per horecazaak.

Het is van groot belang, zowel voor u als voor de horecasector in haar geheel, dat die enquête zoveel mogelijk respons krijgt. Enkel op die manier kan het Prijzenobservatorium van de FOD Economie mogelijke problemen ontdekken en correcte adviezen formuleren aan het Kabinet van de minister van Economie. Mogen wij u bijgevolg vragen om aan het eerste luik van die enquête te willen deelnemen en dat tegen uiterlijk eind september.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
07 sep 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Door nieuwe Europese wetgeving worden de regels rond online betalingen bij webshops aangepast. De klant kan binnenkort alleen nog online betalingen doen als hij of zij meerdere soorten elementen ingeeft. Hieronder wordt uitgelegd over welke gegevens (elementen) dit gaat. Zorg dat je tegen de (tussentijdse) deadlines zeker hiermee in orde bent!

Wat houdt het in?
Het zal niet meer voldoende zijn om bijvoorbeeld alleen gegevens van een kredietkaart en de CVC-code te vragen. Tegen eind dit jaar kan een klant in een webshop enkel nog betalen door middel van een combinatie van minstens 2 van de 3 onderstaande elementen:

 • iets dat de klant weet (zoals een pincode)
 • iets dat de klant bezit (zoals een kredietkaart of bankkaart)
 • iets dat de klant eigen is (zoals een vingerafdruk)

Dit wordt ‘sterke klantauthenticatie’ genoemd.

Tegen wanneer moet je hiermee in orde zijn?
Er zijn enkele tussentijdse drempels. Deze data geven aan tegen wanneer je in orde moet zijn met de veranderingen, als de bedragen die de klant betaalt hoger liggen dan de drempel.

 • 25 augustus 2020: weigering voor bedragen hoger dan 1.500 euro
 • 22 september 2020: de drempel wordt verlaagd tot 250 euro
 • 19 oktober 2020: de drempel wordt verlaagd tot 30 euro
 • 17 november 2020: de drempel wordt verlaagd tot 0 euro

Uitzonderingen
Er gelden enkele uitzonderingen op de regel. Die sterke klantauthenticatie is niet nodig bij:

 • contactloze betalingen in de fysieke winkel
 • betalingen aan parkeer- en tolautomaten
 • betalingen aan vertrouwde begunstigden of aan eigen rekeningen binnen dezelfde bank
 • online transacties voor kleine bedragen

Heb je hierover nog vragen?
Contacteer dan zeker jouw provider van jouw betaalmodule op je website, om zeker te zijn dat je volledig in orde bent met de nieuwe wetgeving. De provider kan meer info geven over de nieuwe regels, of jouw systeem hiermee al in orde is, en of er uitzonderingen van toepassing zijn bij jou.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
 

augustus 2020

26 aug 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Sinds enige tijd kunnen bedrijven hun personeelsleden consumptiecheques ter waarde van maximaal 300 euro geven.
Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld naar een horecazaak of culturele instelling.
We geven je graag wat extra info over deze steunmaatregel.

Welke soorten consumptiecheques bestaan er?
Er zijn verschillende manieren waarop de consumptiecheques kunnen bestaan of geïnd worden in jouw zaak.

In feite kan iedereen papieren consumptiecheques uitgeven. De uitgevers van soortgelijke cheques (Sodexo, Monizze en Edenred) doen dit.
Een werkgever kan daarnaast ook zelf consumptiecheques uitgeven of aankopen bij een specifieke horecazaak.
Alleen daar kan de werknemer dan de cheque gebruiken.
Sommige lokale besturen geven ook consumptiecheques uit om de lokale economie extra te steunen. Hierbij kan het gebruik van de cheque geografisch beperkt zijn tot die regio.

Elektronische consumptiecheques kunnen alleen aangekocht worden bij speciaal daartoe erkende uitgevers. Dit is alvast het geval bij Monizze.

Hoe kan ik deze consumptiecheques in mijn zaak innen?
Je kan de consumptiecheques innen bij de uitgever van de cheque. Hoelang het duurt vooraleer de uitgever de cheque terugbetaalt, hangt af van de uitgever.
Zo worden cheques die tijdens de eerste twee weken van de maand binnen komen bij Edenred, op het einde van de maand terugbetaald.

Je moet geen contract hebben met de uitgever van de cheque om de consumptiecheques te mogen innen.
Bekijk steeds grondig de site van de uitgever van de cheque.
Daar vind je verdere info over hoe je de cheques moet opsturen (sommigen vragen bijvoorbeeld een document toe te voegen, dat op hun website te vinden is).

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
24 aug 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het nieuwe Ministerieel Besluit is gepubliceerd.

Hieronder geven we de zaken mee die belangrijk zijn voor uw horecazaak.

 • Bij recepties en banketten met privékarakter moet men zich aan een maximum van 10 personen houden, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.
 • Meer bepaald kunnen recepties en banketten met privékarakter plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in die vijf personen (toepassing van de regel van de sociale bubbel).
 • De uitzondering hierop zijn recepties die plaatsvinden na uitvaarten, daar zijn maximaal 50 personen toegelaten. Het horecaprotocol blijft hier gelden.
 • Deze versoepeling geldt vanaf 1 september 2020.
 • Gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, evenementen, voorstellingen… mogen plaatsvinden met een publiek van maximum 200 personen binnen, of 400 personen buiten.
 • Als dit op de openbare weg wordt georganiseerd, is voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
 • Hierop volgend kan de bevoegde gemeentelijke overheid toelaten om grotere aantallen (boven 200 binnen, 400 buiten) zittend publiek toelaten voor evenementen, voorstellingen of wedstrijden.
 • Dit kan alleen na akkoord met de bevoegde minister(s) en virologen.
 • Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 30 september 2020.

Ter herinnering: wat is het verschil tussen een receptie of banket met privékarakter en toegankelijk voor publiek?

 • Recepties en banketten met privékarakter: er is geen vrije toegang.
 • Het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring.
 • Voorbeelden hiervan zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden.
 • Als de receptie of het banket wordt georganiseerd door een vereniging voor hun leden wordt dit ook als privékarakter beschouwd.
 • Recepties en banketten toegankelijk voor publiek: hieronder vallen buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd…

Horeca Vlaanderen blijft in gesprek met de bevoegde diensten voor mogelijke versoepelingen.
De Nationale Veiligheidsraad heeft alleszins al meegedeeld om tegen de volgende Veiligheidsraad perspectief te kunnen bieden voor alle feesten.
Een datum voor de volgende Veiligheidsraad is nog niet bekend.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 

 

21 aug 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Er is meer bekend over de voorwaarden tot het verkrijgen van de nieuwe premie ‘beschermingsmechanisme’.
Dit neemt al enkele vragen weg, maar nog niet allemaal.
We hopen dus binnenkort ook een lijst met FAQ’s te kunnen verspreiden.
Alles wat we tot nu toe al weten, vind je hieronder.

Het beschermingsmechanisme is er voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020.

Inhoud van de premie?

 • 7,5% van je omzet excl. btw van augustus en september 2019
 • maximaal 15.000 euro
 • als je in augustus en september 2020 minstens 60% omzetverlies hebt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
 • subsidie wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep (specifieke voorwaarden hierover vind je onderaan bij de link van VLAIO)

Wat als je een starter bent of vorig jaar uitzonderlijk weinig verdiende?

 • starters: als je nog niet gestart was in de vermelde periode in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan
 • uitzonderlijk weinig omzet in referentieperiode van 2019: de periode wordt vervangen door een andere referentieperiode

Belangrijke voorwaarden?

 • je komt in aanmerking als je recht hebt gehad op de hinderpremie of compensatiepremie. Heb je daarvoor geen aanvraag gedaan, dan moet je het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die je ondervond door de coronavirusmaatregelen en je omzetdaling motiveren in je aanvraag
 • je onderneming moet geopend zijn (‘actieve bedrijfsvoering’) in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020 om het beschermingsmechanisme te kunnen krijgen, tenzij je onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronamaatregelen of gesloten is door de normale jaarlijkse sluiting
 • aan de voorwaarde voor actieve bedrijfsvoering moet voldaan zijn uiterlijk 24 augustus 2020. Zorg dus dat je dan zeker (opnieuw) geopend bent en op volle kracht draait. Als je onderneming vanaf 24 augustus 2020 toch minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019 wordt de steun gehalveerd.
 • is de onderneming minder dagen geopend dan tijdens de referentieperiode, dan wordt de subsidie gehalveerd
 • heb je een onderneming waarbij regelmatig maaltijden worden verbruikt of een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht? Dan kom je alleen in aanmerking voor een subsidie van 3.000 euro of meer als je beschikt over een geregistreerd kassasysteem

Deze steun is er niet voor ondernemingen die nog steeds volledig verplicht gesloten zijn. Zij hebben in principe wel nog steeds recht op de hinderpremie.

Wanneer kan je de premie aanvragen?

 • je kan je aanvraag indienen via VLAIO tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 via deze pagina
 • wie verplicht gesloten is door de coronavirusmaatregelen kan al een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen via VLAIO vóór 1 oktober 2020

Meer informatie vind je hier terug op de website van VLAIO. Daar vind je o.a. terug welke ondernemingen in aanmerking komen, welke omzetdaling je moet bewijzen, hoe je een voorschot kan aanvragen, enz.

Daarnaast willen we nog even meegeven dat de ondersteuningspremie aangevraagd kan worden tot 31 augustus 2020.
En de handelshuurlening aanvragen kan nu ook voor ondernemingen met de Nacebel-code catering.
Meer info over deze steunmaatregelen vind je op onze website.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
20 aug 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Vandaag heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe beslissingen bekendgemaakt.
Er zijn weinig veranderingen voor de horecasector.
We sommen de belangrijkste dingen hier nog even op.

 • Bij koffietafels na begrafenissen zijn tot maximaal 50 personen toegelaten.
 • De horecaprotocollen moeten hier strikt worden nageleefd (zoals maximaal 10 personen per tafel, uit dezelfde sociale bubbel).
 • Alle andere recepties, feesten... blijven voorlopig beperkt tot maximaal 10 personen.
 • De sociale bubbel van je eigen gezin plus 5 andere personen blijft ook behouden de volledige maand september
 • evenementen kunnen plaatsvinden met 200 personen binnen en 400 personen buiten.
 • Dit gaat om openbare evenementen, niet over recepties en banketten met privékarakter.
 • Op de volgende Nationale Veiligheidsraad wordt bekeken wat mogelijk is voor andere recepties met privékarakter.

Voor meer details (bijvoorbeeld vanaf wanneer gelden deze maatregelen) zullen in het Ministerieel Besluit staan.
Dat MB verwachten we later deze week, en zullen we uiteraard zo snel mogelijk communiceren.

De afgelopen tijd heeft Horeca Vlaanderen er zwaar voor gepleit dat recepties en banketten voor grotere groepen kunnen plaatsvinden.
De verhoging van de maximumcapaciteit bij rouwmaaltijden is een eerste, goede stap.
Maar we willen dat dezelfde regels kunnen gelden voor alle feesten. 
Uniformiteit is zeer belangrijk, want het kan veilig dankzij onze ondernemers en het horecaprotocol.
De komende weken blijft Horeca Vlaanderen onderhandelen over meer perspectief voor alle kamers van de horecasector naar de komende maanden toe.

Voor wie de komende periode zeer moeilijk blijft door de genomen maatregelen, blijft het mogelijk om gebruik te maken van het overbruggingsrecht en bijvoorbeeld de nieuwe premie ‘beschermingsmechanisme’ waarover binnenkort meer info verschijnt.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
14 aug 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Er is een foutje geslopen in onze vorige FLASH.
Daarbij wordt vermeld dat het crisis-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting er is voor onder andere "massa-evenementen voor meer dan 200 personen binnen en meer dan 400 personen buiten."

Door de verstrengingen bij de laatste Nationale Veiligheidsraad klopt dit uiteraard niet meer.
Het gaat om "massa-evenementen voor meer dan 100 personen binnen en meer dan 200personen buiten."

Onze excuses voor de verwarring.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
14 aug 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Vergeet zeker je overbruggingsrecht voor de maanden juli en augustus niet aan te vragen.
Er zijn twee soorten overbruggingsrecht.
We tonen je hieronder nog eens de verschillen, zodat je weet welk overbruggingsrecht jij het best aanvraagt bij je sociaal verzekeringsfonds, en hoelang je er nog recht op hebt.

Corona-overbruggingsrecht

Voorwaarden:

 • verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad: je komt meteen in aanmerking, er is geen minimumduur van onderbreking vereist. Het gaat hierbij om:
  • discotheken en dancings
  • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, tenzij hun gebruik privé is
  • massa-evenementen voor meer dan 200 personen binnen en meer dan 400 personen buiten.
 • geen opgelegde sluiting door de Nationale Veiligheidsraad en niet afhankelijk van dergelijke activiteit, maar je ziet je wel genoodzaakt je activiteit volledig te onderbreken als gevolg van de coronacrisis. De onderbreking moet ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen duren tijdens de betrokken kalendermaand. Hier zijn strikte bewijzen nodig:
  • je moet aantonen dat de onderbreking een onmiddellijk gevolg is van het coronavirus, omdat het nog steeds onmogelijk is om de zelfstandige activiteit opnieuw op te starten
  • je moet het oorzakelijk verband aantonen met objectieve elementen zoals een aanzienlijke daling van inkomsten, van activiteit (daling van reserveringen, daling van bezettingsgraad, stijging van annuleringen…), onderbroken leveringen, daling van verkoop of een attest van quarantaine…
  • opgelet, het is niet voldoende om enkel beperkingen door de regels van de social distancing in te roepen
  • de bewijzen worden gecontroleerd, zowel voorafgaand aan de toekenning van de uitkering als achteraf

Omvang steun
Je krijgt per maand 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast).
Je kan deze premie combineren het de corona-hinderpremie en corona-compensatiepremie.

Tot wanneer geldt deze premie?
Je kan voorlopig alleen aanvragen indienen voor de maanden tot en met augustus 2020.
Deze premie wordt daarna gedeeltelijk verlengd.
Zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten, kunnen tot 31 december 2020 hiervan gebruik maken.
Het overbruggingsrecht wordt vanaf 1 september 2020 niet meer toegekend wanneer je uit eigen beweging je activiteiten onderbreekt.
Aanvragen indienen voor september en de volgende maanden is voorlopig nog niet mogelijk.

Relance-overbruggingsrecht

Dit relance-overbruggingsrecht is er ter ondersteuning van ondernemers die een heropstart kennen in de maanden juni, juli en augustus 2020, die in de eerste fase van de COVID-19-crisis verplicht werden om hun zelfstandige activiteit minstens één kalendermaand te onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid en die nu terug toelating hebben hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.

Voorwaarden:

 • je bent als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd in België
 • op 3 mei 2020 was je activiteit nog verboden of beperkt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid, zoals bvb. de horecasector
 • je activiteit mag tijdens een volledige kalendermaand opnieuw opgestart worden, zonder andere beperkingen dan de regels inzake sociale distancing
 • je kan aantonen dat je activiteit in het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 als gevolg van het coronavirus. Let erop, je moet dit bij je aanvraag met objectieve elementen kunnen aantonen (bij voorkeur een attest van de boekhouder). Je verklaring zal achteraf worden gecontroleerd. Stavingsstukken (zoals bijvoorbeeld een btw-raming) hou je dus bij
 • je krijgt voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht (zie hierboven) bij onderbreking van de activiteit

Omvang steun
Je krijgt per maand 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast).
Je kan deze premie combineren het de corona-hinderpremie en corona-compensatiepremie.

Aanvraagprocedure
Dit overbruggingsrecht moet bij de heropstart van de activiteit aangevraagd worden bij je sociale verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Tot wanneer geldt deze premie?
Je kan voorlopig alleen aanvragen indienen voor de maanden tot en met augustus 2020.
Wie aan de voorwaarden van de relance-premie voldoet, kan er tot 31 oktober 2020 een beroep op doen.
Aanvragen indienen voor september en de volgende maanden is voorlopig nog niet mogelijk.

Bekijk goed op welke steun je recht hebt, of je het aangevraagd hebt en hoelang je zeker nog recht hebt op deze premie.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
14 aug 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Wat moet ik doen bij een besmetting? 
Wat als een personeelslid uit coronagebied komt?
Wat als er een vermoeden van corona is?
Dit zijn heel belangrijke vragen, en hieronder hebben we enkele van deze vragen kunnen bundelen en beantwoorden.
Ze geven geen antwoord op alle openstaande vragen, maar kunnen toch als leidraad dienen voor het geval je met een besmetting te maken krijgt in je zaak.
We hopen jullie hiermee zoals steeds goed op de hoogte te kunnen houden.

Wat als er (een vermoeden van) corona is bij een personeelslid?
De werkgever kan niet eenzijdig de toegang tot de werkplek ontzeggen, maar moet wel de veiligheid en gezondheid van alle werknemers waarborgen.
Het is dus aangewezen bij een vermoeden van besmetting aan het personeelslid te vragen om de behandelend arts te contacteren.
In afwachting van het resultaat kan de werkgever de werknemer thuis laten werken, of wanneer telewerk niet mogelijk is, thuis laten zitten.
In deze situatie wordt het loon doorbetaald.

Bij symptomen (en vermoeden van) COVID-19 kan de behandeld arts een ziekteattest aanleveren (hierbij geldt 30 dagen gewaarborgd loon wegens ziekte).
Bij bevestiging van (vermoeden van) besmetting kan ook een quarantaineattest afgeleverd worden (waarbij de werknemer telewerk krijgt of anders de werkgever tijdelijke overmacht kan inroepen).
Bij een positieve COVID-19-test moet de werknemer dus uiteraard thuis blijven uitzieken.

Bij een negatieve COVID-19-test moet de werknemer, indien hij arbeidsgeschikt is, terug gaan werken.
Weigert de werknemer naar de huisarts te gaan?
Dan moet je als werkgever je arbeidsgeneesheer raadplegen. `Die zal beslissen wat de te volgen stappen zijn.

De uitbater kan gevraagd worden om de registratiegegevens van een bepaalde periode mee te geven als er sprake is van besmetting.

Als een personeelslid positief test, moeten andere personeelsleden of de volledige zaak in quarantaine?
Het federale callcenter zal in dit geval door de behandelend arts op de hoogte worden gebracht.
Dat zal alle contacten van de werknemer vervolgens verwittigen en hen inlichten over wat zij moeten doen, en of enkelen/allen al dan niet ook in quarantaine moeten gaan.

Wat als een personeelslid in quarantaine moet, maar niet ziek is?
Wanneer de werknemer niet ziek is maar wel in quarantaine moet, levert de arts een ‘getuigschrift van quarantaine’ af.
Wanneer de werknemer niet van thuis uit kan werken, kan de werkgever hem op ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ zetten.
De werknemer ontvangt dan werkloosheidsuitkeringen.

Wat als een personeelslid uit coronagebied komt?
Bij terugkeer uit een rode zone wordt de werknemer door de behandelend arts getest op COVID-19. Bij een positieve test gaat de werknemer in ziekteverlof.
Bij een negatieve test wordt de werknemer in quarantaine geplaatst.
In dat geval ontvangt hij van zijn behandelend arts een certificaat van quarantaine en overhandigt het aan de werkgever.
De werkgever evalueert of telewerk mogelijk is. Indien niet, kan de werkgever tijdelijke overmacht inroepen.

Bij terugkeer uit een oranje zone kan de werkgever niet eenzijdig de toegang tot de werkplek ontzeggen.
Bij mogelijk verhoogd risico kan de werkgever advies vragen aan de preventieadviseur-arbeidsarts.
Die kan inschatten of een terugkeer naar het werk toegelaten is, of dat een test of preventieve verwijdering van de werkvloer aangewezen is.
Indien dit het geval is, zijn de daarop volgende stappen gelijkaardig aan deze bij terugkeer uit een rode zone.

Wat als een ondernemer (een vermoeden van) corona heeft?
Als zelfstandige contacteer je in dit geval je huisarts voor een COVID-19-test.
Bij ziekte heb je als zelfstandige recht op ziekte-uitkeringen op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft.
Bedrijven die moeten sluiten omwille van COVID-19 kunnen zich tot eind augustus beroepen op het crisis-overbruggingsrecht.
Deze maatregel kan verlengd worden.

Is er een tegemoetkoming voor ondernemers die terug moeten sluiten, bijvoorbeeld door een besmetting?
Bedrijven die moeten sluiten omwille van COVID-19 kunnen gebruikmaken van het crisis-overbruggingsrecht indien zij minstens 7 ononderbroken kalenderdagen gesloten zijn.
Wanneer ze gesloten zijn door een beslissing van de overheid valt de voorwaarde van 7 kalenderdagen weg. De premie bedraagt 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast).
Deze premie kan aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds.
De regeling geldt tot eind augustus maar kan verlengd worden.

Welke hygiënische maatregelen kan een zaak ondernemen na een bevestigde besmetting?
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten.
Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon zich bevond en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.
Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen.
Daarbij moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden en moet steeds grondig nagespoeld worden met drinkbaar water.
Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het ontsmetten van de ruimtes in uw onderneming.
De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden.
Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water.
Bewust biociden vernevelen over groenten en fruit met als doel deze te ‘ontsmetten’ is geen toegelaten praktijk.
Biociden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Je vindt een overzicht met de toegelaten biociden en de voorwaarden voor gebruik hier.

Neem zeker ook even een kijkje bij je stad of gemeente.
Sommigen hebben extra veiligheidsmaatregelen of andere scenario’s.
En laat ons samen voor de rest vooral hopen en ervoor zorgen dat je zelf niet in aanraking komt met corona.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
07 aug 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Na intensief overleg met Horeca Vlaanderen heeft de Vlaamse regering vandaag een nieuwe premie aangekondigd: het beschermingsmechanisme.
Deze premie steunt de meest getroffen ondernemers in onze sector.
We lichten hieronder alles wat we al weten over de premie toe.
Hoe je het kan aanvragen, moet nu nog uitgewerkt worden.
We houden je hierover uiteraard op de hoogte.

Ondernemers die geopend zijn, en minstens 60% omzetverlies lijden in augustus en september 2020 samen, hebben recht op deze premie.
Wat bedraagt deze premie?

 • Dat is afhankelijk van je omzet in augustus en september 2019.
 • Je krijgt namelijk 7,5% van je omzet toen.
 • Dit met een maximumbedrag van 15.000 euro.
 • De subsidie wordt wel gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

We werken hier graag even met een voorbeeld. Heb je nu een omzetverlies van minstens 60%, en was je omzet in augustus en september vorig jaar tezamen 100.000 euro?
Dan krijg je een premie van 7.500 euro.

Deze premie speelt zo in op de specifieke noden per onderneming.
De specifieke voorwaarden en de aanvraagprocedure worden nog uitgewerkt.
Horeca Vlaanderen is heel tevreden dat er zo steun komt voor de zwaarst getroffen ondernemers in onze sector, zoals onder meer feestzalen, cateraars en hotels.
Maar ook bijvoorbeeld voor cafés in de provincie Antwerpen die geconfronteerd worden met een vervroegd sluitingsuur.

De Vlaamse regering geeft ook nog extra voorwaarden mee:

 • Het beschermingsmechanisme kan pas na 30 september aangevraagd worden.
 • Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht geslotenzijn, kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.
 • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de witte kassa dus.

Wie nog steeds verplicht gesloten is sinds de start van de coronacrisis, zoals de discotheken, vallen niet onder dit beschermingsmechanisme.
Zij kunnen nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag krijgen.

“Na de verstrengde maatregelen was extra steun, die vooral meer op maat van de onderneming was, noodzakelijk.
Dit om de meest getroffen horecaondernemers zoals bijvoorbeeld de feestzalen, cateraars, hotels, de cafés in de provincie Antwerpen… te ondersteunen.
Er volgde meteen constructief overleg met de Vlaamse regering met deze premie als resultaat.
We zijn Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Hilde Crevits en de voltallige Vlaamse regering heel dankbaar voor deze snelle beslissing.
Ook de komende periode blijven we in overleg met de verschillende overheden om te zien waar eventueel nog ingegrepen moet worden.
Dit om de fijnste sector van het land door deze ongeziene crisis te loodsen.
Daar blijven we voor vechten”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

#samensterk

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 

juli 2020

29 jul 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het nieuwe Ministerieel Besluit is gepubliceerd, en omvat de aanpassingen die de Nationale Veiligheidsraad maandag aangekondigd hebben.
Deze wetgeving is vanaf vandaag in voege.
Hieronder vind je extra informatie die belangrijk is voor jouw horecazaak.

 • de sociale bubbel is beperkt tot je gezin en vijf mensen daarbuiten (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
 • aan tafel in een horecazaak is een groep van maximaal 10 personen toegelaten.
 • de mensen aan tafel moeten steeds uit dezelfde sociale bubbel bestaan, zoals hierboven beschreven. Als het gezin, de 5 anderen en kinderen samen meer dan tien personen bevat, dan nog is er een verplicht maximum van 10 personen uit dezelfde bubbel per tafel.
 • het registratiesysteem wordt uitgebreid naar andere sectoren. Die sectoren moeten nu ook de contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden vragen. Alleen telefoonnummer of e-mailadres moet gegeven worden. De zaken moeten de gegevens 14 kalenderdagen bewaren, de gegevens mogen alleen gebruikt worden in de strijd tegen COVID-19, ze worden vernietigd na die 14 dagen, en bezoekers die hun gegevens weigeren te geven, wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst ontzegd. De bijgekomen locaties:
  • wellnesscentra
  • gemeenschappelijke sportlessen
  • zwembaden
  • casino’s en speelautomatenhallen
  • feest- en receptiezalen
 • recepties en banketten met privékarakter, zoals bijvoorbeeld een trouwfeest, communiefeest of bedrijfsfeest voor personeelsleden, mogen plaatsvinden voor in totaal maximaal 10 personen (-12-jarigen niet meegerekend).
 • iedereen draagt in de horecazaak een mondmasker. Zowel horecauitbaterzaalpersoneelkeukenpersoneel als klant. Ongeacht of de afstand van 1,5 meter ten opzichte van anderen gewaarborgd kan worden.
 • Klanten mogen hun mondmasker afzetten als ze aan hun tafel zitten.

Ook onze website www.heropstarthoreca.be wordt aangepast aan deze informatie.
Daar kan je altijd een overzicht vinden van alle richtlijnen.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 

juni 2020

30 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het Ministerieel Besluit is eindelijk gepubliceerd. We sommen hieronder de nieuwe zaken op die gelden vanaf woensdag 1 juli.

Algemeen voor de horeca:

 • De sociale bubbel is uitgebreid van 10 naar 15 personen, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, per week. In dat kader mag je alleen die 15 personen ontmoeten bij privé bijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in publiek toegankelijke plaatsen.
 • Maximum 15 personen per tafel toegestaan (in plaats van 10)
 • Drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts (tenzij de gemeente een vroeger uur oplegt). Na datsluitingsuur moet men minstens gedurende vijf opeenvolgende uren gesloten

Blijven gesloten tot ten minste 31 augustus 2020:

 • Jacuzzi’s, stoomcabines en hammans, behalve als hun gebruik privé is.
 • Discotheken en dancings

Gezeten recepties en banketten met privékarakter:
   als ze verzorgd worden door een professionele catering-/ traiteuronderneming

 • Maximum 50 personen tot en met 31/07, en maximum 100 personen vanaf 01/08 tot en met 31/08.
 • Hierbij wordt het horecaprotocol Enige aanpassing: men moet niet aan de eigen tafel blijven zitten.
 • Dit betekent dus dat mensen in hun tuin onder die voorwaarden een feest kunnen organiseren.

Gezeten recepties en banketten die toegankelijk zijn voor het publiek:

 • Mogen tot en met 31/07 maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten, en vanaf 01/08 400 personen binnen en 800 personen buiten toelaten.
 • Het horecaprotocol en de gekende horecaregels worden gevolgd. En de mensen moeten aan hun eigen tafel blijven zitten.
 • Wanneer deze worden georganiseerd voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is op voorhand toelating van de gemeente vereist, die daarvoor de matrix zal gebruiken.

Er zijn dus versoepelingen gekomen na intensieve gesprekken van Horeca Vlaanderen met de bevoegde diensten. We blijven de komende tijd ijveren voor verdere versoepelingen en gaan hiervoor verder in overleg zoals de afgelopen weken.

Er wordt nu voorlopig geen nieuw Ministerieel Besluit meer verwacht vóór 31 augustus. Maar we blijven in de tussentijd natuurlijk wel proberen zo veel mogelijk antwoorden te bekomen op de openstaande vragen. We publiceren antwoorden op de FAQ-pagina van onze website www.heropstarthoreca.be . Hou dat dus zeker in de gaten.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
18 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Je kan nog tot en met 30 juni je solidariteitsbijdrage van Unisono aanvragen. Dit houdt in dat je 1 maand minder auteursrechten moet betalen. Unisono heeft opgesomd op welke zaken je specifiek moet letten bij de aanvraag.

De solidariteitsbijdrage geldt voor alle horeca- en handelszaken die verplicht gesloten zijn/waren door de overheidsmaatregelen. Ook kleine voedingswinkels (zoals chocolatiers) die zelf beslisten te sluiten of ondernemingen van autocars en autobussen hebben hier recht op.

Solidariteitsbijdrage aanvragen:
Via je persoonlijk MyUnisono-account kan je je bijdrage aanvragen. Als je nog geen account hebt, kan je die eerst aanmaken.

Solidariteitsbijdrage ontvangen:
Na het aanvragen kan je je in één van onderstaande situaties bevinden. Hier staan ze opgesomd:

 • Je betaalde al de Unisono-factuur van dit kalenderjaar: je ontvangt een creditnota en een terugbetaling ter waarde van 1 maand auteursrechten op het rekeningnummer waarmee je de betaling uitvoerde.
 • Je ontving al de Unisono-factuur van dit kalenderjaar, maar hebt nog geen betaling uitgevoerd: je ontvangt een creditnota ter waarde van 1 maand auteursrechten en je betaalt enkel het verschil.
 • Je hebt nog geen factuur voor dit kalenderjaar ontvangen: je vraagt toch best al je solidariteitsbijdrage aan. Je ontvangt dan een aangepaste factuur waarbij het totale facturatiebedrag verminderd wordt met 1 maand auteursrechten.

Als je nog vragen hebt over de solidariteitsbijdrage, ga dan zeker even naar de website van Unisono.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
15 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De eerste week sinds heropening is al achter de rug. We willen weten hoe deze eerste week voor jou verlopen is, zowel in de onderneming zelf als op financieel vlak. Daarom heeft Horeca Vlaanderen een vragenlijst opgesteld, die twee minuten in beslag neemt.

Vul de enquête hier in.

En heb je nog vragen over de richtlijnen? Horeca Academie geeft in een duidelijke video de belangrijkste maatregelen mee. Je kan dit filmpje hier herbekijken.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
13 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De superkern heeft opnieuw extra steunmaatregelen bekendgemaakt, waar Horeca Vlaanderen ook mee voor pleitte.

Kosten van catering evenementen 100% aftrekbaar

We blijven momenteel verder ijveren voor duidelijkheid voor onder andere cateraars en feest- en seminariezaaluitbaters. Om hen een duwtje in de rug te geven, zorgt de federale regering ervoor dat vanaf de heropstart de kosten van catering en evenementen (zoals bedrijfsfeesten bijvoorbeeld) 100% aftrekbaar zijn tot eind dit jaar. Tot nu toe was dat slechts 50% in zowel de personen- als de vennootschapsbelasting.

Opschorting decembervoorschot in 2020

Het BTW-voorschot van december 2020 wordt opgeschort. Bedrijven betalen normaal een voorschot vóór 20 december. Dit wordt met een maand uitgesteld. Hiermee wil de regering ervoor zorgen dat de liquiditeit van de bedrijven kan worden ingezet voor de kerntaken ervan.

Tax shelter voor kmo’s die geïmpacteerd zijn door COVID-19

De tax shelter bestond al voor start-ups en scale-ups. Het is een financiële stimulans voor burgers. Zij kunnen geld investeren in een vennootschap, en hiervan 30% tot 45% belastingvermindering krijgen. Zo kunnen particulieren ondernemingen ondersteunen die met een financieringstekort kampen. De regering breidt deze regeling nu uit naar kmo’s die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis. En ook de bedrijfsleider van een kmo zal er gebruik van kunnen maken. Zo geeft de tax shelter steun aan kmo’s die het nu hard nodig hebben.

We hopen dat de vele extra steunmaatregelen die de afgelopen dagen bekendgemaakt zijn, je kunnen ondersteunen in deze zware crisisperiode. Horeca Vlaanderen zal blijven vechten voor de sector. "De verhoging van de fiscale aftrekbaarheid voor catering en events is een belangrijk signaal voor onze zaaluitbaters, cateraars en hotels. Dat was van bij de start één van onze eisen. We zijn blij dat de regering hiermee akkoord is gegaan. Nu willen we nog snel duidelijkheid over de heropstart van de events", zegt CEO Matthias De Caluwe.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
12 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Er is meer informatie bekendgemaakt over twee soorten overbruggingsrecht: het crisis-overbruggingsrecht en relance-overbruggingsrecht. We sommen beide maatregelen hieronder op.

Crisis-overbruggingsrecht

Dit is er voor elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit verplicht moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten door de coronacrisis. Deze gekende steunmaatregel geldt sinds maart, en dezelfde procedure blijft gelden. Voor juni moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. Ga hiervoor naar je sociaal verzekeringsfonds.

Elke ondernemer kan nog steeds aanvraag doen voor het overbruggingsrecht. Je moet dan 7 ononderbroken dagen sluiten en aan de hand van objectieve elementen aantonen dat die sluiting het directe gevolg is van COVID-19. Bekijk met je sociaal verzekeringsfonds de verschillende voorwaarden waaraan voldoen moet worden. Let op, hier zal uitgebreid op gecontroleerd worden!

De vereiste van 7 ononderbroken sluitingsdagen geldt niet voor wie zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk diende stop te zetten door de overheid. Deze soepelere regeling geldt ook voor ondernemingen die afhankelijk zijn van door de overheid verplicht gesloten sectoren.Zij hebben dan direct toegang tot het overbruggingsrecht, en hoeven geen 7 dagen te onderbreken. In dit geval moet wel aangetoond worden dat de onderneming afhankelijk is van de verplicht gesloten sector.

Het crisis-overbruggingsrecht naar aanleiding van COVID-19 geldt voor de periode tussen 1 maart 2020 en (voorlopig) 31 augustus 2020.
 

Relance-overbruggingsrecht

Het relance-overbruggingsrecht is er voor ondernemingen die minstens een maand verplicht gesloten waren, en nu bij de heropstart nog moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Omdat hiermee omzetverlies gepaard gaat, voorziet de federale regering extra ondersteuning.

Voor wie?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige voor zover de wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Vier voorwaarden waaraan de zelfstandige allemaal moet voldoen:

 1. De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei nog beperkt of verboden.
 2. De activiteit van de zelfstandige mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen behalve de regels rond social distancing.
 3. Er is minstens 10% omzetverlies of vermindering van bestellingen in het tweede kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019.
 4. De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht of crisis-overbruggingsrecht krijgen.

De relance-uitkering kan evenmin worden gecombineerd met het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds.

Wat krijgt de ondernemer?
Het relance-overbruggingsrecht voorziet 1.291,69 euro zonder gezinslast per maand en 1.614,10 euro met gezinslast. Net zoals bij het crisis-overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen?
Vraag je relance-overbruggingsrecht aan via je sociaal verzekeringsfonds.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
 
08 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Vandaag is het eindelijk zover. De living van onze samenleving kan na al die tijd geleidelijk aan weer worden opgestart. Daar hadden wij en iedere Belg meer dan ooit nood aan.

Sinds 14 maart werden jullie recht in het hart getroffen. Het was een ongeziene situatie, een moment waarvan we allemaal hopen dit nooit meer te moeten meemaken.

We hebben met vallen en opstaan jullie met Horeca Vlaanderen proberen te helpen en ondersteunen in deze bizarre situatie. Ik herinner mij nog als gisteren die vrijdag 13 maart waar we onmiddellijk in overleg traden met de verschillende regeringen om steunmaatregelen te vragen. En met resultaat. Voor de verschillende premies en steunmaatregelen hebben we met Horeca Vlaanderen een actieve rol gespeeld zoals u kon zien in de media en via onze verschillende kanalen.

Ook afgelopen weekend konden we opnieuw heuglijk nieuws brengen over extra steunmaatregelen. En de komende tijd mag u zich aan nog maatregelen verwachten.

We gaan op de ingeslagen weg verder. Want het werk is nog lang niet af. Strijden is de boodschap want niet iedereen kan helaas opstarten of economisch rendabel werken: kleine cafés, discotheken, feestzalen, cateraars… We blijven vechten voor jullie.

Ook wij hadden onze sector liever op volle kracht zien opstarten maar de COVID-19-realiteit is wat ze is. Ze ontkennen heeft geen zin, iets anders beweren is enkel populisme.

We ijveren voor meer en voor een spoedige versoepeling in ons pad naar het oude normaal. Want horeca is gastvrij ondernemen en mensen de tijd van hun leven bezorgen.

We denken aan jullie en strijden verder voor jullie. Heel veel succes vandaag met de heropstart!

Warme groet namens de hele Horeca Vlaanderen-familie,
Matthias De Caluwe

Matthias

08 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Ook vandaag hebben we goed nieuws gekregen, ditmaal over de premies op Vlaams niveau. We duiden hier al wat we er over weten, vanaf dat we meer info hebben over de stappen die gezet moeten worden om de premies aan te vragen, geven we dit uiteraard mee!

 • Hinderpremie

De hinderpremie met bijhorende dagpremies loopt voort voor wie verplicht gesloten blijft. Dit geldt voor onder andere feestzalen, discotheken en dancings, wellnesscentra en sauna’s, binnenspeeltuinen en foorkramers. Zij kunnen een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per dag extra sluitingsdag. Dit geldt ook voor marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten. De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van de beslissing van de Veiligheidsraad.

 • Aanvullende compensatiepremie

Voor wie nu al opstart, is het ook mogelijk om een premie aan te vragen: een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro. De strenge maatregelen hebben een zware impact op de omzet, en daar wilt de Vlaamse regering ademruimte bieden.. De extra premie geldt voor ondernemingen die al in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én ondernemingen die de hinderpremie kregen en ondertussen mogen heropstarten.

De voorwaarde is dat de ondernemer aantoont dat er een omzetverlies is van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor horecaondernemingen gaat die periode over 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en activiteiten heropstarten.

Daarmee wilt de Vlaamse regering de horeca verder ondersteunen. Ondertussen is al 300 miljoen euro aan premies naar de horeca gegaan. Da’s gemiddeld 12.500 euro per horecazaak in Vlaanderen. Terwijl dat in Wallonië slechts 5.000 euro is. Deze bijkomende steun zal het bedrag nog hoger doen oplopen.

De hinderpremie zorgt voor de noodzakelijke steun voor de horecazaken die nog niet mogen openen. En de aanvullende compensatiepremie én het overbruggingsrecht geven samen in deze heropstart met zware maatregelen perspectief aan de ondernemers en maken het economisch haalbaarder om op te starten. Als Horeca Vlaanderen zijn we dan ook dankbaar en trots dat deze premies zijn verwezenlijkt.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
07 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Het ministerieel besluit is gepubliceerd. Hierin staan verplichte voorwaarden voor de heropstart. We moeten tot onze spijt meedelen dat deze op veel zaken nog steeds geen antwoord bieden, en dat we als Horeca Vlaanderen daardoor niet alle vragen kunnen beantwoorden. We willen je uiteraard zo goed mogelijk informeren over wat we zeker weten, en wat de onduidelijkheden zijn. De enige informatie die we hebben, wordt hieronder opgelijst en is ook te vinden in de hieronder opgelijste gidsen en besluiten. Vanaf dat we extra informatie hebben, zullen we dit aan jullie doorgeven via de FAQ op www.heropstarthoreca.be .

Er zijn verschillende officiële documenten en gidsen. Om volledig in orde te zijn, volgt u best:

 • Het Ministerieel Besluit
 • De Gids voor een veilige heropstart van de horeca, van de FOD Economie
 • De Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Onze richtlijnen op heropstarthoreca.be geeft een mooi overzicht van al deze verplichte en aanvullende richtlijnen

Bepalingen in het Ministerieel Besluit:

 • De ondernemingen informeren de werknemers en derden tijdig over de preventiemaatregelen. Personeelsleden krijgen een passende opleiding. Iedereen moet er ook voor zorgen dat de preventiemaatregelen toegepast worden.
 • Tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij je een fysieke barrière (zoals plexiglas) tussen de tafels plaats, minstens 1,80 meter hoog. We willen hier de belangrijke bedenking maken dat het Ministerieel Besluit ook spreekt over ‘1,5 meter afstand tussen personen steeds garanderen’. Wij hebben geen eenduidige communicatie ontvangen over het al dan niet laten van 1,5 meter tussen tafels of gasten. We geven dus liefst deze tegenstrijdigheid zo mee, in de hoop dat we binnenkort een duidelijk antwoord kunnen geven.
 • Een maximum van tien personen per tafel
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • Een mondmasker is verplicht voor personeel in de zaal
 • Een mondmasker is verplicht voor personeel in de keuken, tenzij steeds een afstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van de 1,5 meter
 • Terrassen en openbare ruimten moeten voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke overheden. En dezelfde regels als binnen gelden.
 • Drink- en eetgelegenheden mogen tot 1u ’s nachts open blijven, tenzij de lokale overheden dit wilt vervroegen

Zaken die gesloten blijven:

 • Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s, tot en met 30 juni 2020
 • Casino’s en de speelautomatenhallen, tot en met 30 juni 2020
 • Pretparken en binnenspeeltuinen, tot en met 30 juni 2020
 • Bioscopen, tot en met 30 juni 2020
 • Voor publiek toegankelijke zwembaden, tot en met 30 juni 2020
 • Kleedkamers en douches bij ruimtes met fysieke activiteiten
 • Vaste en tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en banketten, tot en met 30 juni 2020 (uitzondering: activiteiten die nu niet verboden zijn). Vanaf 1 juli 2020 zijn recepties en banketten voor een maximum van 50 personen toegelaten, je moet hier voldoen aan dezelfde voorwaarden als voor het restaurantwezen
 • Discotheken en dancings, tot en met 31 augustus 2020

Nog extra zaken voor hotels en logies, feestzalen en cateraars:

 • Hotels en logies (hotels, Airbnb, vakantiehuizen, campings…) mogen open. Voor het drink- en eetgedeelte verwijzen we naar de gids van de FOD Economie, en voor de rest naar de richtlijnen op www.heropstarthoreca.be . Qua kamerverdeling geldt de regel dat je alleen met je sociale bubbel een kamer mag delen.
 • Voor feestzalen blijft het onduidelijk of 50 mensen per groep of per vestiging toegelaten is (je kan bijvoorbeeld twee aparte zalen hebben). We hebben duidelijkheid gevraagd aan de overheid. Vanaf dat we hier antwoord op hebben, zullen we dit communiceren
 • Er is veel onduidelijkheid voor cateraars. Deze kwestie hebben we ook aangekaart. We eisen zo snel mogelijk duidelijkheid, en hopen hier gauw over te kunnen communiceren.

Infoposters:

BTW-verlaging:

 • Vanaf morgen geldt de BTW-verlaging al!
 • Meer informatie hierover vind je op de FOD Financien via deze link.

We hopen dat deze mail enige duidelijkheid heeft kunnen verschaffen, en dat we op de andere vragen snel een antwoord krijgen.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 

 
 
07 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Morgen is de dag van de heropstart voor de meeste horecazaken. Een moment waarop we lang hebben gewacht! Om jullie hier zo goed mogelijk in te begeleiden, sturen we deze Flash om twee redenen.

 • Enquête

We willen er een concreet zicht hebben wanneer iedereen zal openen. Start je maandag 8 juni? Of wacht je iets langer? Deze vragenlijst is in 30 seconden ingevuld!

Je kan de enquête hier invullen: https://nl.surveymonkey.com/r/92Y8H6M

 • Webinar met tips & tricks rond de richtlijnen

Horeca Academie lanceert vandaag en morgen samen met Hoop-consultants (Dany Dhollander, Kevin Strubbe, Dave Aertgeerts en Bart van de Cloot) een webinar met tips & tricks rond de richtlijnen op de werkvloer.

Ieder van ons heeft zijn eigen redenen om weer op te starten, maar enkele ervan heeft iedereen gemeenschappelijk: een inkomen hebben, medewerkers en gasten geruststellen en besmettingen voorkomen. De richtlijnen zijn enorm uitgebreid. Daarom willen we met deze webinar ingaan op de meest cruciale zaken.

We beginnen de webinar met een filmpje waarmee we zo veel mogelijk collega’s in de horeca mee willen ondersteunen en begeleiden. We overlopen vier blokken: het restaurant, de bar, de keuken en de communicatie/publieke ruimtes.

Na het filmpje is er tijd om je vragen in de Q&A meteen te stellen!

Je kan je registreren voor één van volgende momenten:

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 

 
 
 
06 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De superkern heeft een akkoord over een pakket historische steunmaatregelen voor de horecasector. Horeca Vlaanderen heeft van in het begin van de crisis geijverd voor deze steunmaatregelen. We zijn dan ook verheugd dat hier nu een definitief akkoord over is, maar bijkomende maatregelen blijven noodzakelijk.

Het heuglijke nieuws komt er eindelijk, vlak voor de heropstart. We sommen ze hier even op. Op de specifieke voorwaarden is het nog even wachten. Vanaf dat we extra informatie hebben dan wat hier staat, delen we je dit mee.

Tijdelijke verlaging van BTW op voeding (12% naar 6%) en non-alcoholische dranken(21% naar 6%). Dit zorgt ervoor dat naar raming ongeveer 300 miljoen euro de komende zes maanden in de horecasector blijft.

Verlenging van het overbruggingsrecht bij sluiting en lagere omzet. Zelfstandigen die niet mogen opstarten of zeven opeenvolgende dagen gesloten blijven wegens COVID-19, hebben hier recht op tot ten minste eind augustus. Wie niet verplicht moet sluiten, zal zijn aanvraag moeten motiveren. Opvallend is dat ook wie een lagere capaciteit heeft door verplichte maatregelen, kans maakt op het overbruggingsrecht. De ondernemers moeten in dit geval bewijzen dat ze op hun zakencijfer of op hun bestellingen 10% minder realiseren ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Een consumptiecheque van maximaal 300 euro. Werkgevers kunnen die cheque aankopen voor hun werknemers. Zij kunnen dit gebruiken in de Belgische horeca of bij cultuur- of sportactiviteiten. Deze cheque is (para)fiscaal vrijgesteld en maximaal 1 jaar geldig.

De tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid tot eind dit jaar.

Daarnaast is er een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus. Dit voor de bedrijven die de voorbije maanden beroep deden op de technische werkloosheid. Zodra we de gedetailleerde regeling hebben ontvangen van de diensten houden we jullie hiervan meteen op de hoogte.

“We hebben de afgelopen weken constructieve onderhandelingen gehad met de regering en nu met resultaat! Ik ben dan ook heel tevreden dat ze hiernaar geluisterd hebben en wil hen en de volmachtpartijen uitdrukkelijk bedanken. Het geeft de horeca de noodzakelijke zuurstof en hoop net voor de heropstart. Ne moeten we de komende dagen en weken voortgaan op dit elan. Want het werk is niet af, er zijn nog Vlaamse en federale maatregelen nodig. Alleen zo krijgen we de living van onze samenleving er volledig bovenop”, zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe.

We blijven je op de hoogte houden vanaf dat we meer weten over deze steunmaatregelen, en andere maatregelen die nog op til zijn.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 

 

 

 
05 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De heropening van de horeca komt eraan. En het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen legionella verspreid wordt. Een (tijdelijke) stilstand en het nadien heropstarten van sanitaire installaties in verblijfsaccomodaties (zoals bvb hotels), sportcomplexen, zwembaden, recreatiedomeinen... is een gekend risicomoment op groei en verspreiding van legionellakiemen. En het heeft ook een negatieve invloed op de kwaliteit van het drinkwater.

Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid heeft daarom een aantal richtlijnen opgemaakt. Zo kunnen gezondheidsrisico’s bij de heropstart voorkomen worden.

De richtlijnen vind je terug op hun website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella

Alsook de specifieke richtlijnen voor de heropstart van zwembaden: https://www.zorg-en-gezondheid.be/zwem-en-recreatiewater 

Met vragen hierover kan je terecht bij de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid via het e-mailadres drinkwater@vlaanderen.be .

We wensen jullie veel succes en een veilige heropstart.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
03 jun 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De Nationale Veiligheidsraad heeft zonet belangrijke beslissingen genomen. We sommen ze hier voor u op. We zullen alle informatie aanpassen op de website www.heropstarthoreca.be , vanaf dat we een nieuwe, officiële gids met richtlijnen krijgen van de bevoegde diensten. Ondertussen blijven we uiteraard beschikbaar voor eventuele vragen, maar wij vragen u om er rekening mee te houden dat de enige informatie waarover wij beschikken de informatie op de website www.heropstarthoreca.be is.

Vanaf maandag 8 juni mogen de horecazaken terug open.

Welke voorwaarden zijn veranderd/erbij gekomen?

 • Maximum 10 mensen per groep/tafel
 • Horecazaken mogen tot 1u ’s nachts open blijven

Wie mag nog niet open?

 •  Speelhallen: ten vroegste vanaf 1 juli. Hier gaat het om plaatsen waarbij zaken door velen wordt aangeraakt, bijvoorbeeld casino’s.
 •  Feestzalen: ten vroegste vanaf 1 juli. Vanaf heropening zullen dezelfde maatregelen als voor andere horecazaken gevolgd. Maximum 50 aanwezigen zijn toegestaan.
 • Binnenspeeltuinen: ten vroegste vanaf 1 juli.
 • Zwembaden, wellness e.d.: ten vroegste vanaf 1 juli.
 • Nachtclubs, fuiven, discotheken e.d.: niet toegelaten voor eind augustus.

Extra steunmaatregelen

Omdat de vrees bestaat dat de huidige maatregelen een zware impact hebben op de rendabiliteit, heeft de Nationale Veiligheidsraad bevestigd dat er deze week nog gewerkt wordt aan doelgerichte maatregelen om onze sector te ondersteunen.

We juichen dat toe, en zullen erop aandringen dat er deze week nog duidelijkheid komt over die extra steunmaatregelen. Zo heeft iedereen de kans om te bekijken wat haalbaar is. Horeca Vlaanderen zal daar voor blijven vechten.

We kijken uit naar een mooie heropstart volgende week maandag. Veel succes iedereen!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 

 
 

mei 2020

30 mei 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De Nationale Veiligheidsraad moet volgende week nog beslissen of de horeca op 8 juni opengaat of niet. Ook over de toegestane capaciteit en de hoeveelheid gasten per tafel/groep moet de Nationale Veiligheidsraad, na het advies van de GEES, helaas nog een beslissing nemen komende week.

Wat we wél al kunnen meegeven, is een uitgebreide gids die je volledig voorbereidt op een mogelijke heropstart. Je vindt er algemene richtlijnen voor jou als ondernemer, maar ook voor personeel, gasten en leveranciers. Daarnaast zijn er ook protocolfiches met alle informatie per onderdeel van uw zaak (verbruikszaal, keuken, sanitair…). Deze zijn opgedeeld in drie fiches: Hotels en logies, eetgelegenheden en drinkgelegenheden.

De situatie zal niet dezelfde zijn zoals voor 14 maart 2020. Zolang er geen vaccin is, zal het horecalandschap er anders uitzien. Zoals toen bij de start van de besprekingen op tafel lag dat cafés niet gelijktijdig konden opengaan. Dit kon voor ons niet en we hebben meteen geijverd voor gelijke regels en kansen voor iedereen.

We pleiten er ook voor dat wie niet rendabel kan opengaan of gesloten moet blijven bij de start steeds moet kunnen blijven genieten van steunmaatregelen. Zo geraken we allemaal samen door deze moeilijke periode. Want we willen allemaal snel terug het 'oude' normaal.

Je kan de gids bekijken en downloaden via onze speciaal aangemaakte site
www.heropstarthoreca.be

Je vindt er de richtlijnen, de protocolfiches, FAQ’s en ook een handige infoposter voor de klanten die je aan de ingang van je zaak kan hangen.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
24 mei 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Er is na meer dan twee maanden lockdown dringend duidelijkheid en perspectief nodigvoor onze prachtige horecasector. Graag geven we u als lid een stand van zaken mee van de lopende besprekingen. 

We ijveren voor een heropening van de sector op 8 juni . Maar we zijn er ons van bewust dat we afhankelijk blijven van de evolutie van het virus. De Nationale Veiligheidsraad wil een beslissing communiceren op woensdag 3 juni. Dat is te laat, wij eisen dat de beslissing er deze week al komt. Dit is essentieel om alle voorbereidingen te kunnen treffen om veilig en operationeel te kunnen starten op 8 juni.

We blijven die problematiek aankaarten. Daarnaast overleggen we binnen de taskforce ‘Horeca’ met de werkgevers- en werknemersorganisaties, de bevoegde ministers en vertegenwoordigers van de GEES. We pleiten ervoor dat werken binnen de regels haalbaar én betaalbaar moet zijn.

We hopen u spoedig een sectorgids te kunnen sturen. Deze gids omvat richtlijnen voor de ondernemers, het personeel, de gasten en de leveranciers. Zo zal iedereen weten wat van hem of haar verwacht wordt, om toch in deze moeilijke tijden te kunnen genieten van de horeca.

Daarnaast voorzien we per type horecazaak een concrete fiche. Zodra deze is goedgekeurd door de GEES en de overheid stellen we ze jullie meteen ter beschikking via een “Flash” en via al onze Horeca Vlaanderen-kanalen. Doe ondertussen geen onnodige investeringen en wacht deze gids af. 

Zoals u misschien gezien heeft op onze socialemediakanalen zijn ook de besprekingen met de verscheidene regeringen lopende over een bijkomende pakket steunmaatregelen. Horeca Vlaanderen legde een ambitieus en becijferd horeca-relanceplan neer om het maximale binnen te halen voor de sector, met de ambitie om zo snel mogelijk een volledig politiek akkoord hiervoor te vinden.  Hierover geven we aanstaande dinsdag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers toelichting aan de volksvertegenwoordigers.

Je kan het interview van CEO Matthias De Caluwe in De Zondag, met onze vraag om duidelijkheid, hier lezen.

We houden jullie de komende dagen en weken steeds op de hoogte vanaf dat er officiële beslissingen zijn die kunnen gecommuniceerd worden.

Ondertussen blijven we via verschillende kanalen beschikbaar voor jullie vragen.

We vechten verder voor uw toekomst!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
21 mei 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De dag van de Grootste Buurtbistro nadert. Daarom wilden we nog even enkele zaken meegeven.

Hou er rekening mee dat de huidige wetgeving en regels blijven gelden. Iedereen moet in zijn eigen kot eten, en alleen maaltijden mogen afgehaald worden.

Opzet van de dag? Op zaterdag 23 mei wil de Grootste Buurtbistro ervoor zorgen dat iedereen massaal takeaway of delivery doet. Klanten maken daarna een virtuele tafel via videogesprek, en genieten zo van een digitaal onderonsje met een heerlijke maaltijd erbij. En ze kunnen verrast worden door een Bekende Vlaming die misschien digitaal mee aan tafel schuift. 
 

Heb je vragen? Contacteer dan de initiatiefnemers Giveaday en DinnerGift.

We hopen dat iedereen samen minstens 100.000 maaltijden via takeaway of levering besteld bij lokale Vlaamse horeca nu zaterdag 23 mei!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
 
19 mei 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Wie vaste of mobiele bewakingscamera’s heeft, en deze nog niet heeft aangegeven viawww.aangiftecamera.be , moet dit doen vóór 25 mei 2020. Vroeger moest je camera’s aangeven bij de Privacycommissie, nu moet dat via de politie - en dus deze site - gebeuren. De juistheid van de aangifte moet ook jaarlijks gecontroleerd én gevalideerd worden. Doe je de jaarlijkse validering niet, dan kunnen de gegevens als ongeldig beschouwd worden en kunnen ze uit de gegevensdatabank geschrapt worden.

Twee jaar geleden is de aangifteplicht voor camera’s aangepast. We publiceerden hierover destijds een artikel in Horeca Echo, maar willen je – omdat de deadline van 25 mei 2020 nadert - hieraan nog even herinneren. Geef dus je bewakingscamera’s niet meer aan bij de Privacycommissie, maar wel bij de politie. Dat doe je via de site www.aangiftecamera.be. Inloggen kan met je elektronische identiteitskaart of token.

Zowel voor vaste als mobiele bewakingscamera’s moet je (opnieuw) een aangifte doen. Bewakingscamera’s die in je privéwoning hangen, moeten uiteraard niet aangegeven worden.
Je moet een aangifte doen per plaats die door camera’s worden bewaakt.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
15 mei 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Om de horecasector een hart onder de riem te steken, organiseren de initiatiefnemers van onder andere ‘De Nationale Naaiactie’ op zaterdag 23 mei de Grootste Buurtbistro.

Horeca Vlaanderen slaat samen met Giveaday.beDinnerGift.be, en andere partners de handen in elkaar voor het gezelligste takeout-buurtfeest vanop afstand sinds mensenheugenis. Van ontbijt tot avondmaal, voor een klein hapje of een uitgebreide maaltijd. Iedereen kan zich inschrijven!

We roepen iedereen op om op zaterdag 23 mei een groot moment van gezelligheid te creëren. We dagen iedereen uit om samen minstens 100.000 maaltijden en drank via takeaway of levering te bestellen bij lokale Vlaamse horeca. Het doel is om doorheen heel de gemeente gezellige straatfeesten op afstand te creëren en jullie een steuntje in de rug te geven.

Concreet: schrijf je als ondernemer in en organiseer op zaterdag 23 mei grootschalige takeaway of leveringen. Laat zo gasten thuis genieten van het heerlijke eten, terwijl ze er via videogesprek een eetfestijn van maken met familie, vrienden, buren…
 

Registreer je onderneming nu!

 1. Schrijf je horecazaak in via: www.degrootstebuurtbistro.be
 2. Deel deze boodschap via je eigen online kanalen
 3. Bereid je voor op 23/05 voor extra bestellingen of tijdelijke opening (enkel afhaal en levering) !

Hopelijk doen jullie mee en kunnen we zo de horeca een extra duwtje in de rug geven, terwijl we keihard voortwerken aan een veilige en rendabele heropstart!

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
08 mei 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer,
 

De online minitraining “Hoe je beverage cost berekenen” is een samenwerking tussen Horeca Forma en Horeca Vlaanderen.

Meer winst per tafel enkel en alleen door dranken? Door het berekenen van de beverage kost, kan jij juist de drankjes met een hogere marge aanprijzen bij je gasten! Maar hoe bereken je dat nu juist, die beverage cost?  Leer het allemaal tijdens deze minitraining met Dany D’Hollander op dinsdag 12/06 om 14u.

Op het programma:

 • Je beverage (dranken) cost berekenen: opfrissing & aandachtspunten
 • Demo van gratis app voor F&B berekening
 • Welke marges neem ik op welke dranken?
 • To do’s voor de opstart na corona

Wil je meevolgen?

 - Dit is een gratis Zoom-Webinar
 - Wenst u zeker deel te nemen, registreer u hier
Zo ontvang je tijdig alle informatie om de sessie te volgen.
 

Je zag misschien eerder al de online traning “Hoe je foodcost berekenen” deze opleiding is gebaseerd op dezelfde principes, maar deze keer de focus op dranken.

Vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen 

 
07 mei 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer,
 

Maandag 11 mei om 11u organiseert Horeca Academie en gratis webinar, deze keer met als onderwerp: 

Time & selfmanagement
 

 • Overkomt het jou ook vaak? De dag vol goede bedoelingen starten (bijv. ‘Ik ga vandaag mijn administratie 100% bijwerken’) en ’s avonds toch moeten vaststellen dat je er niet toe gekomen bent?
 • Kan je een paar uren per week ‘bijmaken’ zodat je beter rond geraakt?
 • Of wil je gewoon wat meer vrije tijd hebben?
 • Sta je er voor open dat software efficiëntie kan brengen in je zaak?

Allemaal goede redenen om dit webinar te volgen. Je leert op een 45 minuten de belangrijkste tips rond time & selfmanagement en op de koop toe krijg je nog wat softwaresuggesties.

Na de sessie heb je de mogelijkheid om via de Q&A nog vragen te stellen aan de docent.

U kan hier vooraf registreren. 
Zo ontvang je tijdig alle informatie om de sessie te volgen.

Vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

 
 
06 mei 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

De Nationale Veiligheidsraad heeft meegedeeld dat de situatie voor de horecasector momenteel ongewijzigd blijft, behalve voor individuele kraampjes. De premier vertelde dat ondernemers met een individueel (voedings)kraam met hun burgemeester kunnen bespreken of ze al dan niet terug open kunnen gaan. Er is hierover echter nog onduidelijkheid (wat verstaan ze onder voedingskraam, bijvoorbeeld). “Om misverstanden te vermijden vragen we hierover snel verduidelijking. Daarnaast zijn we in overleg over de voorwaarden om onze sector zo snel mogelijk van start te laten gaan na 8 juni”, zegt onze CEO Matthias De Caluwe.

Horeca Vlaanderen vraagt verduidelijking over de regeling voor onze voedingskramen. Vanaf dat hierover meer informatie over is, zullen we dit ook communiceren. Voor de rest van de horecasector blijft de situatie ongewijzigd. Zoals eerder is meegegeven, is de datum voor de heropstart ten vroegste 8 juni. Dat is nog geen definitieve datum. 

“We zijn in overleg om zo snel mogelijk te kunnen communiceren over wanneer de heropstart kan, en onder welke voorwaarden. De gezondheid van iedereen moet gegarandeerd blijven, maar het moet ook rendabel zijn om open te doen. Daarom zijn begeleidende steunmaatregelen essentieel”, aldus De Caluwe 

De heropstart voor de horeca zal onder meer afhankelijk zijn van de impact van de versoepelingen in andere sectoren de komende weken. “Ik wil dan ook iedere Belg oproepen om alles verder strikt na te leven de komende weken. Zo kan onze sector terug van start gaan en kunnen we weer samen genieten. Want geef toe dat we dit toch enorm missen”, zegt De Caluwe.

Je kunt dit bericht nalezen via deze link.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
05 mei 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Hoe zorg je ervoor dat jouw website online goed vindbaar wordt?
Welke informatie is onmisbaar en wat kan je doen om je site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor jouw potentiële klanten?
Op deze en andere vragen krijg je morgen een antwoord in een nieuw, gratis webinar van Horeca Vlaanderen!

Doeltreffende websites

 

In onze gratis sessie van woensdag 6 mei om 11u ontdek je er alles over.
 

Je kan vooraf registreren, klik hier.
Zo ontvang je tijdig alle informatie om de sessie te volgen.

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
04 mei 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Dé meest winstgevende uitdaging voor een horeca ondernemer?

Overschakelen naar een duurzame horeca

Een gestructureerde aanpak is dan wel onmisbaar.
Wanneer je daarin slaagt, kan je meer geld verdienen door minder te werken. En wie wilt dat nu niet?

Vanuit vijf invalshoeken biedt het duurzaamheidsfundament een overzichtelijk te volgen to-dolist, die elke ondernemer op maat van zijn bedrijf kan invullen en uitvoeren.

In onze gratis sessie van maandag 4 mei om 11u ontdek je er alles over.
U kan hier vooraf registreren. 
Zo ontvang je tijdig alle informatie om de sessie te volgen.

 

Na afloop van de sessie polsen we graag naar jouw feedback.

 

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 

april 2020

27 apr 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer;  

Dinsdag 28 april om 14u organiseert Horeca Academie samen met Horeca Forma weer een gratis webinar, deze keer met als onderwerp: 

Heropstarten met de juiste foodcost
 

In deze sessie vertelt onze foodcostexpert wat je nu kan doen om straks bij de heropening je rendement op peil te houden. Je krijg antwoorden op vragen als;

 • hoe bereken je je foodcost?
 • welke tools kan je daarvoor gebruiken?
 • welke margedoelstellingen stel je voor een gerecht?
 • tips voor de heropstart
 • management, de nieuwe culinaire vakterm in 2020

Na de sessie heb je de mogelijkheid om via de Q&A nog vragen te stellen aan de docent. 

U kan hier vooraf registreren. Zo ontvang je tijdig alle informatie om de sessie te volgen. 

Na afloop van de sessie polsen we graag naar jouw feedback. 

Vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen 

 
 
22 apr 2020

Geachte lid,

Beste ondernemer,

Vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) mochten wij een aantal antwoorden ontvangen op veelgestelde vragen in verband met de hinderpremie (4000 euro) en de compensatiepremie (3000 euro).

Wanneer wordt de hinderpremie van 160 euro per dag uitbetaald? 

VLAIO start vanaf 19 april met de uitbetalingen van de dagpremies voor de periode van 6 t.e.m. 19 april. De daaropvolgende periode wordt betaald vanaf 3 mei. Hiervoor dient geen nieuwe aanvraag worden ingediend. 

Is de corona-hinderpremie belastbaar? 

De corona-hinderpremie is belastingvrij.

Toekenning hinderpremie per vestiging: interpretatie “voltijds personeelslid”

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één VTE). VLAIO bevestigt dat het gaat om 1 VTE en geen voltijdse “kop/persoon”. Het kan met andere woorden ook 0,5 VTE + 0,5 VTE of 0,7 + 0,3, VTE, enzovoort.

Stand van zaken Compensatiepremie (bij niet-verplichte sluiting)

VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten. Alle tot nu toe beschikbare informatie over de compensatiepremie vind je hier:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie

Hou dus zeker deze website in het oog.

Verdere vragen

Over verdere vragen (zoals de looptijd van de premies of de geschatte openingsdatum van horeca enz.) kunnen wij momenteel nog geen antwoord bieden. Wij kennen de vragen die leven op het terrein en werken er elke dag aan om voor u duidelijkheid te verschaffen over de openstaande vragen. Horeca Vlaanderen treedt in overleg met de Exitgroep om de belangen van de sector zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen en zo snel als mogelijk duidelijkheid te vragen.

 

Met vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

 

 
20 apr 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer;

In deze gratis webinar, legt Filip Nicasi je uit hoe je ook in tijden van corona cashflow kan blijven genereren.

Je ziet onder andere:
✔️ Cash in: wat doet overheid voor jou vs. wat kan je zelf doen?
✔️ Cash out: hoe kan je zelf vaste kosten beperken vs. waar steunt de overheid?
✔️ Je hoort ook over initiatieven die momenteel lopen en je een duwtje in de rug kunnen geven.

Na de sessie heb je de mogelijkheid om via de Q&A nog vragen te stellen aan de docent.

Inschrijven kan via volgende link: https://zoom.us/webinar/register/WN_iyZ6CPkgRLCUlrvcERnyVw

Deze opleiding is gratis en gaat door via Zoom, ze zal een 40 minuten duren. Je ontvangt voor we van start gaan de nodige gegevens om deel te nemen.

Na afloop van de sessie polsen we graag naar jouw feedback.
 

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
15 apr 2020

Geachte ondernemer,
Beste lid,

Graag houden wij u op de hoogte van nieuwe coronamaatregelen.

De FOD Financiën kondigde zonet maatregelen aan betreffende de forfaitaire belastingsplichtingen.

Sommige forfaitaire belastingplichtigen kunnen een inventaris van hun niet-verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis. Hieronder vallen ook een aantal horeca-subcategorieën.

Wij begrijpen dat deze informatie voor u misschien (te) laat komt, maar wij hebben deze mededeling van de FOD Financiën ook pas recentelijk ontvangen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-steunmaatregelen-forfaitaire-belastingplichtigen

Voor specifieke vragen over deze maatregel, gelieve zich te wenden tot uw boekhouder.

Met vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

15 apr 2020

Update uitbetalingen dagpremies corona-hinderpremie

Agentschap Innoveren & Ondernemen start op 19 april met de uitbetalingen van de dagpremies van 160 euro. 

Op het einde volgt dan de totale afrekening, maar de eerste dagpremies worden al vanaf volgende week betaald. Dit maakte minister Crevits zonet bekend via Twitter.

 
 
 
14 apr 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer;

Vorige week vond de eerste “Horeca Academie bij jou thuis, gratis en online!” plaats. We kunnen spreken van een succes, 205 ondernemers namen deel aan de opleiding.

Woensdag 15 april om 11u organiseert Horeca Academie opnieuw een gratis webinar, deze keer met als onderwerp:
 

Leren onderhandelen: een meerwaarde voor jouw horecazaak.

Altijd al beter willen worden in onderhandelen? Nu is het moment op deze skill bij te schaven!

In deze sessie van ongeveer 40 minuten toont Filip Nicasi je de verschillende onderhandelingsstijlen. Hij zal je leren hoe je je het best voorbereid op een onderhandelingsgesprek. Bovendien krijg je concrete tips om de onderhandeling in goede banen te leiden.

U kan hier vooraf registreren. Zo ontvang je tijdig alle informatie om de sessie te volgen.

Na afloop van de sessie polsen we graag naar jouw feedback.
 

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
 
10 apr 2020

Geachte ondernemer,
Beste lid,

Goed nieuws! Sabam en Horeca Vlaanderen zijn overeengekomen om een solidariteitskorting toe te staan die overeenkomt met 1 maand auteursrechten.

In totaal gaat het voor de hele horesector om een bedrag van bijna 2 miljoen euro aan auteursrechten. De horecazaken die verplicht gesloten zijn wegens de maatregelen van de overheid kunnen deze solidariteitskorting eenvoudig en snel aanvragen via de site van het uniek platform Unisono (de aanvraagmodule is weldra beschikbaar).

Deze korting op het gedeelte auteursrechten wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald, mocht de bijdrage al betaald zijn. Deze 1/12 kwijtschelding is geldig voor iedereen die al betaald heeft of nog moet betalen.

Horeca Vlaanderen heeft hier hard voor geijverd en is dan ook tevreden dat we hier tot een constructief akkoord zijn gekomen. “Wij zijn tevreden dat SABAM ingaat op onze aanvraag met dit constructief voorstel als resultaat. Het zou immers nogal vreemd zijn om de horeca uitbaters bijdragen te laten betalen als er geen muziek kan gespeeld worden. We blijven verder onderhandelen met andere stakeholders. Want iedere euro telt! ”, reageert Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

Wij houden u op de hoogte als de aanvraagmodule beschikbaar is!

Met vriendelijke groet
Horeca Vlaanderen

 
 
09 apr 2020

Geachte ondernemer, 
Beste lid, 

Wij stellen u graag op de hoogte van nieuwe regelgeving omtrent het overbruggingsrecht voor mensen in bijberoep-statuut en gepensioneerden die nog een zelfstandige activiteit uitvoeren. 

Hierbij kunt u de nodige informatie terugvinden: 

Zelfstandigen actief na hun pensionering van wie het inkomen hoger is dan 6.996,89 euro (verplichte kwartaalbijdrage ten minste gelijk aan 257,14 €) kunnen ook genieten van het gedeeltelijke overbruggingsrecht: 807 euro/maand (met gezinslast), 645 euro (zonder gezinslast), met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro.

Zelfstandigen in bijbroep: bijberoepers van wie de inkomsten zich situeren tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, zullen een gedeeltelijk overbruggingsrecht kunnen genieten.

Het gaat dus om de zelfstandigen in bijberoep die in 2020 een verplichte kwartaalbijdrage betalen tussen 358,59 en 717,17 euro. De financiële uitkering zal 645 euro/maand bedragen (807 euro/maand met gezinslast), met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten ten belope van 1.614 euro.

Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen.

De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds.

Vanaf wij verdere info hebben, houden wij u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
02 apr 2020

Geachte ondernemer,

Beste lid,

Horeca Vlaanderen is dagelijks in de weer om de belangen van haar ondernemers te verdedigen. 
Graag willen we de omvang en impact van de facturen van de nutsbedrijven (water, elektriciteit...) beter in kaart brengen.

Om een correct en representatief zicht te krijgen op de problematiek en de stand van zaken in de sector, stelden wij een enquête op.

Mogen wij u vriendelijk vragen deze in te vullen? Uw gegevens zijn anoniem.

VUL DE ENQUETE HIER IN

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Hierdoor kunnen wij met concrete cijfers aan de onderhandelingstafel komen.

Met vriendelijke groet
Horeca Vlaanderen

 
 
01 apr 2020

Geachte ondernemer, 
Beste lid,

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd dat ze ondernemingen financieel gaan ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.

Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Hierbij kunt u de voorwaarden terugvinden: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

U kunt best contact opnemen met uw bank om dit te bespreken.

Mochten er problemen zijn met de aanvraag hiervan, mag u deze steeds melden via info@horeca.be. Op die manier kunnen we dit doorgeven. 

Met vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen 

 
01 apr 2020

Geachte ondernemer,
Beste lid, 

Graag houden we u op de hoogte van de steunmaatregelen die de Vlaamse Regering neemt voor bedrijven die geïmpacteerd zijn door het coronavirus. Ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis kunnen steun krijgen. Horeca Vlaanderen heeft hier hard op aangedrongen zodat ook deze groep die niet onder de hinderpremie van 4000 euro viel, niet in de kou bleef staan. Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten, maar wel financiële gevolgen dragen, krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren. Dat is positief nieuws voor onze cateraars, koks-aan-huis, foodtrucks… 

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Deze premie van 3000 euro is gericht op ondernemers die niet verplicht moesten sluiten, maar wél negatieve gevolgen ondervinden van deze crisis. Om recht te hebben op de premie dient de onderneming een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Verdere informatie over de modaliteiten kunt u hier terugvinden:

Steunmaatregel

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

Horeca Vlaanderen heeft zware inspanningen geleverd om ook voor deze groep ondernemers een compensatie te voorzien. We zijn ook tevreden dat de Vlaamse regering hierin tegemoet komt. 

#samensterk

Met vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 

maart 2020

29 mrt 2020

Geachte ondernemer,
Beste lid,

Helaas hebben wij samen met u vrijdag vernomen dat de coronamaatregelen, waaronder ook de sluiting van cafés en restaurants onder vallen, zullen worden verlengd tot (minimum) 19 april 2020. Take-away en levering blijft mogelijk, mits de social distancing-regels worden gerespecteerd. 

Wij benadrukken dat wij er ons van bewust zijn dat momenteel bepaalde steunmaatregelen tekortschieten, bijvoorbeeld voor onze cateraars. Ook hier hebben wij aangedrongen op een snelle oplossing. Laat het duidelijk zijn dat Horeca Vlaanderen vecht voor de belangen van iedereen in dit horeca-huis! Nieuwe problemen kaarten wij steeds aan bij de bevoegde instanties.

Vanaf wij meer informatie hebben, zullen wij u op de hoogte houden. Hou zeker ook onze Facebookpagina in het oog voor updates. 

De verlenging is uiteraard een zware klap voor onze sector. Dit weekend benadrukte CEO Matthias De Caluwe deze kritieke situatie nogmaals in Het Nieuwsblad en dringt aan op meer maatregelen.

Lees hier het artikel dat verscheen in de krant :

De horeca stevent door het verlengen van de maatregelen tot 19 april al af op een omzetverlies van 1,7 miljard euro. “Willen we dat er na deze crisis nog een horeca overschiet, dan zijn er steunmaatregelen nodig tot minstens eind 2021”, zegt Matthias De Caluwe (37), CEO van Horeca Vlaanderen, die door de donkerste weken van zijn leven gaat. Vier dagen voor het nieuws dat de horeca volledig dicht moest, overleed zijn vader. “Zelfs in moeilijke tijden moet je er nog staan.”

Bij een eerste berekening liet Horeca Vlaanderen weten dat er 800 miljoen euro omzetverlies zou zijn. Nu de maatregelen verlengd worden van drie naar vijf weken sluiting, wordt dat cijfer meer dan verdubbeld. “Omdat we nu ook rekening houden met de hotelsector én de horeca op deze manier de winstgevende paasvakantie mist. Het wordt een drama. De aanslagen van 2016 gaven al een mokerslag van 224 miljoen euro. Nu zitten we daar fors boven. Verlengen ze naar 3 mei, dan spreken we al over tien keer zoveel. De laatste dagen hoorde ik veel leden. Sommigen weenden. Volwassen mensen. Maar wat wil je? De horeca staat bovenaan de lijst qua faillissementsgraad. Vorig jaar moesten 33 van de 1.000 zaken stoppen. Het gemiddelde over alle sectoren heen is 11 op de 1.000. Dan weet je dat deze sector geen marge heeft. We snappen dat de maatregelen noodzakelijk zijn en hadden wel een verlenging verwacht, maar het komt toch hard aan.”

Redelijkheid gevraagd

Op de vraag hoeveel horecazaken er kunnen verdwijnen, antwoordt hij niet. “We gaan ervan uit dat we niemand achterlaten. Dat klinkt misschien naïef, maar we moeten het wel proberen. Dus klop ik overal aan. Elke euro telt. Dat is ons motto. Na die bewuste persconferentie van 12 maart zijn we eerst de politiek om steunmaatregelen gaan vragen. Die zijn er met de hinderpremie en het overbruggingsrecht al voor een stuk. Nu is het zaak om ook buiten de politiek te pleiten voor redelijkheid. De lopende kosten moeten zo veel mogelijk slinken. We vroegen brouwers om indien mogelijk de huren van panden kwijt te schelden of op te schorten. Daar kregen we respons op. Ook de nutsbedrijven zouden de voorschotfacturen nu kunnen verlagen naar het minimum. En de banken moeten onze dossiers het volgende anderhalf jaar echt eens met een andere bril bekijken. De horeca staat doorgaans niet op hun lijst met favoriete klanten, maar nu moeten ze iedereen een eerlijke kans geven op krediet en respijt om deze overmachtssituatie te overleven. Ik pleit zelfs voor een tijdelijke cel met externe experten om de aanvragen vanuit de horeca te beoordelen. Zo is er geen vooringenomenheid meer. Nu spelen banken rechter en partij.”

Hij vraagt ook aan multinationals om bij te springen. “Mijn boodschap aan bedrijven zoals Booking.com is duidelijk: verklein die hoge commissies even. En willen ze dat niet, dan vraag ik iedereen om zodra de tijden het weer toelaten, rechtstreeks te reserveren bij de hotels. Dan gaan alle centen naar onze lokale economie.”

Injectie van 375 miljoen euro

Binnenkort wil hij opnieuw met de bevoegde ministers aan tafel te zitten. “We vragen onder andere om de btw op non-alcoholische dranken tijdelijk te verlagen van 21 naar 6 procent zoals in de supermarkt. Want eens de horeca heropent, zullen die zaakvoerders de nodige zuurstof moeten krijgen. De uitgestelde facturen zullen dan weer in de bus vallen, maar ik vrees dat de zaken niet vanaf dag één opnieuw vol zullen zitten. Het horecabezoek zal maar gestaag groeien. Door die btw-verlaging tot en met eind 2021 – langer vragen we nu niet – geef je een injectie van zo’n 375 miljoen euro. Verkopen ze dan een glas cola, dan houden ze er meer aan over om met die centen hun verplichtingen na te komen. 375 miljoen euro lijkt veel, maar als er 50 procent meer faillissementen en stopzettingen komen en ook nog eens 50 procent minder starters, dan kost het de staat al meer aan verloren btw- en RSZ-opbrengsten.”

 

Woensdag 1 april is hij twee jaar CEO van Horeca Vlaanderen. “Bewogen jaren. Toen ik startte, voelde de sector pas de gevolgen van de verplichte invoering van de witte kassa in 2016. En nu deze mokerslag.” Eén die ook nog eens viel tijdens de moeilijkste momenten van zijn leven. “Mijn vader is de zondag voor het invoeren van de maatregelen overleden. We hebben in zeer beperkte kring afscheid van hem moeten nemen. Dat is niet de manier waarop je dat wil. Ik ga door de donkerste weken uit mijn leven. Maar toch moet ik er blijven staan. Dat leerde ik van hem. ‘Je speelt met de kaarten die je krijgt’, zei hij vaak. ‘Soms zijn dat goede, soms slechte. Dan mag je er één minuut triest over zijn, maar daarna moet je verder.’ Dat is wat ik nu doe. Verder doen. Knokken voor onze 60.000 ondernemers. Iets wat iedereen moet doen als we deze zomer nog op ons favoriete terras een koffie of pint willen drinken.”

#samensterk in deze periode!

 

Met vriendelijke groet

Horeca Vlaanderen

 
 
27 mrt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer, 

Vanaf deze ochtend is de aanvraagapplicatie voor de Vlaamse corona-hinderpremie online geplaatst op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

De aanvraag indienen is mogelijk tot en met 5 mei 2020. Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting, zal die ook krijgen. De uitbetaling van de premie volgt binnen de 14 dagen. 

Klik hier naar de pagina:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan . Daar vindt u rechtsboven het knopje "AANVRAGEN". 

Opgelet: er zal een stormloop zijn om de aanvraag te doen, dus mogelijk wordt u in een wachtrij geplaatst. 

Met vriendelijke groet,

Horeca Vlaanderen

 
 
26 mrt 2020

Geachte ondernemer,
Beste lid,

Na overleg tussen het unieke platform Unisono (een samenwerking tussen Sabam en de Billijke Vergoeding) en Horeca Vlaanderen is er een oplossing voor horecazaken gevonden wat betreft de Unisono-factuur :

 • Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.
 • Unisono schort het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo willen wij er mee voor zorgen dat zelfstandigen en bedrijven de nodige zuurstof krijgen om de verplichte sluitingsperiode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is blij met deze constructieve stap en zoekt verder naar oplossingen, want elke euro telt op dit moment voor onze sector. Beide partijen beseffen dat de auteurs /artiesten en de horeca rechtstreeks met elkaar verbonden en dus getroffen zijn in deze periode.

Wij blijven verder ijveren voor een goede oplossing om zoveel als mogelijk verder zuurstof te geven aan onze horeca-ondernemers.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van Unisono https://www.unisono.be/nl. U kunt Unisono telefonisch bereiken via 02 286 82 11. Dit kan elke werkdag van 9u30 tot 13u.

Wij blijven volop inzetten bij verschillende stakeholders om voor uw belangen te strijden!

Met vriendelijke groet, 
Horeca Vlaanderen

 
 
22 mrt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Graag houden we u op hoogte van nieuwe maatregelen die de federale regering heeft genomen om de economische schade van het coronavirus in te perken.

Horeca Vlaanderen is tevreden met deze maatregelen, want pleitte er hard voor de afgelopen week.

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven in stand te houden.

 Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 1. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

Wij raden u dus zeker aan om direct contact op te nemen met uw financiële instelling om te zien wat voor u en uw onderneming mogelijk is onder deze maatregelen. Signaleer ons eventuele problemen zodat we deze kunnen aankaarten!

Wij blijven verder ijveren voor uw belangen en houden u op de hoogte als we meer informatie hebben.

#samensterk

#elkeeurotelt

Met vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

 
 
22 mrt 2020


Beste horeca-ondernemer,
Geacht lid,

1 week geleden werden we helaas allemaal wakker in een andere wereld.

Een wereld waarin het plots stil werd. Geen muziek meer uit de boxen, geen lopende tapkranen, gesloten deuren bij de restaurants en lege hotels. Dat alles in plaats van jullie warme gastvrijheid.

En dat heel voelt echt bij iedereen vreemd aan, onwezenlijk zelfs. Het beste bewijs dat onze horecasector naast een economische ook een enorme sociale rol speelt in het leven van iedere Belg.

Vanaf die bewuste donderdagnacht vochten we met Horeca Vlaanderen bij alle regeringen, administraties en lokale besturen vanop de eerste rij mee voor tastbare maatregelen om jullie ademruimte te geven. Met direct resultaat: o.a. de hinderpremie, het overbruggingsrecht, uitstel van betalingen en tijdelijke werkloosheid voor het personeel… Allemaal maatregelen waar Horeca Vlaanderen haar rol heeft in gespeeld.

Maar er is nood aan meer… Enerzijds verder uitstel en steun en anderzijds verlichting van alle lasten. We pleiten onder andere voor een BTW-verlaging om het overleven van onze sector na de  heropstart te garanderen.

Daarnaast hebben we gestreden voor een directe en vlotte toegang tot financiering of opschorting van kredieten. Met een maximale inzet van alle stakeholders (banken, brouwerijen , leveranciers, verhuurders… ) kunnen we de toekomst van meer als 35 800 Vlaamse horecaondernemingen vrijwaren. Dat is de enige sleutel tot succes.

Ook de komende uren, dagen en weken voor blijven wij strijden tot we door deze periode zijn!

Blijf onze communicatiekanalen volgen om op de hoogte te blijven en heb je vragen of suggesties, laat het ons zeker weten.  Heel onze Horeca Vlaanderen-ploeg staat voor jullie klaar!

Ondersteun en zorg ondertussen voor elkaar en uw naasten.  Nu meer dan ooit!

De uitdaging is groot. Maar onze vastberadenheid onverwoestbaar!
#Samensterk en dan vechten we ons hierdoor.

Warme groet
Matthias De Caluwe

 
 
 
 
20 mrt 2020

#elkeeurotelt: Horeca Vlaanderen op de barricade voor flexibele huurregeling ! 

Beste lid,
Geachte ondernemer, 

Horeca Vlaanderen beseft ten volle de ernst van deze ‘Horeca lockdown’. Daarom gingen wij aan tafel met de brouwerijen om te zien wat mogelijk is in deze situati.

Horeca Vlaanderen roept op om, naast de politieke maatregelen, ook te bekijken wat ondernemers voor elkaar kunnen doen. De sectorfederatie deed deze oproep o.a. in het programma “De Zevende Dag”. “Het is cruciaal voor onze ondernemers tijdens deze ‘Horeca Lockdown’ om de vaste kosten onder controle te houden en het dus leefbaar te houden voor de ondernemers. Huurgelden zijn hiervan een essentieel onderdeel. Vele brouwerijen doen inspanningen om een tegemoetkoming te bieden wat betreft die huurkost. Daar zijn we enorm blij mee. Daarnaast vragen we ook met aandrang aan alle andere eigenaars van vastgoed om mee te werken aan een flexibele huurregeling. Zij kunnen helaas makkelijker overbruggingen aanvragen bij financiële instellingen dan onze ondernemers. Dus toon uw hart en zorg voor leefbaarheid in de sector”, roept CEO Matthias De Caluwe op. 

De afgelopen dagen gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen (AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,…). De steunmaatregelen die ze namen naar de horeca toe zijn een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen…

“Elke brouwerij bekijkt wat mogelijk is voor hen, maar de solidariteit om de ‘Horeca Lockdown’ te overleven is groot bij hen en daar zijn we enorm blij mee. Cruciaal voor onze ondernemers in deze ‘Horeca Lockdown’ is de vaste kosten onder controle houden en als ondernemer wat ademruimte te vinden. Sommige brouwerijen schelden de huur kwijt, andere schorten deze op en spreiden de verschuldigde huur over de komende maanden. Belangrijk hier is dat het over een lange periode gaat zodat je bij de opstartmaanden niet meteen te veel kosten hebt die samenkomen”, aldus Matthias De Caluwe CEO Horeca Vlaanderen.

Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… zijn belangrijk. “Wij roepen onze ondernemers op om contact op te nemen met hun brouwerij om afspraken te maken, want alles is echt maatwerk per onderneming”, benadrukt Horeca Vlaanderen.

Dringende oproep naar de andere eigenaars van horecavastgoed : wees flexibel! 

Brouwerijen zijn maar voor een fractie eigenaar of hoofdhuurder van horecapanden. Dus de sleutel ligt bij alle vastgoedeigenaars die verhuren aan horeca. “Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Wij vragen dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Dus zoek mee naar oplossingen voor deze periode hoelang ze ook duurt. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers. Dus toon uw hart! Nu meer dan ooit,” vraagt CEO De Caluwe duidelijk aan iedere eigenaar.

Horeca Vlaanderen biedt template aan 

Horeca Vlaanderen stelt aan haar ondernemers ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. “We willen hiermee onze leden ondersteunen om een eerste kader te hebben om mee aan de slag te gaan”, aldus De Caluwe.

De templates kan u downloaden. 
Uitzonderlijke vraag aan de verhuurder mbt gemoetkoming huur
Addendum huurovereenkomst onroerend goed corona
Ministrieel besluit van 18.03.2020

 

Met warme groet, 

Horeca Vlaanderen 

18 mrt 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer,

Gisteren kondigde de nationale Veiligheidsraad verdere maatregelen aan in de bestrijding van het COVID-19-virus. Graag sommen wij hierbij een aantal veelgestelde vragen op, om jullie duidelijkheid te bieden. Het is belangrijk om de algemene maatregelen zoals “social distancing” en goede handhygiëne te allen tijde te respecteren. 

Zorg er dus voor dat er –als u opteert om take-away te voorzien- voldoende ruimte (1,5 meter) is tussen de klanten als zij iets komen afhalen. U dient ook werknemers die ziek zijn (ook al zijn het lichte symptomen) naar huis te sturen. Merkt u bij uzelf dat u symptomen hebt? Dan raden wij u ook om de activiteiten volledig stop te zetten.

Indien u over een terras beschikt moet u het terrasmeubilair verplicht binnenzetten.

Hierbij sommen wij graag een aantal veelgestelde vragen op:

Blijven cafés en restaurants open?  

Cafés, uitgaansgelegenheden en feestzalen moeten sluiten. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen. Bedrijfsrestaurants sluiten ook. 

Kunnen we nog eten afhalen en eten bestellen?

Restaurants die aan thuislevering doen, een traiteurdienst of drive-in aanbieden, mogen hun keuken wel openen. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

Blijven broodjeszaken en frituren open?  

Snackbars, broodjeszaken, frituren, ... blijven open.  Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen.

Mogen hotels openblijven?

Hotels, vakantiehuizen, internaten, camping, vakantiecentra, B&B,… blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes.

Mogen restaurants van hotels openblijven?

De keuken van een hotel mag openblijven, maar moet zijn eetzaal sluiten. Een hotelrestaurant mag dus wel roomservice aanbieden.

Wij hopen u hiermee geïnformeerd te hebben. Als wij meer informatie hebben, houden wij u op de hoogte. Volg onze zeker ook via Facebook.

 

Met vriendelijke groet
Horeca Vlaanderen

17 mrt 2020

Geachte ondernemer, 
Beste lid,
 

Graag houden wij u op de hoogte van meeste actuele ontwikkelingen wat betreft de steunmaatregelen n.a.v. de verplichte sluiting voor het coronavirus. Horeca Vlaanderen heeft hard geijverd voor deze steunmaatregelen en zal ook blijven ijveren voor een snelle uitkering hiervan.

Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (indien kinderlast) per maand. Deze uitkering is combineerbaar met de Vlaamse premie. Hier inschrijven voor meer info.

Alle zelfstandigen getroffen door de coronamaatregelen van afgelopen vrijdag gaan het overbruggingsrecht kunnen aanvragen voor de volledige maanden maart en april. Dit geldt ook voor de restaurants die wel nog take-away/levering doen. Het overbruggingsrecht en take-away/levering zijn dus combineerbaar

Dit geldt ook voor zelfstandigen die geen activiteit hebben die behoort tot de sectoren geïmpacteerd door het federale rampenplan! Denken we maar aan zelfstandigen die zelf in quarantaine zitten, of die zelf beslissen om hun activiteit te onderbreken (ook al zijn ze daartoe niet verplicht, zoals hotels) ingevolge de coronacrisis. Van zodra deze zelfstandigen hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken, zullen ook zij recht hebben op de hierboven genoemde uitkeringen, aan 100 % en eveneens voor de maanden maart en april.

Het overbruggingsrecht moet worden aangevraagd  via het sociaal verzekeringsfonds. 
Horeca Vlaanderen heeft geijverd voor een administratief eenvoudige aanvraag en hier zal door de overheid werk van worden gemaakt.

Vanaf wij meer informatie hebben over hoe dit precies aan te vragen, houden we u op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen

16 mrt 2020

Geachte lid, 
Beste ondernemer, 
 

Sinds de invoering van de coronamaatregelen op 13 maart zijn heel wat restaurant/frituren/andere getroffen zaken overgestapt op take-away of levering.

Graag geven we u hieromtrent de officiële communicatie van het Federaal Voedselagentschap mee.  
Ter ondersteuning van deze ondernemingen, stelt het FAVV dat gedurende de duur van de maatregelen geen enkele aanvraag tot registratie van deze nieuwe activiteiten nodig is. 

Deze nieuwe activiteiten moeten in die periode dus niet worden geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het FAVV wil wel de hygiënevoorschriften nogmaals benadrukken.

U kan die voorschriften hier nalezen.

 

Met vriendelijke groet

Horeca Vlaanderen

13 mrt 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer, 

Graag geven wij u een update over de maatregelen die de Vlaamse regering heeft getroffen naar aanleiding van het coronavirus. 

Tijdens het overleg vernam Horeca Vlaanderen van Vlaams minister van Werk en Economie Crevits dat het aanbieden van take-away/bezorging niet in de weg staat van het aanvragen van de premie van 4000 euro die dient om de hinder voor uw horecazaak op de te vangen.

Meer info over de maatregel: 
De ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen bij volledige sluiting een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
De verdere informatie zal verschijnen op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO van zodra dit beschikbaar is: https://www.vlaio.be/nl

Je kan dus zowel take-away/levering aanbieden én recht hebben op de premie om het overige verlies door de maatregel gedeeltelijk te compenseren. 

Meer informatie over hoe je dit kan aanvragen en welke formaliteiten nodig zijn, volgen zo spoedig mogelijk. Horeca Vlaanderen heeft er alvast op aangedrongen dat de procedure hiervoor administratief eenvoudig dient te zijn. 

Voor regelmatige updates, is het ook aangeraden om onze Facebookpagina https://www.facebook.com/HorecaVL te volgen. We doen ons best om jullie zo snel als mogelijk alle correcte info te bezorgen.
 

Groeten,

Horeca Vlaanderen