Regeling rond ecocheques als extra besparing

Datum flash: 

21 dec 2020

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Als werkgever (in het paritair comité voor het hotelbedrijf, nr. 302) moet je je werknemers jaarlijks, in december, ecocheques toekennen, tenzij je een gelijkwaardig voordeel hebt afgesproken. Dat is ook deze maand het geval.

Hoe werkt de berekening van het bedrag?

  • voor de deeltijdse werknemers en sommige voltijdse werknemers is het totaalbedragaan ecocheques, toe te kennen aan de werknemer, afhankelijk van zijn/haar prestaties gedurende de referteperiode
  • de referteperiode voor dit jaar loopt van 1 december 2019 tot en met 30 november 2020
  • werknemers met een volledige referteperiode ontvangen het maximumbedrag, namelijk 250 euro aan ecocheques

Na overleg van Horeca Vlaanderen met het paritair comité is beslist dat je geen ecocheques moet uitbetalen voor de dagen dat de werknemer op ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona’ stond. De vakbonden wilden die dagen eenmalig toch meerekenen, maar daar is Horeca Vlaanderen dus niet op ingegaan. Daarom is beslist de dagen in tijdelijke werkloosheid door overmacht – corona niet gelijk te stellen met het aantal gewerkte dagen om het bedrag van de ecocheques te berekenen.

Voorbeeld van berekening:

Stel, een deeltijdse werknemer heeft tijdens de referteperiode de volgende prestaties:

  • 164 gewerkte dagen
  • 8 betaalde feestdagen
  • 8 ziektedagen
  • 12 verlofdagen
  • 120 dagen ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona’

Dan heeft de werknemer van de 312 dagen, 192 dagen over (als je de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona ervan aftrekt).

Het resultaat: 250 euro x 192/312 = 153,85 euro. Je betaalt deze werknemer dus 153,85 euro aan ecocheques.

Heb je hierover nog vragen? Dan kan je steeds bij ons terecht met vragen. Neem zeker ook contact op met je sociaal secretariaat. Je sociaal secretariaat berekent normaal gezien het bedrag van de ecocheques.

Matthias De Caluwe: “Deze regeling zorgt voor een besparing in de horecasector, bovenop de andere steun die er al is. Verder blijven we hameren op duidelijkheid en perspectief voor onze ondernemers."

Vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen